fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Chciałbym zaprosić czytelników bloga do lektury mini serii o odpowiedzialności pracownika. W pierwszym wpisie poruszę kwestię odpowiedzialności porządkowej. Oprócz niej, pracownik ponosi odpowiedzialność materialną oraz dyscyplinarną, które opiszę w kolejnych artykułach z tej serii. Prawo pracy to jedna z najważniejszych specjalizacji mojej Kancelarii. Dodatkowo publikacje dotyczące tej gałęzi prawa cieszą się dużą popularnością. Z tego powodu myślę (i mam nadzieję), że seria o odpowiedzialności pracowników będzie przydatna i chętnie czytana. Wróćmy zatem do odpowiedzialności porządkowej pracownika…

Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracownika?

Odpowiedzialność porządkowa pracownika przejawia się w sytuacji naruszenia przez niego pewnych obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Ich naruszenie może wiązać się z konsekwencjami i karami nakładanymi właśnie przez pracodawcę. Nie ma on jednak dowolności w zakresie ich stosowania. Całe zagadnienie odpowiedzialności porządkowej pracowników szczegółowo reguluje kodeks pracy.

Jakich sytuacji dotyczy odpowiedzialność porządkowa pracownika?

Mówiąc najogólniej odpowiedzialność porządkowa pracownika przejawia się wtedy, gdy dojdzie do naruszenia obowiązków pracowniczych wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Zachowanie pracownika prowadzące do naruszenia takich obowiązków jest pierwszym warunkiem pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Drugim warunkiem zaś jest wina pracownika (bez względu na to, czy jest umyślna, czy nieumyślna). Zatem, aby mówić o odpowiedzialności porządkowej pracownika:

 • Pracownik musi w zawiniony sposób naruszyć obowiązki pracownicze. Należy pamiętać, że naruszenie może polegać na niewykonaniu pewnych czynności, jak również wykonaniu ich źle.

Konkretne przykłady naruszenia obowiązków pracowniczych

Bazując na przepisach kodeksu pracy oraz praktyce mogę wymienić następujące sytuacje skutkujące ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej:

 1. nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy (mowa tu np. o notorycznym spóźnianiu się do pracy, brak stosowania się do przyjętych zasad potwierdzania obecności, czy brak usprawiedliwiania nieobecności na stanowisku pracy),
 2. naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych (np. brak porządku na miejscu pracy, stwarzanie niebezpiecznych sytuacji poprzez niestosowanie się do zasad BHP),
 3. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 4. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w pracy.

Powyższe sytuacje to przykłady zachowań prowadzących do powstania odpowiedzialności porządkowej pracownika. Nie jest to katalog zamknięty. Część z powyższych zachowań została wprost wymieniona w kodeksie pracy. Np. spożywanie alkoholu, reszta natomiast została zastąpiona ogólnym stwierdzeniem, np. nieprzestrzeganie ustalonej organizacji pracy. Zatem inne sytuacje, niewymienione przeze mnie powyżej, również mogą prowadzić do powstania odpowiedzialności porządkowej pracownika.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika – kary

Katalog kar, które pracodawca może wymierzyć w ramach odpowiedzialności porządkowej pracownika jest ściśle określony przez kodeks pracy. Za mniejsze przewinienia pracodawca może stosować:

 • upomnienie oraz
 • naganę.

Natomiast poważniejsze naruszenia mogą skutkować również karami pieniężnymi. Przy czym kara pieniężna za 1 dzień nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie nie może przekraczać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty.

Zasady stosowania kar dla pracownika przy odpowiedzialności porządkowej

Jak już wspomniałem pracodawca musi ściśle trzymać się przepisów kodeksu pracy przy wymierzaniu kar.

 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może zostać zastosowana dopiero po tym, jak pracodawca wysłucha pracownika.
 3. Pracodawca musi zawiadomić pracownika o nałożeniu kary na piśmie. Musi wskazać rodzaj naruszenia obowiązków i jego datę, informując jednocześnie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
 4. Pracodawca wymierzając karę musi brać pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Uprawnienia pracownika w zakresie odpowiedzialności porządkowej

Pracownik, który uważa, że zastosowanie przeciwko niemu kary nastąpiło z naruszeniem prawa może w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o karze, wnieść sprzeciw. Następnie pracodawca, po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uwzględnia lub odrzuca sprzeciw. Jeżeli nie odrzuci go w ciągu 14 dni, uważa się, że sprzeciw uwzględnił. Natomiast, jeżeli pracodawca sprzeciw odrzuci, pracownik ma 14 dni na wystąpienie do sądu pracy o uchylenie nałożonej kary.

Sprzeciw pracownika jest bardzo ważną instytucją z dwóch względów. Po pierwsze, jeżeli sprzeciw zostanie uwzględniony, pracodawca musi zwrócić równowartość nałożonej kary pieniężnej. Po drugie, informacja o karze trafia do akt osobowych pracownika. Jeżeli pracownik nie wniesie sprzeciwu, informacja będzie widniała w aktach przez rok. Zostanie usunięta dopiero po roku nienagannej pracy. Pracodawca może jednak, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

odpowiedzialność porządkowa pracownika

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.