fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Obowiązki pracodawcy w przypadku zajęcia pensji przez komornika

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
obowiązki pracodawcy w przypadku zajęcia pensji przez komornika

Obowiązki pracodawcy w związku z prowadzeniem egzekucji z wynagrodzenia

 

Zajęcie pensji przez komornika to nie tylko problem dla pracownika. Prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia wiąże się bowiem z wieloma obowiązkami po stronie pracodawcy. W artykule postanowiłem przedstawić:

  • jakie obowiązki ma pracodawca w związku z zajęciem pensji przez komornika?
  • jaką część wynagrodzenia należy przekazać komornikowi?
  • jakie kary można nałożyć na pracodawcę, jeżeli nie wypełni tych obowiązków?

Obowiązki pracodawcy po otrzymaniu pisma od komornika

 

W pierwszej kolejności pracodawca otrzyma pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę. W tym piśmie komornik wzywa pracodawcę do:

  • przekazywania wynagrodzenia za pracę bezpośrednio wierzycielowi (informując komornika o pierwszej wypłacie), albo
  • przekazywania wynagrodzenia do komornika, jeżeli wobec pracownika jest lub będzie prowadzona również inna egzekucja, a możliwa do zajęcia część wynagrodzenia nie wystarcza na pokrycie całego zadłużenia.

Dodatkowo komornik nakłada na pracodawcę następujące obowiązki, który musi wykonać w ciągu tygodnia od otrzymania pisma:

  • przedstawienie za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, zestawienia wynagrodzenia dłużnika (pracownika) za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z innych tytułów,
  • podanie, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi,
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o rodzaju tych przeszkód (np. gdy inne osoby również roszczą sobie prawa do zajęcia wynagrodzenia).

Aby prawidłowo wypełnić powyższe obowiązki pracodawca musi obliczyć, jaką część wynagrodzenia będzie potrącał i przekazywał do komornika (względnie wierzyciela) oraz zebrać wymagane dokumenty i informacje, a następnie przesłać je listem poleconym do komornika w terminie 7 dni od odebrania od niego pisma.

 

Świadectwo pracy i przekazanie dokumentów

 

Ustanie stosunku pracy z zadłużonym pracownikiem nie oznacza końca obowiązków pracodawcy. Musi on bowiem umieścić na świadectwie pracy wzmiankę o zajęciu należności i (jeżeli jest mu znany) przesłać wszystkie dokumenty dotyczące zajęcia nowemu pracodawcy. Wzmianka powinna zawierać oznaczenie komornika, numer sprawy egzekucyjnej oraz wysokość potrąconych już kwot. Jeżeli pracownik nie podejmuje od razu kolejnego zatrudnienia, obowiązek przesłania wszystkich dokumentów odkłada się w czasie, do momentu ponownego zatrudnienia. W takim przypadku nowy pracodawca ma obowiązek zwrócić się do poprzedniego o przesłanie tych dokumentów.

Kara za niewywiązanie się z obowiązków

 

Pracodawca, który nie wypełni obowiązków nałożonych przez komornika może zostać ukarany grzywną do 5000 zł. Grzywna może być powtarzana, jeżeli pracodawca dalej nie wypełni obowiązków w wyznaczonym, dodatkowym, terminie.

Jeżeli natomiast pracodawca złoży oświadczenie o przeszkodach w wypłacaniu zajętego wynagrodzenia niezgodnie z prawdą, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.