fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Naruszenie praw autorskich

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
naruszenie prawa autorskich

Zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują tobie w przypadku naruszenia praw autorskich? Ktoś używa twojego dzieła pod swoim nazwiskiem? A może obawiasz się, że sam naruszyłeś cudze prawa autorskie? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • kiedy dochodzi do naruszenia praw autorskich,
 • jakie roszczenia przysługują za naruszenie autorskich praw osobistych,
 • jakie roszczenia przysługują za naruszenie autorskich praw majątkowych,
 • jak dochodzić ochrony swoich praw autorskich.

Kiedy można naruszyć prawa autorskie

Korzystanie z cudzych utworów może odbywać się na co najmniej jednej z następujących podstaw:

 • w ramach dozwolonego użytku pozwalającego na korzystanie z utworu bez konieczności zawierania umowy z twórcą (dozwolony użytek szczegółowo opisaliśmy w odrębnym artykule),
 • na mocy umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie – umowa taka przenosi prawa jedynie na określonych w niej polach eksploatacji,
 • w oparciu o umowę licencji – ta umowa również określa zakres legalnego korzystania z utworu,
 • na podstawie umowy najmu lub użyczenia oryginału utworu, bądź jego egzemplarza.

Jeżeli zatem korzystasz z cudzych praw autorskich w sposób wykraczający poza ww. podstawy, będziesz naruszał owe prawa. Pamiętaj także, iż autorskie prawa osobiste (np. prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem twórcy) nie mogą zostać przeniesione. Jeżeli zatem używasz utwór w sposób ingerujący w te prawa, prawdopodobnie również dojdzie do ich naruszenia.

Roszczenia związane z naruszeniem autorskich praw osobistych

W przypadku zagrożenia twoich autorskich praw osobistych (na ich temat zobacz nasz oddzielny wpis) możesz przede wszystkim domagać się zaniechania działań im zagrażających. Jeżeli, przykładowo, ktoś zamierza wydać twoją publikację albo udostępnić twój program komputerowy niezgodnie z twoją wolą lub z pominięciem danych twórcy – możesz zażądać wstrzymania tych czynności, dopóki nie uwzględni się w nich twoich praw autorskich.

Jeżeli zaś doszło już do naruszenia, masz prawo domagać się aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności udostępniła utwór zawierający odpowiednie informacje o autorze, bądź złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie.

W przypadku natomiast, gdy naruszenie było zawinione (świadome), będziesz mógł dodatkowo domagać się zadośćuczynienia pieniężnego albo zobowiązania sprawcy aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez ciebie cel społeczny.

Roszczenia związane z naruszeniem autorskich praw majątkowych

Ze względu na odmienny charakter autorskich praw majątkowych oraz możliwość ich gospodarczego wykorzystania, również katalog roszczeń jest inny. Jeśli zatem doszłoby do naruszenia twoich autorskich praw majątkowych, będziesz mógł domagać się:

 • zaniechania naruszania,
 • usunięcia skutków naruszenia,
 • naprawienia wyrządzonej szkody:
  • na zasadach ogólnych, tj. dochodząc na swoją rzecz odszkodowania, którego wysokość będziesz musiał uzasadnić albo
  • poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
 • wydania uzyskanych korzyści.

Dochodzenie roszczeń przed sądem

Jeżeli osoba naruszająca twoje prawa autorskie nie zaprzestanie tego dobrowolnie, możesz wystąpić o ochronę na drogę postępowania sądowego. Od 01 lipca 2020 roku służy temu odrębne postępowanie przeznaczone dla spraw własności intelektualnej. Do rozpoznawania spraw z tego zakresu wyłącznie właściwe są sądy okręgowe, w których funkcjonują wydziały do spraw własności intelektualnej. Obecnie wydziały takie funkcjonują w sądach okręgowych w: Warszawie, Gdańsku, Lublinie i Poznaniu.

Przeczytaj także:

Utwór pracowniczy
Autorskie prawa osobiste
Autorskie prawa majątkowe

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

POBIERZ DARMOWEGO EBOOKA: PRAWO AUTORSKIE

W poradniku kompleksowo omówiliśmy:

  • podstawowe zagadnienia dotyczące
   prawa autorskiego,
  • autorskie prawa majątkowe i osobiste
   oraz wskazaliśmy komu przysługują,
  • kwestię utworu,
  • utworu pracowniczego,
  • licencji oraz
  • pól eksploatacji,
  • prawo cytatu
  • zagadnienie przeniesienia praw autorskich.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci ebooka.