fbpx

Adwokat Odszkodowania Gdańsk

Odszkodowania

Każdy wypadek niesie za sobą pewne szkody. Radzenie sobie z nimi nie jest takie proste. Aby było nam znacznie łatwiej, nie należy się załamywać. O wiele lepiej dla nas, gdy z pomocą doświadczonych prawników powalczymy o odpowiednie odszkodowanie. Kancelaria Klisz i Wspólnicy w Gdańsku reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w ramach ustalenia sprawcy szkody i uzyskania wysokiego odszkodowania. W tym celu przygotowuje zgłoszenie szkody i reprezentuje Klientów w postępowaniu likwidacyjnym(od strony zakładu ubezpieczeń) i postępowaniu sądowym w każdej instancji.

Kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowań / roszczeń:

 • z tytułu wypadku komunikacyjnego
 • z tytułu wypadku przy pracy
 • z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia mienia
 • z tytułu śmierci osoby bliskiej
 • z umów ubezpieczeń
 • z tytułu niezgodnych z prawem czy wadliwych decyzji bądź orzeczeń organów państwowych
 • z tytułu nienależytego wykonania umów
 • z tytułu niewykonania umów
 • wynikających z błędów medycznych
 • wynikających z czynów niedozwolonych
 • z tytułu wypadków w rolnictwie
 • leczenie, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • za przejazdy i opiekę osób trzecich
 • z tytułu utraconego dochodu
 • za cierpienia fizyczne i psychiczne
 • z tytułu innych zdarzeń losowych
Kancelaria Klisz i Wspólnicy posiada prawników, którzy specjalizują się w każdej sprawie odszkodowawczej. Prosimy skontaktować się z nami, a chętnie wszystko wyjaśnimy i przedstawimy Państwa szanse na wysokie odszkodowanie. Nie pobieramy w tym kierunku żadnych opłat wstępnych!

Ocena przyczynienia się poszkodowanego do zaistniałej szkody

Podczas prowadzenia każdej sprawy o odszkodowanie należy ustalić, jak bardzo poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Zgodnie z art. 362 Kodeksu Cywilnego wartość odszkodowanie ulega zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a szczególnie do stopnia winy 2 stron powstałej szkody(sprawcy i poszkodowanego). Należy więc dokładnie ocenić, czy i w jakim stopniu poszkodowany swoim zachowaniem miał wpływ na powstanie i rozmiar szkody. Takiej oceny dokonuje się na podstawie obowiązujących przepisów prawa(np. szkody z tytułu wypadku komunikacyjnego ocenia się na podstawie ustaw i prawa o ruchu drogowym) oraz zasad doświadczenia życiowego i logiki. Na podstawie tych kryteriów udaje się ocenić czy jeśli zachowanie poszkodowanego byłoby właściwe, to doznana przez niego szkoda wystąpiłaby w takim samym rozmiarze. Może Państwa ubezpieczyciel wypłacił zbyt niskie odszkodowanie? Bądź otrzymali Państwo odmowę wypłaty odszkodowania? A może dopiero chcą Państwo rozpocząć swoją sprawę o odszkodowanie? Kancelaria Klisz i Wspólnicy pomagają w każdej z tych i podobnych sytuacji związanej z odszkodowaniem!

Dokumenty o odszkodowanie

Zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych staje się możliwe po zebraniu i przygotowaniu niepodważalnych dowodów. Muszą one świadczyć o zaistniałej szkodzie bądź okolicznościach, które doprowadziły do szkody. Większość firm ubezpieczeniowych wymaga zebrania dodatkowych materiałów uzupełniających dokumentację. Kancelaria Klisz i Wspólnicy posiada duże doświadczenie w walkach prawnych z firmami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu jest w stanie walczyć o uzyskanie możliwie najwyższych sum dla poszkodowanych lub ich rodzin. W pierwszym etapie walka o odszkodowanie ma charakter porozumienia polubownego i przeprowadzenia skutecznych negocjacji. Jeśli to nie pomoże bądź gwarantowana suma odszkodowania jest za niska, w drugim etapie kierujemy sprawę do sądu. A rozliczenie kancelarii z Klientem następuje dopiero po uzyskaniu odszkodowania przez poszkodowanego.

Koszty współpracy z Kancelarią od odszkodowań

Klienci nie muszą się obawiać poniesienia wysokich kosztów za powierzenie swoich spraw odszkodowawczych kancelarii prawniczej. Dlaczego? Otóż Kancelaria Klisz i Wspólnicy rozlicza się tylko za efekt. Oznacza to, że pobiera prowizję po całkowitym odzyskaniu odszkodowania dla swoich Klientów. Na samym początku prawnicy dokładnie zapoznają się z daną sprawą odszkodowawczą Klienta. Następnie pomagają w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dowodowej. W czasie obsługi  gwarantują profesjonalne doradztwo prawne. A zarazem pełne zastępstwo we wszystkich czynnościach prawnych.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Zgodnie z treścią art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego “najbliższym członkom rodziny zmarłego należy się odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Nie ustalono więc dokładnie, kto ma prawo ubiegać się o przyznanie odszkodowania za krzywdę doznaną na skutek śmierci bliskiej osoby(np. w wypadku komunikacyjnym). Jest tak, gdy odpowiedzialność za śmierć członka rodziny ponosi inna osoba. Najczęściej na uzyskanie takiego zadośćuczynienia decydują się członkowie rodziny zmarłego(np. rodzice, rodzeństwo, mąż, żona, dzieci, dziadkowie, wnuki). Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby to najczęściej prowadzone sprawy o odszkodowanie. Dotyczą one uzyskania: zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, renty, odszkodowania wynikającego z pogorszenia się sytuacji życiowej czy dochodowej czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Odpowiednia wysokość odszkodowania

Większość Klientów Kancelarii Klisz i Wspólnicy walczących o swoje odszkodowania nie ma pełnej świadomości, że przysługuje im prawo do ubiegania się o wyższe świadczenia. Prawnicy pomagają więc powalczyć o odszkodowanie adekwatne do doznanych cierpień.