ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Podział majątku w wyroku rozwodowym – kiedy jest możliwy?

Podział majątku w wyroku rozwodowym

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Planujesz rozwód? Być może jesteś w trakcie? Chciałbyś jak najszybciej uregulować wszystkie kwestie związane z małżeństwem, w tym majątkowe?

Powinieneś wiedzieć, że w pewnych sytuacjach możliwy jest podział majątku wspólnego już w wyroku rozwodowym. Muszą jednak zostać spełnione określone warunki.

Zacznijmy jednak od początku.

Na czym polega podział majątku wspólnego małżonków?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami małżeńska wspólność majątkowa (ustawowa). Od tego momentu wszystko co małżonkowie zakupią wchodzi do ich majątku wspólnego. Nie ma przy tym znaczenia, czy zakup został dokonany wspólnie, czy przez jedno z nich. To właśnie ten majątek będzie podlegał podziałowi pomiędzy małżonków.

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Jednocześnie małżonkowie posiadają swój majątek osobisty, który podczas podziału pozostanie nietknięty. Są to przede wszystkim rzeczy nabyte przez małżonków przez ślubem i te, które małżonek odziedziczył lub też zostały mu darowane w trakcie małżeństwa. Więcej na temat tego co wchodzi w skład majątku wspólnego i majątków osobistych każdego z małżonków przeczytasz w artykule pt. “Podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami – na czym polega?”

 

adwokat podział majątku

Kiedy sąd orzeka o podziale majątku wspólnego?

Naczelną zasadą, jaka obowiązuje przy podziale majątku jest ta, że może do niego dojść dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie jest to obowiązkowe, jednak najczęściej ma to miejsce po zakończeniu małżeństwa wskutek rozwodu, unieważnienie albo śmierci jednego z małżonków. Jednakże w szczególnych sytuacjach może nastąpić jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule pt. “Podział majątku w trakcie małżeństwa”.

W praktyce najczęściej małżonkowie występują o podział majątku wspólnego po zakończeniu postępowania rozwodowego. Szczegółowy opis na temat tego co należy zawrzeć we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków znajdziesz w artykule pt. “Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków”. W tym miejscu należy jedynie nadmienić, że we wniosku należy dokładnie wskazać przedmioty (nieruchomości, ruchomości a także środki zgromadzone na rachunkach bankowych), które chcesz podzielić. Powinieneś także wskazać ich wartość rynkową i załączyć dowody na tę okoliczność. W razie sporu pomiędzy małżonkami istnieje możliwość skorzystania z pomocy biegłego rzeczoznawcy, który dokona profesjonalnej wyceny.

Jeżeli jednak sąd nie orzekł jeszcze rozwodu, a chciałbyś uniknąć osobnego postępowania, to możesz złożyć wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód. Taką możliwość przewiduje art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pamiętaj jednak, że aby sąd orzekł o podziale majątku w wyroku rozwodowym, musi zostać spełniony określony warunek.

Podział majątku w wyroku rozwodowym ? kiedy jest możliwy?

Przede wszystkim aby sąd dokonał podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Po drugie, podział majątku w czasie rozwodu nie może spowodować nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Co to oznacza w praktyce? Małżonkowie powinni być zgodni co do składników majątku wspólnego, ich wartości, a także co do sposobu podziału. W przeciwnym razie zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego (niekiedy dość skomplikowanego i długotrwałego), a to już spowoduje wspomnianą zwłokę w postępowaniu.

Warto pamiętać, że sąd rozwodowy może dokonać podziału wyłącznie części majątku, jeżeli rozwodzący się małżonkowie doszli do porozumienia w zakresie podziału tylko niektórych składników majątku.

Podział mieszkania w wyroku rozwodowym ? szczególna regulacja

Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię podziału mieszkania w wyroku rozwodowym. Bardzo często stanowi ono bowiem najcenniejszy składnik majątku wspólnego.

Zgodnie z treścią art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może w wyroku rozwodowym orzec o fizycznym podziale wspólnego mieszkania małżonków albo o przyznaniu go jednemu z nich.

Wskutek podziału fizycznego powstaną dwa odrębne lokale. Z kolei podział mieszkania polegający na przyznaniu go jednemu z małżonków sprowadza się do tego, że drugi małżonek po prostu oddaje mieszkanie byłej żonie lub mężowi, nie żądając w zamian lokalu zamiennego.

Jednakże ponownie będzie to możliwe wyłącznie na zgodny wniosek stron.

Mediacja przy podziale majątku w czasie rozwodu

Jak już wiadomo podział majątku w wyroku rozwodowym możliwy jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Sąd orzeknie o podziale majątku jednocześnie z rozwiązaniem małżeństwa tylko wówczas, jeżeli między małżonkami nie ma konfliktu na płaszczyźnie finansowej.

A co w sytuacji, gdy mimo kilku kwestii spornych odnośnie wspólnego majątku, małżonkowie wyrażają chęć i są bliscy osiągnięcia kompromisu?

Warto wówczas skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora, który pomoże wypracować satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie.

Jeżeli sąd dostrzeże szansę na szybkie porozumienie stron w tej kwestii, to z urzędu skieruje małżonków na mediację. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby samemu wyjść z taką inicjatywą.

Gotowe i optymalne dla obojga małżonków rozwiązanie spornych kwestii majątkowych mediator przedkłada sądowi, który uwzględni zawartą ugodę w wyroku rozwodowym.

Podział majątku w wyroku rozwodowym – największe zalety

Nie da się ukryć, że rozwód to trudne i stresujące doświadczenie. Perspektywa kolejnego postępowania sądowego, tym razem o podział majątku, dla wielu stanowić może znaczne obciążenie psychiczne.

Niewątpliwie dokonanie takiego podziału w wyroku rozwodowym umożliwi kompleksowe zamknięcie pewnego rozdziału w życiu.

Co więcej – odrębne postępowania o podział majątku wspólnego po rozwodzie pociąga za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Już tylko sama opłata sądowa od wniosku wynosi 1.000 złotych, a koszty mogą wzrosnąć np. w przypadku konieczności powołania biegłego rzeczoznawcy.

Zatem naprawdę warto podjąć próbę porozumienia się z małżonkiem w kwestii podziału majątku wspólnego i dokonać go na etapie postępowania rozwodowego. Jest to nie tylko szybsze, ale i tańsze rozwiązanie.

Na koniec ciekawostka, która być może skłoni Cię do podjęcia niełatwych rozmów w kwestii podziału majątku wspólnego.

Czy wiesz, że najdłuższa sprawa o podział majątku po rozwodzie w Polsce trwała aż 20 lat?  Rozwodzący się małżonkowie latami kwestionowali swoje twierdzenia i opinie biegłych.

Dlatego czasem warto się zastanowić się, czy filiżanka lub fotel warte są tylu niepotrzebnych emocji, kosztów i energii, które można spożytkować na budowanie nowego rozdziału w życiu.

Adwokat w sprawie o podział majątku

Jest wiele argumentów przemawiających za tym, że w sprawie sądowej o podział majątku zatrudnić adwokata. Jeżeli rozważasz tę opcję zapoznaj się z ofertą naszej Kancelarii adwokackiej.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

  • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
  • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
  • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
  • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
  • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
  • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.