fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Od czego zacząć postępowanie restrukturyzacyjne?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Od czego zacząć postępowanie restrukturyzacyjne

Wiesz, że niebawem stracisz płynność finansową i chcesz temu zapobiec? Słyszałeś o postępowaniu restrukturyzacyjnym ale nie wiesz, jak się do niego przygotować? A może masz problem ze skompletowaniem informacji i dokumentów wymaganych przez sąd restrukturyzacyjny? Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • kto może wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne,
 • jak wybrać rodzaj restrukturyzacji,
 • czym jest plan restrukturyzacyjny,
 • jak złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Czy restrukturyzacja jest dla ciebie?

Abyś mógł skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego, musisz zweryfikować kilka przesłanek. Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy twoja firma ma tzw. zdolność restrukturyzacyjną. Posiadają ją następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy,
 • spółki z o.o. i spółki akcyjne, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Z powyższego wynika, że ww. zdolności nie posiadają np. spółki cywilne oraz komandytariusze spółek komandytowych i akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych, a także wspólnicy spółek kapitałowych.

Istnieją również dwie przesłanki negatywne, których pojawienie się uniemożliwi restrukturyzację. Pierwszą z nich jest pokrzywdzenie wierzycieli na skutek przeprowadzenia tego postępowania. Jeśli proponowane przez ciebie warunki restrukturyzacji będą niekorzystne dla wierzycieli, sąd oddali twój wniosek. Będzie tak np. gdy nie gwarantują one spłaty większości zadłużenia.

Drugą przesłanką negatywną jest brak uprawdopodobnienia, że będziesz w stanie spłacać koszty postępowania oraz dalszych zobowiązań. Pomimo zatem zagrożenia albo utraty płynności, powinieneś mieć zabezpieczone środki na proponowane spłaty wierzycieli oraz koszty sądowe. Te ostatnie, w zależności od konkretnego przypadku, mogą wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Rodzaje restrukturyzacji

Jeśli wiesz, że twoje przedsiębiorstwo posiada zdolność restrukturyzacyjną, powinieneś wybrać tryb postępowania. Ustawa wymienia aż 4 warianty restrukturyzacji:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu – w tym trybie, to ty – jako dłużnik – sam zbierasz głosy nad przygotowaną propozycją układu, gdy opowie się za nim większość wierzycieli, składasz go w sądzie celem zatwierdzenia. W postępowaniu tym wierzytelności spornych (np. kwestionowanych przez ciebie), nie może być więcej niż 15%,
 • przyspieszone postępowanie układowe – w tym wariancie wierzyciele głosują nad układem na zgromadzeniu wierzycieli, ponadto nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności, który zatwierdza sędzia-komisarz, poza tym muszą być spełnione te same warunki co powyżej,
 • postępowanie układowe – układ głosowany jest tak samo, jak w postępowaniu przyspieszonym, również sporządza i zatwierdza się spis wierzytelności, jednak wierzytelności spornych może być więcej niż 15%,
 • postępowanie sanacyjne – przeznaczone jest dla podmiotów niewypłacalnych i najbardziej zbliżone jest do postępowania upadłościowego. Zakłada ono, że przed zawarciem układu dłużnik przeprowadzi tzw. działania sanacyjne (np. sprzeda część mienia, zredukuje zatrudnienie, itp.). Zasadą jest, że zarząd nad przedsiębiorstwem przejmuje zarządca.

Plan restrukturyzacyjny

Dokument ten występuje w dwóch formach. Jego drugą formą jest wstępny plan restrukturyzacyjny, który tworzony jest dodatkowo w postępowaniu sanacyjnym. W pozostałych trybach występuje wyłącznie plan restrukturyzacyjny.

Dokument ten zawiera szereg informacji istotnych dla wierzycieli. Znajduje się w nim opis twojego przedsiębiorstwa, jego bieżącej sytuacji, a także opis strategii restrukturyzacji oraz działań restrukturyzacyjnych, jakie mają zostać podjęte. Plan ten sporządzany jest co prawda przez nadzorcę sądowego, bądź zarządcę, jednak planując restrukturyzację musisz znać swoje możliwości w tym zakresie. Środkami tymi może być, np.:

 • sprzedaż, wynajem, wydzierżawienie zbędnego mienia,
 • redukcja zatrudnienia,
 • zakończenie nierentownych przedsięwzięć,
 • zmiana lokalizacji przedsiębiorstwa,
 • pozyskanie kapitału z rynku poprzez emisję obligacji, podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty.

Pamiętaj, że w postępowaniu sanacyjnym działania tego typu wykonuje się przed zawarciem układu. W pozostałych przypadkach, dopiero po jego zatwierdzeniu przez sąd.upadłość

Jak złożyć wniosek?

Postępowanie restrukturyzacyjne wymaga złożenia wniosku o jego otwarcie. Wniosek składa się we właściwym dla dłużnika sądzie rejonowym wydziale gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jeżeli sąd uwzględnia wniosek wydaje postanowienie o otwarciu postępowania. Jego wydanie rozpoczyna restrukturyzację.

Do czasu uruchomienia elektronicznego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, wnioski restrukturyzacyjne składa się na urzędowych formularzach w formie papierowej. Po powstaniu ww. rejestru, wnioski będą składane za jego pośrednictwem. W zależności od trybu restrukturyzacji, wniosek zawiera nieco inne dane i załączniki.

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, niezależnie od jego rodzaju, a także wniosek o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów podlegają opłacie sądowej w kwocie 1.000 zł.

Przeczytaj także: Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłość

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: