fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Najczęstsze przypadki ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Najczęstsze przypadki ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Zastanawiasz się, czy dane zachowanie pracownika kwalifikuje się do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Nie wiesz jakie podstawowe obowiązki ciążą na każdym pracowniku? Szukasz informacji na temat znaczenia pojęcia dbałości o dobro zakładu pracy, czy też przestrzegania zasad współżycia społecznego? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • przykładów najczęstszych naruszeń tychże obowiązków,
 • kwalifikowania naruszenia obowiązków pracowniczych, jako ciężkiego.

Podstawowe obowiązki pracownicze

Ustawodawca zawarł w kodeksie pracy katalog przykładowych obowiązków pracowniczych, które uważane są za podstawowe. Znaczna ich część sformułowana została w sposób enigmatyczny. Poznanie zatem ich faktycznej treści wymaga sięgnięcia do bogatego orzecznictwa sądów pracy. Pamiętaj, że ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych stanowi podstawę do tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Zanim podejmiesz decyzję o zastosowaniu tego środka, prześledź koniecznie aktualne orzecznictwo w tym zakresie lub skorzystaj z porady prawnika.

Wracając do podstawowych obowiązków pracowniczych oraz rozumienia pojęć ustawowych. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych powinności każdego pracownika wraz z przykładami ich ciężkich naruszeń. Pracownicy powinni zatem:

 • wykonywać pracę sumiennie i starannie – obowiązek ten narusza m.in. spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy i podczas pracy, jak i stawienie się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwości, a także pozorowanie pracy, nie stosowanie się do dyscypliny pracy i obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów,
 • stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę – pracownik może odmówić wykonania polecenia przełożonego tylko jeżeli nie dotyczy ono pracy, bądź jest sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Każde inne niewykonanie polecenia pracodawcy będzie naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Obowiązek ten jest tak ważny dla porządku i dyscypliny pracy, że już samo niewykonanie polecenia służbowego uzasadnia nawet natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika,
 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy – pracownik narusza ten obowiązek nie przestrzegając godzin pracy, spóźniając się do niej albo samowolnie opuszczając teren zakładu pracy przed końcem swojej zmiany,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku – naruszeniem tego obowiązki będzie nie tylko nie stosowanie się do ustalonych reguł pracy ale także zakłócanie pracy innym pracownikom, czy też zakłócania spokoju i porządku w zakładzie pracy,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – to bardzo szeroki obowiązek, jego naruszeniem będzie m.in. prowadzenie działalności konkurencyjnej względem pracodawcy, ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pracodawcy, umyślne uszkodzenie albo kradzież mienia z zakładu pracy, a także rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o pracodawcy, które mogą negatywnie wpływać na jego renomę. Co więcej, już samo usiłowanie kradzieży na szkodę pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego dbałości o mienie pracodawcy,
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach – w tym przypadku chodzi o ujawnienie tajemnicy zawodowej, służbowej, bądź państwowej w przypadkach gdy nie jest to dozwolone. Warto wiedzieć, że ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy to każde uzyskanie wiedzy o nich, także przez samego pracownika, choćby ich dalej nie przekazał,
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego – naruszeniem tych zasad będzie w szczególności niewłaściwe i naganne zachowanie względem innych pracowników, naruszanie ich godności, dobrego imienia, a także stosowanie przemocy fizycznej. Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy obejmuje również powstrzymywanie się poza miejscem i czasem pracy od takich zachowań, które wywołują lub potęgują wzajemnie negatywny stosunek współpracowników i konflikty w środowisku pracy na tle przynależności do różnych działających u pracodawcy organizacji związkowych.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika

Jak już wiesz, podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie jest każde naruszenie obowiązków pracowniczych. Aby skorzystanie z tego sposobu zakończenia stosunku pracy było możliwe, naruszenie musi być ciężkie. Termin ten oznacza, że przewinienie takie jest:

 • ewidentne, czyli dla każdej osoby oceniającej zachowanie pracownika oczywistym jest, że naruszył on swoje podstawowe obowiązki,
 • nacechowane złą wolą pracownika – po jego stronie niezbędny jest znaczny stopień nasilenia złej woli w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
 • istotne, czyli zagraża albo narusza podstawowe interesy pracodawcy, np. wpływa negatywnie na znaczną część zakładu pracy, może powodować znaczną szkodę majątkową, czy też zagrażać bezpieczeństwu innych pracowników,
 • bezprawne – pracownik swoim zachowaniem wykracza poza jego uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy (np. pracownik nie przychodzi do pracy bez usprawiedliwienia), bądź narusza inne normy powszechnie obowiązujące (np. dokonuje kradzieży na szkodę pracodawcy).
 • Bezpłatne wzory pozwów do sądu pracy:

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.