fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami – na czym polega?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
podział majątku wspólnego na czym polega-min

Podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami – na czym polega?

Podział majątku wspólnego między małżonkami możliwy jest dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej. Najczęściej ma to miejsce na skutek orzeczenia rozwodu.

Wyjaśnijmy zatem na czym właściwie polega podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami.

W jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego między małżonkami?

Polskie prawo dopuszcza dwie drogi prowadzące do dokonania podziału majątku wspólnego:

 • podział umowny,
 • podział sądowy.

Umowny podział majątku wspólnego małżonków

Majątek wspólny małżonków nie musi być koniecznie dzielony przez sąd. Byli małżonkowie mogą zawrzeć umowę, w której określą, które składniki majątku przypadną każdemu z nich. W razie konieczności w jej treści mogą również ustalić ewentualne dopłaty z tytułu wyrównania udziałów w majątku wspólnym.

Należy jednak pamiętać, że w sytuacji gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, taka umowa zawsze wymaga formy aktu notarialnego.

Podział umowny może obejmować całość lub tylko część majątku. Jest to szybszy i prostszy sposób podziału niż podział sądowy, a przy tym – najtańszy. Jest on jednak możliwy tylko pod warunkiem, że małżonkowie są zgodni co do składu majątku i sposobu jego podziału. W przeciwnym razie konieczne jest złożenie do sądu wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (o tym jak go napisać przeczytasz w artykule „Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?”).

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sąd, na wniosek każdego z małżonków, może orzec o podziale majątku już w wyroku rozwodowym. Jednak może to mieć miejsce tylko wówczas, gdy nie doprowadzi do nadmiernego opóźnienia w rozpoznaniu sprawy rozwodowej. Dlatego w praktyce w większości przypadków sąd orzeka o podziale w odrębnym postępowaniu.

Jeżeli zatem nie doszło do orzeczenia o podziale majątku w wyroku rozwodowym, a i sami małżonkowie nie dogadują się w kwestii podziału, wówczas konieczne staje się złożenie do sądu wniosku o podział majątku wspólnego. Taki wniosek podlega opłacie stałej, czyli niezależnej od wartości dzielonego majątku. Wynosi ona 1 000 złotych, a w przypadku gdy wniosek zawiera zgodny podział majątku – 300 złotych.

Należy pamiętać, że sądowy podział majątku co do zasady obejmuje jego całość. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do jego części.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków-min

Zgodnie z treścią art. 31 Kodeksu rodz

innego i opiekuńczego do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Wszystkie przedmioty, które nie są objęte wspólnością majątkową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Są to co do zasady:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość),
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.adwokat podział majątku

Na czym polega podział majątku wspólnego między małżonkami, czyli w jaki sposób sąd może podzielić majątek?

Przepisy przewidują trzy sposoby dokonania podziału majątku pomiędzy małżonkami:

 • podział fizyczny,
 • przyznanie prawa własności danego składnika majątku na rzecz jednego z małżonków, obciążając go obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego,
 • sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego i podział uzyskanej sumy pomiędzy małżonków

Przyjmując, że w skład majątku wchodzi duża nieruchomość gruntowa, dokonując podziału fizycznego sąd może z niej wydzielić dwie mniejsze nieruchomości i przyznać małżonkom po jednej z nich.

Sąd może też przyznać prawo tej nieruchomości jednemu z małżonków, nakładając na niego obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka.

Posługując się dalej przykładem nieruchomości – sąd może również zarządzić jej sprzedaż, a uzyskane środki podzielić pomiędzy małżonków.

Sposób dokonania podziału w pierwszej kolejności uzależniony jest od woli stron. W sytuacji, gdy nie są w stanie dojść do porozumienia, sąd – o ile to możliwe – będzie starał się dokonać podziału fizycznego. Z kolei sprzedaż składników majątku i podział uzyskanej kwoty to ostateczność.

Co ważne – sąd ustala skład majątku wspólnego według stanu z chwili ustania wspólności małżeńskiej (czyli np. rozwodu), zaś jego wartość według cen z chwili dokonywania podziału.

Nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym

Nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym-min

Odpowiadając na pytanie na czym polega podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami, nie można pominąć kwestii dotyczącej wysokości udziałów małżonków w majątku wspólnym.

Ustawowa wspólność małżeńska to tzw. bezudziałowa wspólność łączna. Oznacza to, że małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym. Jednakże od momentu ustania wspólności majątkowej, np. na skutek rozwodu, ich udziały stają się równe. I to niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Warto jednak wiedzieć, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd może ustalić nierówne udziały w tym majątku. Z ważnych powodów może tego żądać każdy z małżonków. W takiej sytuacji sąd ustali udziały w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Pozostałe roszczenia pomiędzy małżonkami

Warto pamiętać, że w toku postępowania o podział majątku wspólnego małżonkowie mogą dochodzić nie tylko ustalenia nierównych udziałów. Mogą również żądać m.in.:

 • zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego,
 • zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego,
 • ustalenia, czy dana rzecz lub prawo wchodzi w ogóle w skład majątku wspólnego.

Gdy postępowanie o podział majątku jest w toku, nie mogą toczyć się równolegle osobne postępowania dotyczące wskazanych wyżej żądań. Dlatego ich zgłoszenie w postępowaniu podziałowym jest tak ważne – po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego małżonkowie nie będą mogli ich już dochodzić.

Na koniec warto dodać, że małżonkowie, którzy chcą podzielić swój majątek jeszcze przed rozwodem, mogą to zrobić pod warunkiem, że wcześniej ustanowili rozdzielność majątkową (więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Podział majątku w trakcie małżeństwa”).

Pozdrawiam

adwokat Michał Dziedzic

adwokat Michał Dziedzic

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

ebook podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.