fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Pola eksploatacji

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
pola eksploatacji

Zastanawiasz się czym są pola eksploatacji? Nie wiesz, w jaki sposób należy je wskazać w umowie dotyczącej praw autorskich? A może interesuje cię, jak należy postąpić, gdy powstaną nowe nie wskazane w umowie? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • pól eksploatacji,
 • sposobu określania pól eksploatacji w umowach,
 • zasad ustalania wynagrodzenia za pola eksploatacji.

Czym są pola eksploatacji?

Korzystanie z utworu, podobnie jak z innych przedmiotów, możliwe jest w różnych celach oraz na różne sposoby. W odniesieniu do praw autorskich owe cele i sposoby korzystania określa się mianem pól eksploatacji. Nie istnieje kompletny katalog pól eksploatacji. W związku z rozwojem technologii pojawiają się nowe pola eksploatacji. Ustawy wymieniają zatem jedynie przykładowe, najczęściej wykorzystywane pola. Są nimi w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Jak już to zaznaczyliśmy, nie jest to lista kompletna, a jedynie przykładowa. W umowie mającej za przedmiot prawa autorskie można zatem wskazać również i inne pola eksploatacji.

Pola eksploatacji a umowy

Autorskie prawa majątkowe mogą być zbywane (służy do tego umowa przeniesienia tychże praw) albo udostępniane do czasowego korzystania (wykorzystuje się w tym przypadku umowę licencji). Obowiązkowym elementem każdej z tych umów jest wskazanie pól eksploatacji których ona dotyczy. W zakresie konstruowania klauzul umownych istnieje kilka ważnych zasad, o których warto pamiętać:

 • umowy te obejmują wyłącznie pola eksploatacji wyraźnie w nich wymienione, nie można zatem ich domniemywać i w ten sposób rozszerzać zakres umowy. Umowa nie obejmuje pól eksploatacji, które nie zostały w niej wymienione,
 • nie jest możliwe użycie ogólnej klauzuli „wszystkie pola eksploatacji”, należy je możliwe dokładnie wymienić. Dopuszcza się przy tym wprowadzenie do umowy zapisu, iż umowa dotyczy pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (przepis ten wymienia ww. pola eksploatacji),
 • w umowie nie trzeba jednak używać zwrotów ustawowych, a opisać własnymi słowami sposób wykorzystania utworu, przykładowo „wykorzystanie zdjęć na okładce tygodnika”.

Jeżeli w umowie wskazano tylko niektóre z pól eksploatacji, własność pozostałych nadal przysługiwać będzie twórcy. Co więcej, umowa taka może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Nie jest zatem prawidłowe dodawanie w niej zapisu, iż obejmuje także pola eksploatacji, które powstaną w przyszłości. Zapis taki byłby nieważny.

Wynagrodzenie

Zasadą jest, że twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Rzecz jasna zasada ta może zostać zmieniona w treści umowy przenoszącej ich własność, bądź udzielającej licencji na korzystanie z nich.

Jak wiemy, umowa nie obejmuje pól eksploatacji nieznanych w chwili jej zawarcia. Jeżeli zatem takie powstaną, a nabywca będzie chciał wykorzystywać utwór również w ich zakresie, to należy zawrzeć kolejną umowę. W takim przypadku twórcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za te pola eksploatacji, o ile strony nie postanowią inaczej.

Przeczytaj także:

Utwór pracowniczy 

Komu przysługują prawa autorskie

 

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

POBIERZ DARMOWEGO EBOOKA: PRAWO AUTORSKIE

W poradniku kompleksowo omówiliśmy:

  • podstawowe zagadnienia dotyczące
   prawa autorskiego,
  • autorskie prawa majątkowe i osobiste
   oraz wskazaliśmy komu przysługują,
  • kwestię utworu,
  • utworu pracowniczego,
  • licencji oraz
  • pól eksploatacji,
  • prawo cytatu
  • zagadnienie przeniesienia praw autorskich.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci ebooka.