ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

O czym pamiętać wypowiadając umowę o pracę (checklista dla pracodawcy)

wypowiedzenie umowy o pracę

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Chcesz wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę ale nie wiesz, jak prawidłowo to zrobić? Zastanawiasz się co powinno znaleźć się w wypowiedzeniu? Nie wiesz, czy możesz wysłać wypowiedzenie mailem albo zwolnić pracownika ustnie? Z naszego artykułu dowiesz się:

 • jak określić długość okresu wypowiedzenia,
 • co powinno znaleźć się w treści wypowiedzenia,
 • w jaki sposób opisać przyczyny wypowiedzenia,
 • kiedy przeprowadzić konsultacje związkowe,
 • kiedy możesz wręczyć wypowiedzenie pracownikowi,
 • jaka powinna być forma wypowiedzenia.

Procedura krok po kroku

Będąc pracodawcą musisz podchodzić do kwestii wypowiedzenia umowy o pracę z dużą uwagą. Każdy twój błąd może zostać wykorzystany przez pracownika w pozwie do sądu pracy. Warto skorzystać z listy najważniejszych spraw, które powinieneś zweryfikować przed wręczeniem wypowiedzenia. Pamiętaj zatem o:

 • sprawdzeniu czy pracownik nie podlega szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy,
 • możliwie dokładnym określeniu przyczyny wypowiedzenia,
 • prawidłowym obliczeniu długości okresu wypowiedzenia,
 • sprawdzeniu, czy wypowiedzenie musisz skonsultować z zakładową organizacją związkową,
 • właściwym sformułowaniu treści wypowiedzenia, aby zawierało wszystkie wymogi stawiane mu przez prawo,
 • formie wypowiedzenia,
 • właściwym momencie wręczenia wypowiedzenia.

Szczególna ochrona

W niektórych przypadkach nie możesz rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem. Warto zatem rozpocząć weryfikację od tej kwestii. Do grupy pracowników szczególnie chronionych należą m.in.:

 • pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
 • pracownice w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
 • członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej, a także osoby reprezentujące komitet założycielski takiej organizacji.

Przyczyna wypowiedzenia

Aby wypowiedzenie nie zostało podważone przez sąd pracy, podana przez ciebie podstawa wypowiedzenia musi być:

 • uzasadniona ? podana przyczyna musi obiektywnie uzasadniać redukcję zatrudnienia, nie jest zatem wystarczające dokonanie zmiany warunków pracy i płacy, delegowanie pracownika, udzielenie mu urlopu, itp.,
 • konkretna ? należy ją zatem możliwie dokładnie opisać, nie powinieneś posługiwać się ogólnikami ale odnieść przyczynę wypowiedzenia do konkretnego pracownika,
 • rzeczywista ? podana przez ciebie przyczyna musi faktycznie istnieć oraz stanowić podstawę podjęcia decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę ? nie może być to zatem przyczyna fikcyjna.

Okres wypowiedzenia

Czas od złożenia wypowiedzenia do ustania stosunku pracy zależny jest od rodzaju umowy oraz okresu zatrudnienia danego pracownika. Przykładowo, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy pojawia się dopiero po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Należy je zatem wydać po upływie okresu wypowiedzenia. Ustawa zakreśla tu 7-dniowy termin liczony od wskazanego momentu.

Konsultacje związkowe

Konieczność przeprowadzenia konsultacji z zakładową organizacją związkową wystąpi, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • w twoim zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa
 • zamierzasz wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony
 • pracownikowi reprezentowanemu przez tą organizację związkową.

Pamiętaj jednak, że stanowisko organizacji związkowej nie jest dla ciebie wiążące. Ponadto, Jeżeli organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, ma tylko 5 dni na zgłoszenie tobie zastrzeżenia.

Treść wypowiedzenia

W wypowiedzeniu umowy o pracę, prócz oznaczenia jej stron oraz samej umowy, powinieneś zamieścić również:

 • przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy,
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Często w oświadczeniu pracodawcy wskazuje się również okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Forma wypowiedzenia

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać złożone na piśmie. Złożenie go w innej formie będzie nieskuteczne. W konsekwencji okres wypowiedzenia nie rozpocznie się.

Moment złożenia oświadczenia

Jeżeli nie istnieje obowiązek wykonania konsultacji z zakładową organizacją związkową, termin powiadomienia pracownika o twojej decyzji możesz wybrać niemal dowolnie. Musisz jednakże pamiętać o kilku wyjątkach od tej zasady. Mianowicie, nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.