fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

O czym pamiętać wypowiadając umowę o pracę (checklista dla pracodawcy)

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy

wypowiedzenie umowy o pracę

Chcesz wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę ale nie wiesz, jak prawidłowo to zrobić? Zastanawiasz się co powinno znaleźć się w wypowiedzeniu? Nie wiesz, czy możesz wysłać wypowiedzenie mailem albo zwolnić pracownika ustnie? Z naszego artykułu dowiesz się:

 • jak określić długość okresu wypowiedzenia,
 • co powinno znaleźć się w treści wypowiedzenia,
 • w jaki sposób opisać przyczyny wypowiedzenia,
 • kiedy przeprowadzić konsultacje związkowe,
 • kiedy możesz wręczyć wypowiedzenie pracownikowi,
 • jaka powinna być forma wypowiedzenia.

Procedura krok po kroku

Będąc pracodawcą musisz podchodzić do kwestii wypowiedzenia umowy o pracę z dużą uwagą. Każdy twój błąd może zostać wykorzystany przez pracownika w pozwie do sądu pracy. Warto skorzystać z listy najważniejszych spraw, które powinieneś zweryfikować przed wręczeniem wypowiedzenia. Pamiętaj zatem o:

 • sprawdzeniu czy pracownik nie podlega szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy,
 • możliwie dokładnym określeniu przyczyny wypowiedzenia,
 • prawidłowym obliczeniu długości okresu wypowiedzenia,
 • sprawdzeniu, czy wypowiedzenie musisz skonsultować z zakładową organizacją związkową,
 • właściwym sformułowaniu treści wypowiedzenia, aby zawierało wszystkie wymogi stawiane mu przez prawo,
 • formie wypowiedzenia,
 • właściwym momencie wręczenia wypowiedzenia.

Szczególna ochrona

W niektórych przypadkach nie możesz rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem. Warto zatem rozpocząć weryfikację od tej kwestii. Do grupy pracowników szczególnie chronionych należą m.in.:

 • pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
 • pracownice w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
 • członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej, a także osoby reprezentujące komitet założycielski takiej organizacji.

Przyczyna wypowiedzenia

Aby wypowiedzenie nie zostało podważone przez sąd pracy, podana przez ciebie podstawa wypowiedzenia musi być:

 • uzasadniona – podana przyczyna musi obiektywnie uzasadniać redukcję zatrudnienia, nie jest zatem wystarczające dokonanie zmiany warunków pracy i płacy, delegowanie pracownika, udzielenie mu urlopu, itp.,
 • konkretna – należy ją zatem możliwie dokładnie opisać, nie powinieneś posługiwać się ogólnikami ale odnieść przyczynę wypowiedzenia do konkretnego pracownika,
 • rzeczywista – podana przez ciebie przyczyna musi faktycznie istnieć oraz stanowić podstawę podjęcia decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę – nie może być to zatem przyczyna fikcyjna.

Okres wypowiedzenia

Czas od złożenia wypowiedzenia do ustania stosunku pracy zależny jest od rodzaju umowy oraz okresu zatrudnienia danego pracownika. Przykładowo, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy pojawia się dopiero po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Należy je zatem wydać po upływie okresu wypowiedzenia. Ustawa zakreśla tu 7-dniowy termin liczony od wskazanego momentu.

Konsultacje związkowe

Konieczność przeprowadzenia konsultacji z zakładową organizacją związkową wystąpi, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • w twoim zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa
 • zamierzasz wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony
 • pracownikowi reprezentowanemu przez tą organizację związkową.

Pamiętaj jednak, że stanowisko organizacji związkowej nie jest dla ciebie wiążące. Ponadto, Jeżeli organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, ma tylko 5 dni na zgłoszenie tobie zastrzeżenia.

Treść wypowiedzenia

W wypowiedzeniu umowy o pracę, prócz oznaczenia jej stron oraz samej umowy, powinieneś zamieścić również:

 • przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy,
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Często w oświadczeniu pracodawcy wskazuje się również okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Forma wypowiedzenia

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać złożone na piśmie. Złożenie go w innej formie będzie nieskuteczne. W konsekwencji okres wypowiedzenia nie rozpocznie się.

Moment złożenia oświadczenia

Jeżeli nie istnieje obowiązek wykonania konsultacji z zakładową organizacją związkową, termin powiadomienia pracownika o twojej decyzji możesz wybrać niemal dowolnie. Musisz jednakże pamiętać o kilku wyjątkach od tej zasady. Mianowicie, nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: