adwokat Michał Dziedzic
adwokat Michał Dziedzic

Odszkodowanie – jak dobrze zacząć?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Odszkodowanie

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania ze szkody komunikacyjnej.

Problematyka prawa ubezpieczeniowego jest bardzo szeroka i często mało zrozumiała. W poniższym artykule postaram się nieco przybliżyć proces likwidacji szkody komunikacyjnej.

Odszkodowanie to pieniądze, które należą się osobie poszkodowanej w związku z jakimś, najczęściej przykrym dla poszkodowanego, zdarzeniem.

Dla uproszczenia problemu posłużę się opisem likwidacji najczęstszej szkody – zdarzenia komunikacyjnego.

Poniżej zamieszczam krótki słowniczek pojęć:

  • Odszkodowanie: świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest zrekompensowanie materialnej szkody np. uszkodzone auto, koszty leczenia, utracony zarobek. Obowiązuje zasada pełnej kompensacji, jeżeli w związku z wypadkiem poniosłeś/aś koszt np. holowania, auta zastępczego należy Ci się zwrot wydanej sumy.
  • Zadośćuczynienie: świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest zrekompensowanie szkody niematerialnej tzw. krzywdy. Powszechnie używa się (błędnego) pojęcia straty moralnej. Zadośćuczynienie ma naprawić krzywdę związaną z cierpieniem np. z utratą zdrowia, uszczerbkiem na zdrowiu, znacznym stresem. Zadośćuczynienie oblicza się inaczej dla każdego przypadku. Zależy do długotrwałości niedogodności, rozmiaru cierpienia, poziomu życia poszkodowanego (więcej możesz przeczytać tutaj – Zadośćuczynienie)
  • Wypadek: jest to zdarzenie drogowe podczas którego obrażenia poszkodowanego skutkują uszczerbkiem powyżej 7 dni.
  • Kolizja : jest to zdarzenie drogowe podczas którego obrażenia poszkodowanego skutkują uszczerbkiem poniżej 7 dni.

Wypadek i co dalej?

Wiem, że trudno jest zachować zimną krew tuż po wypadku. Tutaj żądzą emocje.

Obowiązkiem każdego (świadka, uczestnika zdarzenia) jest udzielenie pomocy poszkodowanym oraz zawiadomienie pogotowia.

Zakładamy, że nie jesteś sprawcą tego zdarzenia.

Co musisz zatem zrobić tuż po zdarzeniu, żeby otrzymać odszkodowanie?

Właściwie to nic, oprócz zapamiętania nr rej. pojazdu sprawcy. Można bowiem po nr rej. ustalić dane pojazdu sprawcy i jego właściciela. To konieczne minimum pozwoli na wszczęcie likwidacji szkody.

Czy potrzebuje oświadczenia sprawcy?

Nie potrzebujesz. Ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody i tak pyta ubezpieczonego sprawcę, czy potwierdza wersje poszkodowanego. Jeżeli tak, to nie ma problemu. Czasami jednak zdarza się, że pomimo spisania oświadczenia na miejscu zdarzenia, sprawca, zapewne po przemyśleniu sprawy, cofa złożone oświadczenie i wypiera się winy. Może twierdzić, że nie wiedział co robił bo np. był w szoku. Jeżeli na miejscu była policja i sprawca został ukarany mandatem to zazwyczaj wystarczy do wypłaty odszkodowania. Gorzej, jeżeli zdarzeniem była stłuczka, a na miejscu nie było policji. Wtedy sprawca może wycofać się z oświadczenia, a poszkodowanemu pozostaje dowodzić swoich racji przed Sądem.

Zgłoszenie szkody.

Najbardziej komfortową sytuacją jest, kiedy mamy dane polisy sprawcy, nr rej. pojazdu. Wtedy szkodę możemy zgłosić w bardzo prosty sposób za pomocą formularza firmy ubezpieczeniowej znajdującego się na stronie internetowej. Wypełnienie wszystkich danych trwa chwilę. Jako załącznik możemy dołączyć oświadczenie sprawcy, faktury/paragony za zakup np. leków, rachunki za prywatne wizyty u lekarza.

Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że przesłane w formularzu informacje są niewystarczające, poprosi Cię o ich uzupełnienie.

Ile trwa likwidacja szkody:

Zasadą jest 30 dniowy, ustawowy termin na likwidacje szkody.

Pomimo, że 30 dni jest zasadą, to niezmiernie rzadko ubezpieczycielowi udaje się zmieścić w tym terminie.

Jeżeli wszystkich okoliczności nie udaje się ustalić w ciągu 30 dni, ubezpieczyciel ma kolejne 14 dni.

Maksymalnym okresem na zakończenie likwidacji jest 90 dni.

Termin ten może być przekroczony tylko jeżeli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Odszkodowanie:

Niestety nagminnym jest, że kwota wypłacana przez ubezpieczyciela jest zaniżana. Posługując się własną praktyką-  100% spraw które prowadziłem kończyło się zasądzeniem dalszej kwoty na rzecz poszkodowanego. Często były to kwoty kilka razy większe niż przyznane przez ubezpieczyciela.

Zaniżane są kwoty zarówno za szkodę na mieniu np. zniszczone auto, jak i świadczenia za szkodę na osobie tj. kwota za leczenie, zadośćuczynienie.

Co dalej? Dalej pozostaje już tylko Sąd.

Wiele osób świadomie lub podświadomie boi się iść do Sądu. Całkiem słusznie. Sąd to miejsce, gdzie panują reguły nieznane dla większość osób. Procedury postępowania nie są łatwe, Sąd posługuje się często niezrozumiałym językiem.

Z doświadczenie nie polecam samemu chodzić do Sądu. Bardzo łatwo można przegrać w zasadzie wygraną sprawę np. nie przedkładając na czas dokumentów. Często zdarza się, że poszkodowani przychodzą po pomoc po wyroku w I instancji, kiedy wydawało im się, że sprawę mają już wygraną.

Proszę pamiętać, że ubezpieczyciel po pierwsze ma większe doświadczenie przed Sądem, po drugie zawsze reprezentowany jest przez profesjonalnych pełnomocników.

Doradzam każdemu, aby zanim poszedł do Sądu zasięgnął opinii prawnika. To bardzo pomaga i pozwala zaoszczędzić nie tylko dużo pieniędzy ale przede wszystkim nerwów.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach