radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Umowa pożyczki

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

umowa pożyczki

Umowa pożyczki – szukasz informacji na jej temat? Zastanawiasz się w jaki sposób ją skonstruować? Nie wiesz, jakie odsetki możesz wpisać do umowy? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • obligatoryjnych elementów umowy pożyczki,
 • odsetek kapitałowych i odsetek maksymalnych,
 • dodatkowych uprawnieniach i obowiązkach stron umowy pożyczki.

Elementy obligatoryjne umowy pożyczki

Jeżeli zdecydujesz się na zawarcie umowy pożyczki, pamiętaj że umowa na kwotę powyżej 1.000 zł musi zostać zawarta w formie dokumentowej (na piśmie, przez internet, sms, itp.). W przypadku pożyczki zawartej ustnie na taką kwotę, możesz spotkać się z trudnościami w dowodzeniu swojego roszczenia przed sądem. Sama zaś umowa pożyczki powinna zawierać:

 • po pierwsze oznaczenie stron umowy,
 • określenie przedmiotu pożyczki, czyli kwoty pieniężnej alby ilości rzeczy oznaczonych co do gatunku (niezindywidualizowanych). Przykładem tych ostatnich będzie kilogram mąki, a także tona pszenicy,
 • zobowiązanie dającego pożyczkę do przeniesienia własności przedmiotu umowy na biorącego pożyczkę,
 • zobowiązanie osoby biorącej pożyczkę do zwrotu tej samej ilość pieniędzy albo tej samej ilość rzeczy tego samego gatunku i w tej samej jakości.

Dodatkowe prawa i obowiązki

Umowa ta została uregulowana w przepisach art. 720-724 Kodeksu cywilnego, najważniejsze zasady z nich wynikające to:

 • Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki. Jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony, a uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę. Jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
 • Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Chodzi tu o przypadek, gdy po zawarciu umowy pożyczki, pożyczkodawca nie przekazuje jej przedmiotu pożyczkobiorcy.
 • Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony w umowie, pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Pożyczkodawca powinien zatem najpierw wypowiedzieć umowę pożyczki i jednocześnie wezwać pożyczkobiorcę do zwrotu jej przedmiotu w terminie nie krótszym aniżeli sześć tygodni.

Na co należy zwracać uwagę w konstrukcji umów:

 • Należy określić termin zwrotu pożyczki, bądź określić harmonogram jej spłaty. Jeżeli miałaby być ona spłacana w ratach, w tym ostatnim przypadku możesz zastrzec także, iż uchybienie terminowi zapłaty poszczególnych rat spowoduje natychmiastową wymagalność całej, pozostałej do spłaty części pożyczki.
 • W umowie powinien znaleźć się zapis regulujący sposób zapłaty oraz wysokość odsetek, jeśli strony przewidują obowiązek ich zapłaty.
 • Można przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia dla dającego pożyczkę (obowiązek wystawienia weksla, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, poręczenie, itp.).

potrzebujesz pomocy w sprawie umowy

Odsetki

Jak wynika z powyższego, odsetki od udzielonej pożyczki nie są jej elementem obowiązkowym. Można zatem zawrzeć umowę pożyczki nie zawierającą obowiązku zapłaty odsetek. Jeżeli jednak zdecydujesz się na ich pobieranie, pamiętaj o prawidłowym określeniu ich wysokości. A także powinieneś rozróżnić dwa terminy najczęściej stosowane w umowach pożyczek:

 • Odsetki ustawowe, to wysokość odsetek określona zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (zob. art. 359 k.c.). Zastrzeżono je zatem w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych w skali roku,
 • Odsetki umowne, które mogą być wyższe od odsetek ustawowych, jednakże nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych. Te ostatnie wynoszą natomiast dwukrotność odsetek ustawowych. Jeżeli w umowie zastrzegłbyś odsetki na wyższym poziomie, druga strona i tak zobowiązana będzie do zapłaty na twoją rzecz wyłącznie odsetek maksymalnych.

Przeczytaj także:

Umowa sprzedaży

Umowa dostawy A także Umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

Pobierz darmowy wzór umowy pożyczki

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.