Obsługa firm i spółek w Gdańsku – adwokat Iwo Klisz – Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Kompleksowa pomoc prawna i profesjonalne doradztwo prawne to idealna oferta skierowana dla wszystkich przedsiębiorców. Ta pomoc prawna skierowana jest dla właścicieli różnych rodzajów działalności gospodarczych, na przykład: jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego(jawnych, partnerskich, komandytowych, akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i z o.o.), wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych(np. fundacje i stowarzyszenia) oraz zagranicznych przedsiębiorstw. Obsługa firm i spółek realizowana przez Kancelarię IWO i Wspólnicy w Gdańsku oznacza kompleksową obsługę prawną i doradztwo prawne na każdej płaszczyźnie.

Usługi Kancelarii z zakresu obsługi firm i spółek to:

 • bieżąca obsługa prawna firmy
 • przygotowanie i ocena umów, wypowiedzeń i odstąpień od umowy
 • analizy związane z regulacjami i innymi zagadnieniami
 • pomoc prawna dotycząca interpretacji poszczególnych przepisów prawnych
 • pomoc w założeniu, łączeniu i przekształceniu wszystkich spółek
 • pomoc prawna przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej
 • obsługa organów spółek prawa handlowego(zarząd, komisje rewizyjne, zgromadzenia, rady nadzorcze)
 • rejestracja w KRS
 • przygotowanie umów kupna-sprzedaży
 • badania prawne firm, spółek i nieruchomości oraz przygotowywanie raportów
 • pomoc przy negocjacjach
 • sporządzenie i opiniowanie projektów umów(np. umowy sprzedaży, dostawy, zamiany, dzierżawy, najmu, umowy świadczenia usług, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy agencyjnej, pożyczki, poręczenia i ugody)
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych
 • opiniowanie projektów pism dotyczących wypowiadania i odstąpienia od umów
 • obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego w zakresie implementacji i zachowania porządku korporacyjnego
 • obsługa firma w zakresie stosunków pracodawcy z pracownikami
 • badanie prawne nieruchomości
 • stworzenie rozwiązań prawnych projektów biznesowych
 • wsparcie prawne przy organizowaniu postępowań przetargowych, ofertowych i konkursowych
 • reprezentowanie przed organami nadzoru budowlanego(powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru)
 • reprezentowanie przed organami administracji architektonicznej(wojewoda, starosta)
 • pomoc w prowadzeniu spraw o odszkodowanie
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
 • pomoc prawna dotycząca dziedziczenia przedsiębiorstwa i zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy
 • doradztwo w zakresie likwidacji działalności gospodarczej
 • obsługa prawna dotycząca windykacji i egzekucji należności
 • reprezentowanie przed organami państwowymi w ramach spraw administracyjnych
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi
Stała obsługa prawna firm i spółek polega na cyklicznym rozliczeniu. Ostateczny koszt uzależniony jest od stopnia obsługi prawnej firmy, konkretnych oczekiwań i potrzeb Klienta.

Pomoc Kancelarii w obsłudze prawnej firmy i spółki

Współpraca z ekspertami w dziedzinie prawa pozytywnie wpływa na rozwój każdej firmy czy spółki. Pozwala ograniczyć ryzyko i koszty związane z niewłaściwym przestrzeganiem pewnych przepisów. Kancelaria w Gdańsku posiada w swoim zespole wykwalifikowanych adwokatów, prawników i radców prawnych, którzy zawsze służą pomocą. Pewni z nich są wyszkoleni w zakresie prawa handlowego i prawa gospodarczego. To sprawia, że poziom obsługi prawnej i doradztwa prawnego spółek czy firm plasuje się bardzo wysoko. W kancelarii w Gdańsku IWO i Wspólnicy pojawiają się także adwokaci od prawa pracy, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wielu innych dziedzin prawa. Tak bogaty zespół pomaga w profesjonalnej obsłudze prawnej firm w Gdańsku. W czasie nagłych przypadków i wymagających wiedzy prawniczych spraw warto korzystać z pomocy doświadczonych prawników. Pomogą oni w zapewnieniu terminowego i sprawnego rozwiązania wszystkich problemów prawnych.

Obsługa prawna spółek

Kancelaria posiada bogaty zakres usług dotyczących obsługi prawnej wszystkich spółek w Gdansku i na terenie całej Polski. Jest w stanie reprezentować Klientów podczas wszystkich etapach postępowań mediacyjnych oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Każda obsługa prawna spółki jest uzależniona od jej indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Stała obsługa prawna spółki polega już na kompleksowym doradztwie prawnym we wszystkich aspektach prowadzonych przez Klienta działalności spółki. Wymaga to od naszych prawników i adwokatów dokładnego zapoznania się z działalnością Klienta, jej charakterem i specyfikacją. Następnie udaje się ustalić zakres świadczonych usług prawnych.

Obsługa prawna firm

Rzetelna i sprawna pomoc prawna wobec każdej firmy to gwarancja rozwoju i uniknięcia niepotrzebnych problemów czy konsekwencji prawnych. Kancelaria w Gdańsku należycie dba o obsługę prawną wszystkich firm oraz spółek. Pomaga również w skutecznym zabezpieczeniu działalności firmy przed śmiercią jej właściciela. Obsługa prawna firmy dotyczy zapewnieniu jej pomocy we wszystkich aspektach prowadzonej działalności gospodarczej(od czasu jej założenia, rejestracji, do reprezentowania w wielu sprawach itd.). Kancelaria IWO i Wspólnicy świadczy także obsługę prawną dotyczącą właściwego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Polega to na dokładnej analizie opinii prawnych, rozstrzygnięć sądowych czy zmian wprowadzonych w przepisach prawa. Dzięki temu wszyscy obsłużeni przedsiębiorcy mogą być zadowoleni z pomocy, którą zapewnia im taka Kancelaria w Gdańsku.

Zakres umowy o obsłudze prawnej firmy i spółki

Obsługa prawna firm i spółek przebiega na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony lub określony. Możliwa jest także pomoc doraźna w danym momencie. Przedsiębiorcy współpracujący z Kancelarią mogą liczyć na dokładne raporty na temat zleconych spraw i usług prawnych. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu naszych Klientów obsługa sprawna firmy jest dość skomplikowana. Z tego względu chętnie zajmiemy się prawną stroną Państwa działalności gospodarczej. Zapraszamy do Kancelarii IWO i Wspólnicy w Gdańsku!