O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo. 

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Odszkodowawcza

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Odszkodowania – Adwokat Katowice

Uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania za pewne wypadki może okazać się niezmiernie trudne na drodze przed-sądowej i sądowej. W takim momencie warto skorzystać ze wsparcia Kancelarii Klisz i Wspólnicy w Katowicach, która pomaga w odzyskiwaniu odszkodowania za wszystkie wypadki(np. osobowe, komunikacyjne, medyczne itp.). Prowadzimy sprawy o odszkodowanie dla spraw świeżych (gdy szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżących (gdy już rozpoczęło się postępowanie likwidacyjne) oraz zakończonych (jeśli już odszkodowanie zostało wypłacone, natomiast zostało ono zaniżone i/lub nastąpiła odmowa jego wypłacenia). Poniżej ukazujemy pełen zakres usług prawniczych naszej Kancelarii i pomoc w uzyskaniu przeróżnych Odszkodowań.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Katowic to pomoc prawna za odszkodowania:

 • powypadkowe
 • komunikacyjne
 • OC
 • wypadek w pracy
 • błędy medyczne
 • wypadek w rolnictwie
 • uszczerbek na zdrowiu
 • opóźniony lot / pociąg
 • śmierć(wypadek śmiertelny bliskiej osoby)
Warto zgłosić do naszych prawników i adwokatów oraz radców prawnych, jeśli mają Państwo pewne wątpliwości, co do samego wypadku, zakresu szkód, wysokości odszkodowania czy zasadności odmowy jego wypłacenia. W każdym przypadku jesteśmy gotowi dokonać dokładnej oceny prawnej zdarzenia i skutecznie reprezentować Państwa przed sądem. Pomogliśmy w ten sposób odzyskać odszkodowanie już wielu osobom prywatnym i przedsiębiorcom działającym Katowicom i na terenie całej Polski. Pomożemy Państwu w uzyskaniu najwyższego odszkodowania za wypadek i inne zdarzenia!

Świadczenia odszkodowawcze i proces o odszkodowanie

Osoba poszkodowana powinna uzyskać świadczenia odszkodowawcze. Natomiast sprawca wypadku niechętnie chce wypłacić jakiekolwiek odszkodowanie. Wymaga to skierowania sprawy do doświadczonej Kancelarii od odszkodowań. Pomoże ona w porozumieniu ze sprawcą wypadku, a jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie nas skutecznie reprezentować w sądzie. Pomoże także w wytyczeniu pozwu o odszkodowanie. Takie działanie sprawiło, że aktualnie już wielu naszych Klientów zdobyło wysokie zadośćuczynienie za wypadek, a nawet regularnie otrzymuje wysokie świadczenia odszkodowawcze. Posiadamy w swojej Kancelarii wyszkolonych prawników, którzy współpracują z lekarzami orzecznikami i rzeczoznawcami majątkowymi. W celu wygrania danej sprawy o odszkodowanie, zajmujemy się także gromadzeniem odpowiednich dowodów i świadków zdarzenia. Pozwala nam to wygrać większość spraw o odszkodowanie za wypadek!

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania i świadczeń odszkodowawczych za koszty:

 • leczenia (bez względu na to czy Klient skorzystał z prywatnej lub państwowej opieki medycznej)
 • pobytu w szpitalu,
 • opieki pielęgnacji lub zdrowego członka rodziny
 • zabiegów rehabilitacyjnych
 • zakupu leków, protez i specjalistycznych urządzeń medycznych oraz aparatów
 • przystosowania mieszkania i pojazdu na potrzeby osoby poszkodowanej
 • przejazdu osoby poszkodowanej do placówek rehabilitacyjnych i medycznych + koszty odwiedzin w takich placówkach przez ich najbliższych krewnych
 • inne związane z powrotem do zdrowia
Głównym założeniem odszkodowania jest zrekompensowanie powstałej szkody majątkowej i niemajątkowej. Obejmuje najczęściej odszkodowanie za: krzywdy fizyczne i moralne, konieczność zmiany zawodu, ograniczenie aktywności życiowej i zawodowej czy za utracony dochód przez brak możliwości podjęcia pracy. Podczas ustalania wysokości odszkodowania za takie krzywdy, należy również brać pod uwagę świadczenia odszkodowawcze (dożywotnie i czasowe). Nasza Kancelaria w Katowicach pomogła uzyskać nie tylko wysokie odszkodowanie, ale również renty dla osób, które: mają zwiększone potrzeby finansowe w wyniku doznanego uszczerbku, utraciły częściowe lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy zarobkowej bądź utraciły możliwości i widoki na swój dalszy rozwój(np. pod względem zawodowym, gdy słabsza sprawność fizyczna to uniemożliwia).

Odszkodowanie za nieodpowiednie umowy, czyny i wywłaszczenie

Odszkodowanie należy się także osobom, które spotkały się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, czynami niedozwolonymi oraz z wywłaszczeniem nieruchomości(np. nieruchomości wywłaszczone na drogi). Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzeniem i złożeniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu za naruszenie “prawa do poszanowanie mienia”(zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1) oraz “prawo do rzetelnego procesu sądowego”(zgodnie z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wartości w sprawach cywilnych i administracyjnych).

Pomoc prawna w walce o takie odszkodowanie obejmuje:

 • zbadanie akt zebranych w postępowaniu administracyjnym
 • utworzenie i złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania
 • utworzenie i złożenie wniosku o unieważnienie wydanych decyzji
 • reprezentowanie w postępach administracyjnych
 • utworzenie i złożenie odwołania od decyzji wydanej przez organ administracji I instancji
 • utworzenie i złożenie pozwu do sądu cywilnego o zapłatę odszkodowania i reprezentowanie Klientów w toku tego postępowania
 • utworzenie i złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • utworzenie i złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • ocena i analiza wyceny nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawców
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Prawnik od odszkodowań - Katowice

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Kontakt:

Formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku