fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Nadgodziny a praca zdalna

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Nadgodziny a praca zdalna

Pandemia Covid-19 wymusiła na pracodawcach i pracownikach konieczność organizacyjnego dostosowania do zmieniających się realiów. Wiele przedsiębiorstw nie było na to przygotowanych. Celem kontynuowania działalności umożliwiono pracownikom świadczenie pracy zdalnej, która to jednak wiąże się z trudnym do uregulowania czasem pracy. Czy w tej sytuacji relacja  – nadgodziny a praca zdalna – jest możliwa?

Praca zdalna w przepisach prawa

Kodeks pracy nie wprowadza pojęcia pracy zdalnej, reguluje jednak pojęcie tzw. Telepracy. To, co odróżnia telepracę od pracy zdalnej to stałe świadczenie pracy poza biurem. Praca zdalna z kolei ma charakter okazjonalny, co oznacza, że pracownik normalnie świadczy pracę na terenie zakładu pracy, a wyjątkowo – z określonych powodów – pracownik pracuje poza jednostką organizacyjną. To co łączy obie formy świadczenia pracy to przekazywanie efektów pracy  w formie cyfrowej lub elektronicznej. Tym samym, wobec braku uregulowań zasad pracy zdalnej, należy przyjąć że obowiązują ogólne przepisy Kodeksu pracy.

Czas pracy – nadgodziny a praca zdalna

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, tydzień pracy pracownika to 40 roboczogodzin. Wraz z nadgodzinami nie może przekraczać 48 godzin. Pracodawca powinien zapewnić także pracownikowi przynajmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby i 35 godzin w tygodniu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy w firmie potrzebne jest szczególne zaangażowanie (lub prowadzona jest akcja ratownicza), pracodawca został wyposażony w możliwość przedłużenia czasu pracy pracownika. Liczba godzin nie może być wyższa niż 150 w roku.

Nadgodziny to praca wykonywana ponad obowiązujące normy czasu pracy oraz praca ponad przedłużony dobowy wymiar pracy. Jeżeli czas pracy jest ruchomy, a pracownik sam podejmuje decyzję o czasie rozpoczęcia pracy, praca ponad wymiar w tej samej dobie nie jest utożsamiana z nadgodzinami.

Umożliwienie pracownikom świadczenia pracy zdalnej doprowadziło do powstania problemu, w jaki sposób należy rozliczać pracowników z godzin pracy. Najpopularniejszym sposobem jest przyjęcie metody  rozliczania efektów zleconej pracy. Jest to prosty sposób na weryfikację czy pracownik wykonał zadanie. Należy podkreślić, że w razie sporu, pracodawca musi wykazać, że pracownik mógł wykonać powierzone zadanie w czasie do tego przeznaczonym. Innym sposobem ewidencji czasu pracy pracowników świadczących pracę w formie pracy zdalnej jest monitorowanie aktywności użytkowników na komputerze lub instalowanie liczników czasu pracy na komputerach i telefonach. Metody te, z uwagi na dość wysokie koszty, cieszą się jednak mniejszą popularnością.

Celem ułatwienia porozumienia między stronami, już na samym początku pracodawca powinien jasno sprecyzować kwestię potencjalnych nadgodzin. Może poprosić pracownika o niewykonywanie żadnych zadań powyżej czasu pracy lub i obowiązku informowania o potrzebie wydłużenia pracy. Warto zawczasu zastrzec, że wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalne tylko po uprzedniej zgodzie od pracodawcy / przełożonego.

Nadgodziny – spór w firmie?

Kodeks pracy reguluje kwestię ruchomego czasu pracy, umożliwiającego rozpoczynanie pracy w różnych godzinach ustalonych w regulaminie pracy lub obwieszczeniu. Świadczenie pracy w ruchomym czasie pracy nie jest jednoznaczne z świadczeniem pracy w formie zdalnej. Co niestety stanowi częsty błąd pracodawców.

Praca w domu uniemożliwia pracodawcy w znacznym stopniu kontrolę nad faktycznym czasem pracy pracownika. Często jest wręcz niemożliwa. W przypadku powstania konfliktu dotyczącego liczby faktycznie przepracowanych godzin, zarówno pracownik jak i pracodawca powinien oprzeć swoje słowa na konkretnych dowodach. W skrajnie trudnych sytuacjach, gdy strony nie mogą się porozumieć, pracownik może nagrywać w formie wideo swoją pracę w domu. Może również przedstawić inne dowody, świadczące na swoją korzyść.

Udokumentowanie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych wiąże się z konkretnym zyskiem. Co do zasady, jest to dodatek w wysokości 50%. Jeżeli pracownik pracuje w nocy, święta, niedzielę lub dni z nadgodzinami obejmują jego dni wolne od pracy, to dodatek podwaja się i wynosi 100% stawki.

Warto pamiętać, że jeżeli pracodawca nie ma możliwości przeprowadzenia dokładnej kontroli czasu pracy pracownika w trybie home office, może przejść z nim na zadaniowy system czasu pracy. Wtedy istnieje możliwość rozliczenia się z pracownikiem za wykonywanie konkretnych czynności.

Podsumowanie

Podsumowując, należy zaznaczyć, iż bardzo potrzebne jest w polskich uregulowaniach prawnych wprowadzenie możliwości świadczenia pracy w formie zdalnej. Tendencje wskazują, że ta forma zatrudnienia będzie coraz bardziej popularna. Przynosi bowiem korzyści zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Aby praca była efektywna, potrzebne jest określenie jasnych zasad współpracy. Konieczna jest analiza problemu nadgodzin w pracy zdalnej i wypracowanie rozsądnych rozwiązań.

Jak wygląda proces o nadgodziny? - obejrzyj film na You Tube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.