Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Od czego zacząć postępowanie restrukturyzacyjne?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Od czego zacząć postępowanie restrukturyzacyjne

Wiesz, że niebawem stracisz płynność finansową i chcesz temu zapobiec? Słyszałeś o postępowaniu restrukturyzacyjnym ale nie wiesz, jak się do niego przygotować? A może masz problem ze skompletowaniem informacji i dokumentów wymaganych przez sąd restrukturyzacyjny? Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • kto może wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne,
 • jak wybrać rodzaj restrukturyzacji,
 • czym jest plan restrukturyzacyjny,
 • jak złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Czy restrukturyzacja jest dla ciebie?

Abyś mógł skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego, musisz zweryfikować kilka przesłanek. Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy twoja firma ma tzw. zdolność restrukturyzacyjną. Posiadają ją następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy,
 • spółki z o.o. i spółki akcyjne, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Z powyższego wynika, że ww. zdolności nie posiadają np. spółki cywilne oraz komandytariusze spółek komandytowych i akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych, a także wspólnicy spółek kapitałowych.

Istnieją również dwie przesłanki negatywne, których pojawienie się uniemożliwi restrukturyzację. Pierwszą z nich jest pokrzywdzenie wierzycieli na skutek przeprowadzenia tego postępowania. Jeśli proponowane przez ciebie warunki restrukturyzacji będą niekorzystne dla wierzycieli, sąd oddali twój wniosek. Będzie tak np. gdy nie gwarantują one spłaty większości zadłużenia.

Drugą przesłanką negatywną jest brak uprawdopodobnienia, że będziesz w stanie spłacać koszty postępowania oraz dalszych zobowiązań. Pomimo zatem zagrożenia albo utraty płynności, powinieneś mieć zabezpieczone środki na proponowane spłaty wierzycieli oraz koszty sądowe. Te ostatnie, w zależności od konkretnego przypadku, mogą wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Rodzaje restrukturyzacji

Jeśli wiesz, że twoje przedsiębiorstwo posiada zdolność restrukturyzacyjną, powinieneś wybrać tryb postępowania. Ustawa wymienia aż 4 warianty restrukturyzacji:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu ? w tym trybie, to ty ? jako dłużnik ? sam zbierasz głosy nad przygotowaną propozycją układu, gdy opowie się za nim większość wierzycieli, składasz go w sądzie celem zatwierdzenia. W postępowaniu tym wierzytelności spornych (np. kwestionowanych przez ciebie), nie może być więcej niż 15%,
 • przyspieszone postępowanie układowe ? w tym wariancie wierzyciele głosują nad układem na zgromadzeniu wierzycieli, ponadto nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności, który zatwierdza sędzia-komisarz, poza tym muszą być spełnione te same warunki co powyżej,
 • postępowanie układowe ? układ głosowany jest tak samo, jak w postępowaniu przyspieszonym, również sporządza i zatwierdza się spis wierzytelności, jednak wierzytelności spornych może być więcej niż 15%,
 • postępowanie sanacyjne ? przeznaczone jest dla podmiotów niewypłacalnych i najbardziej zbliżone jest do postępowania upadłościowego. Zakłada ono, że przed zawarciem układu dłużnik przeprowadzi tzw. działania sanacyjne (np. sprzeda część mienia, zredukuje zatrudnienie, itp.). Zasadą jest, że zarząd nad przedsiębiorstwem przejmuje zarządca.

Plan restrukturyzacyjny

Dokument ten występuje w dwóch formach. Jego drugą formą jest wstępny plan restrukturyzacyjny, który tworzony jest dodatkowo w postępowaniu sanacyjnym. W pozostałych trybach występuje wyłącznie plan restrukturyzacyjny.

Dokument ten zawiera szereg informacji istotnych dla wierzycieli. Znajduje się w nim opis twojego przedsiębiorstwa, jego bieżącej sytuacji, a także opis strategii restrukturyzacji oraz działań restrukturyzacyjnych, jakie mają zostać podjęte. Plan ten sporządzany jest co prawda przez nadzorcę sądowego, bądź zarządcę, jednak planując restrukturyzację musisz znać swoje możliwości w tym zakresie. Środkami tymi może być, np.:

 • sprzedaż, wynajem, wydzierżawienie zbędnego mienia,
 • redukcja zatrudnienia,
 • zakończenie nierentownych przedsięwzięć,
 • zmiana lokalizacji przedsiębiorstwa,
 • pozyskanie kapitału z rynku poprzez emisję obligacji, podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty.

Pamiętaj, że w postępowaniu sanacyjnym działania tego typu wykonuje się przed zawarciem układu. W pozostałych przypadkach, dopiero po jego zatwierdzeniu przez sąd.upadłość

Jak złożyć wniosek?

Postępowanie restrukturyzacyjne wymaga złożenia wniosku o jego otwarcie. Wniosek składa się we właściwym dla dłużnika sądzie rejonowym wydziale gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jeżeli sąd uwzględnia wniosek wydaje postanowienie o otwarciu postępowania. Jego wydanie rozpoczyna restrukturyzację.

Do czasu uruchomienia elektronicznego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, wnioski restrukturyzacyjne składa się na urzędowych formularzach w formie papierowej. Po powstaniu ww. rejestru, wnioski będą składane za jego pośrednictwem. W zależności od trybu restrukturyzacji, wniosek zawiera nieco inne dane i załączniki.

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, niezależnie od jego rodzaju, a także wniosek o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów podlegają opłacie sądowej w kwocie 1.000 zł.

Przeczytaj także: Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłość

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura