fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – art. 68 k.k.

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Kto może podjąć postępowanie warunkowo umorzone?

Warunkowe umorzenie postępowania jak wynika z samej nazwy jest rozstrzygnięciem „na próbę”. Może ono stać się ostatecznie pod pewnym warunkiem. Wspomnianym warunkiem jest pomyślny przebieg okresu próby. Co oznacza on w praktyce, o tym poniżej.

Przeczytaj także: Kiedy można starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Sąd warunkowo umarzając postępowanie „ufa”, że sprawca zrozumiał naganność swojego zachowania i ma zamiar żyć praworządnie. Takie przeświadczenie powoduje podjęcie decyzji, aby nie prowadzić dalej postępowania i je warunkowo umorzyć. Jeżeli sprawca swoich zachowaniem w trakcie tzw. okresu próby pokaże, iż warunkowe umorzenie postępowania była błędem, sąd może, a nie raz musi, podjąć postępowanie i rozstrzygnąć o karze dla sprawcy.

Kiedy sąd musi podjąć postępowanie warunkowo umorzone?

Obowiązek podjęcia postępowania warunkowo umorzonego powstaje jeżeli sprawca w okresie próby popełni przestępstwo umyślne, za które zostanie prawomocnie skazany.

Wyjaśnienia wymaga tu kilka kwestii. Po pierwsze „nowe” przestępstwo popełnione w okresie próby musi być przestępstwem umyślnym. Oznacza to, że sprawca musi chcieć, albo co najmniej godzić się na to, że jego zachowanie stanowi przestępstwo. Sąd nie musi podejmować postępowania, jeśli osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie popełni przestępstwo nieumyślne. Dla przykładu przestępstwem nieumyślnym jest np. spowodowanie wypadku drogowego (z reguły wypadek jest skutkiem niebezpiecznej jazdy, ale w praktyce sprawca nie jedzie niebezpiecznie dlatego, że chce spowodować wypadek.)

Podjęcie umorzonego postępowania następuje jeśli sprawca dopuści się przestępstwa umyślnego. Bez znaczenia jest to, jakiego rodzaju jest to przestępstwo. W szczególności nie musi być przestępstwem podobnym do czynu objętego warunkowym umorzeniem.

Za czyn „nowy” sprawca musi zostać prawomocnie skazany, bez znaczenia dla podjęcia postępowania jest czy wymierzono sprawcy karę, ani jakiego rodzaju, wystarczające jest uprawomocnienie się skazania. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego jest możliwe, jeśli uprawomocnienie się wyroku nastąpi w okresie próby, w ciągu 6 miesięcy po jego upływie.

Stąd w podbramkowych sytuacjach sposobem obrony jest podejmowanie takich działań, które będą prowadzić do opóźnienia momentu uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Jeśli sprawcy uda się opóźnić ten moment do czasu, kiedy upływnie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, może uniknąć podjęcia postępowania warunkowo umorzonego.

Warto zaznaczyć, że wówczas kiedy sąd ma obowiązek podjąć umorzone postępowanie, nie ma miejsca na żadną dyskusje. Żadne argumenty nie będą wstanie przekonać sądu, żeby od tego obowiązku odstąpił.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy sąd tylko może, ale nie musi podjąć umorzonego postępowania.

Kiedy sąd może podjąć postępowanie warunkowo umorzone?

Sąd ma możliwość (ale nie obowiązek) podjęcia postępowania jeżeli sprawca w okresie próby w sposób rażący narusza porządek prawny np. popełnia przestępstwo.

Nie ma znaczenia czy przestępstwo jest umyślne czy nieumyślne oraz podobne czy niepodobne, do tego, które było przedmiotem postępowania warunkowo umorzonego.

Sąd może podjąć postępowanie także wówczas gdy sprawca uchyla się  od orzeczonych w związku z warunkowym umorzeniem obowiązków np. od dozoru, od wykonania zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Katalog obowiązków nałożonych na sprawcę w związku z warunkowym umorzeniem postępowania każdorazowo określa wyrok umarzający postępowanie.

Należy zauważyć, że kodeks mówi o „uchylaniu się” co oznacza zawinione zachowanie sprawcy, który jedynie z własnej woli nie wykonuje ciążących na nim obowiązków.

Podstawę podjęcia postępowania stanowić może także rażące naruszenie porządku prawnego w okresie od wydania wyroku a przed jego uprawomocnieniem się, czyli jeszcze przed okresem próby.

Podkreślenia wymaga, że nie mogą stanowić podstawy podjęcia postępowania warunkowo umorzonego okoliczności zaistniałe przed wydaniem wyroku warunkowo umarzającego postępowanie. Co więcej, nawet wtedy gdy sąd dowiedział się o nich później.

Samo rozstrzygnięcie o podjęciu postępowania przybiera postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Sprawca będzie miał zatem dwukrotnie możliwość przedstawienia argumentacji przemawiającej za tym, żeby sąd jednak nie podejmował postępowania warunkowo umorzonego.

Jak wygląda sprawa na której sąd podejmuje decyzję co do podjęcia warunkowo umorzonego postępowania?

W posiedzeniu w przedmiocie podjęcia postępowania może wziąć udział skazany i jego obrońca.

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – konsekwencje

Uprawomocnienie się postanowienia o podjęciu postępowania powoduje, iż całe postępowanie w sprawie o dany czyn należy przeprowadzić od nowa.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Łukasz Łukaszewski
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂
[fb_button]

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

ZAPRASZAMY NA NASZ KANAŁ YOUTUBE!

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: