O autorze


radca prawny Anna Klisz

Reprezentuję Klientów Kancelarii w sprawach spadkowych, przygotowuję dokumenty potrzebne do załatwienia formalności związanych z dziedziczeniem, a także udzielam porad w zakresie prawa spadkowego.

KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 71 740 50 00
tel. kom 695 560 425

strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ:

Facebook co to jest upadłość konsumencka upadłości konsumenckiej adwokat Linkedin


Chciałbyś nas zapamiętać?

Polub naszą stronę na FB, a od czasu do czasu o sobie przypomnimy

postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Czy postępowanie spadkowe składa się z więcej niż jednego "etapu"?

Przepisy kodeksu cywilnego nie nakładają obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego. Jednakże w pewnych przypadkach będziemy musieli wykazać, że jesteśmy spadkobiercami, przykładowo: jeżeli będziemy chcieli wpisać siebie jako właściciela nieruchomości odziedziczonej po zmarłym do księgi wieczystej.

Można powiedzieć, że postępowanie spadkowe jest dwuetapowe.

Pierwszym etapem jest postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, podczas którego zakreślony zostaje jedynie krąg spadkobierców i udziały w jakich poszczególni spadkobiercy dziedziczą. Drugi etapem jest dział spadku, na mocy którego poszczególne przedmioty wchodzące w skład spadku zostają przydzielone konkretnym spadkobiercom.

Czy wizyta w sądzie jest konieczna? A może można wszystko załatwić przed  przed notariuszem?

Stwierdzenie nabycia spadku może być przeprowadzone z pomocą adwokata przed sądem lub przed notariuszem (wtedy nazywa się aktem poświadczenia dziedziczenia). U notariusza można załatwić sprawę szybciej, ale tylko w przypadku gdy spadkobiercy złożą zgodny wniosek o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercy wybierają notariusza z dowolnie wybranej kancelarii notarialnej czyli może być to nawet kancelaria z siedzibą w pobliskiej miejscowości.

Natomiast  postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku musi być przeprowadzone prze sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli złożymy wniosek do sądu niewłaściwego, zostanie on przekazany do sądu właściwego. Przykładowo: Jeżeli ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy był Wrocław ul. Ludwika Solskiego to wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy skierować do Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna.

W przypadku uzyskania prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia, możemy przejść do drugiego etapu – działu spadku. Prawo do wystąpienia o dział spadku nie przedawnia się, a więc możemy to zrobić w każdym momencie nawet po 10 latach od śmierci spadkodawcy.

Postępowanie spadkowe - dział spadku - przed sądem czy przed notariuszem?

Dział spadku może być dokonany przed sądem lub przed notariuszem. Tak samo jak w pierwszym etapie postępowania spadkowego notariusz sporządzi nam umowę o dział spadku, ale tylko w przypadku gdy spadkobiercy co do podziału są zgodni.

Natomiast postępowanie o dział spadku sąd przeprowadzi zarówno gdy spadkobiercy są zgodni co do podziału, jak również gdy występuje między nimi konflikt. Jednakże w każdym przypadku spadkobierca musi zaprezentować projekt podziału spadku.  Ani sąd ani notariusz nie zrobią tego za spadkobiercę. Przykładowo: wniosek o dział spadku może wskazywać na przyznanie jednemu spadkobiercy całego spadku z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców albo przyznanie spadkobiercom poszczególnych składników majątkowych (jednemu nieruchomość, a drugiemu działkę budowlaną i samochód) z obowiązkiem spłat lub bez obowiązku spłat.  W razie sporu między spadkobiercami co do podziału spadku sąd rozstrzygnie sprawę według swojego uznania biorąc pod uwagę, najlepszy zdaniem sądu, podział składników majątkowych. Od orzeczenia wydanego przez sąd, każda ze stron będzie mogła się odwołać składając apelację.

Na koniec warto zaznaczyć, iż przeprowadzanie postępowania o dział spadku nie będzie konieczne jeżeli spadkobierca jest tylko jeden. Nie ma bowiem co dzielić, bo wszystkie przedmioty spadkowe są w całości własnością jedynego spadkobiercy. W takim wypadku wystarczy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Kancelaria Prawo Spadkowego Wrocław,
Anna Klisz - radca prawny

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij "Lubię to" lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Szukasz prawnika, który pomoże Ci z zakresu prawa spadkowego?
Zobacz jak mogę Ci pomóc - adwokat Wrocław prawo spadkowe

Iwo Klisz - adwokat Wrocław

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego i prawa gospodarczego, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim.

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
Więcej o autorze ...