fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
ochrona wynagrodzenia za pracę

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest ochronie wynagrodzenia za pracę, która uregulowana jest w Kodeksie Pracy. Pod pojęciem tym znajduje się zespół przepisów prawnych dotyczących pensji pracowników. Z artykułu dowiesz się:

 • W jaki sposób powinno być wypłacane wynagrodzenie?
 • Jakich potrąceń z wynagrodzenia za pracę może dokonywać pracodawca?
 • Jakie limity w zakresie potrąceń z wynagrodzenia ustala Kodeks Pracy?

Brak możliwości dysponowania wynagrodzeniem

Pierwszym przejawem ochrony wynagrodzenia za pracę jest zakaz zrzeczenia się przez pracownika prawa do wynagrodzenia, a także niemożliwość jego przeniesienia na inną osobę. Powyższa regulacja dotyczy zarówno wynagrodzenia zasadniczego, jak i wszelkich dodatków. Wynagrodzenie stanowi jeden z najważniejszych elementów stosunku pracy i, co do zasady, stanowi źródło utrzymania pracownika i jego rodziny. Nie można zatem ustalić, że część lub całe wynagrodzenia należy się komuś innemu. Nawet, gdyby pracownik zawarł umowę z pracodawcą w tym przedmiocie, byłaby ona nieważna.

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Ochrona wynagrodzenia za pracę rozciąga się również na sposób jego wypłaty.

Zgodnie z Kodeksem Pracy:

 • Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu (w stałym i ustalonym z góry terminie).
 • Jeżeli wynagrodzenie jest płatne raz w miesiącu (co zdarza się zdecydowanie najczęściej), wypłaca się je z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości, ale nie później niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
 • Jeżeli ustalony dzień wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, należy jej dokonać w dniu poprzedzającym.

Co do zasady wynagrodzenie wypłacane jest na rachunek bankowy pracownika. Wyjątkowo, pracodawca może wypłacać wynagrodzenie w formie gotówkowej. Aby było to możliwe pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek będący podstawą do wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej.

Potrącenia z wynagrodzenia a  jego ochrona

Prawo dopuszcza możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, ale tylko do określonej wysokości i w  ściśle określonych przypadkach.

Mówiąc o dopuszczalnej wielkości potrącenia z wynagrodzenia mamy na myśli dochód otrzymywany  “na rękę”, czyli po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Z wynagrodzenia można potrącić następujące należności:

 1. świadczenia alimentacyjne (do wysokości 3/5 wynagrodzenia, jednakże można je również egzekwować z nagród pracowniczych, czy dodatkowego wynagrodzenia rocznego – do pełnej wysokości);
 2. inne świadczenia egzekwowane na mocy prawomocnego orzeczenia (do połowy wynagrodzenia);
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (do połowy wynagrodzenia);
 4. kary pieniężne (np. za naruszenie porządku w procesie pracy, zasad BHP, czy stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości);

Oprócz powyższych limitów, przepisy określają, ile minimalnie pieniędzy musi zostać pracownikowi po dokonaniu potrąceń. Kwota wolna od potrąceń określona jest następująco:

 • W przypadku egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – jest to minimalne wynagrodzenie za pracę (1920,62 zł „na rękę” w 2020 roku).
 • Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – musi pozostać 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Przy potrącaniu kar pieniężnych – 90% minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, kwoty określone w powyższy sposób ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Potrącenia alimentacyjne a ochrona wynagrodzenia za pracę

Z uwagi na to, iż alimenty stanowią ważne źródło utrzymania osób do nich uprawnionych (często jedyne), ustawodawca maksymalnie ułatwił ich potrącanie z wynagrodzenia zobowiązanego.

Pracodawca może dokonać potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę w trybie egzekucji sądowej, ale także bez postępowania egzekucyjnego. Oznacza to tyle, że sprawa nie musi trafić do komornika, aby pracodawca był zobowiązany do dokonania odpowiednich potrąceń. W takich sytuacjach pracodawca działa na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Potrącenia za zgodą pracownika

Potrącenia opisane powyżej mogą być dokonywane bez zgody pracownika. Z pensji można potrącać również inne należności. Wymagają one jednak zgody pracownika wyrażonej na piśmie. Limity potrąceń są wtedy inne:

 • W przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy – jest to minimalna kwota wynagrodzenia za pracę.
 • W przypadku innych potrąceń – 80% ww. kwoty.

Druga grupa potrąceń (fakultatywnych, czyli właśnie tych za zgodą) może nastąpić tylko i wyłącznie w ramach egzekucji, czyli po przedstawieniu tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to prawomocne orzeczenie sądu, zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Potrącenia dobrowolne dotyczą zazwyczaj:

 • kredytów bankowych,
 • pożyczek,
 • grzywny, czy
 • podatków.

Ustalenie wysokości pensji

Na koniec warto dodać rzecz oczywistą, lecz nie dla wszystkich. Otóż, pracownik ma pełne prawo do wglądu w dokumenty, na podstawie których pracodawca obliczył wysokość wynagrodzenia. Chodzi tu np. o rejestr obecności w pracy, podpisywany każdego dnia.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.