adwokat Eryk Trybuliński
adwokat Eryk Trybuliński

Lokal komunalny – co to właściwie jest?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

lokal komunalny

Co to jest lokal komunalny?

Każda gmina na terenie Polski, a tych jest obecnie 2478, może posiadać swój zasób mieszkaniowy. Gmina posiada lokale nabyte w drodze przejęcia mienia państwowego (komunalizacja mienia). Może także kupować lokale, a nawet samemu je budować. Wszystko zależy od środków jakimi dysponuje konkretna gmina. Zasób mieszkaniowy jest potrzebny gminie do wykonania swoich ustawowych zadań własnych. Jednym z nich jest  właśnie tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej – czyli wszystkich mieszkańców. Gmina powinna zatem tworzyć i utrzymywać lokale socjalne i komunalne.

Lokal komunalny to właśnie lokal należący do zasobu mieszkaniowego gminy. To gmina jest jego właścicielem. Lokale komunalne są wynajmowane mieszkańcom gminy, którzy spełniają uchwalone kryteria finansowe. Muszą oni także stale mieszkać na terenie danej gminy i nie mogą posiadać prawa do innego lokalu. Jest to zatem forma pomocy dla osób, które osiągają dochody, które jednak są zbyt niskie aby wynająć mieszkanie na wolnym rynku.

Warunki ubiegania się o lokal komunalny

Aby ubiegać się o lokal komunalny trzeba być mieszkańcem gminy. Na terenie gminy trzeba mieć miejsce zamieszkania i najlepiej też meldunek.

Każda gmina określa w drodze uchwały zasady wynajmowania lokali komunalnych. W takiej uchwale wskazane jest także kryterium dochodowe, które musi być spełnione. Dochody rodziny nie mogą być zbyt wysokie, ale też nie mogą być zbyt niskie.

Np: w 2018r. we Wrocławiu jest to dochód na członka rodziny nieprzekraczający 2574,50 zł. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to kwota 3089,40 zł. Ale jeżeli dana rodzina znajduje się w niedostatku, tzn. osiąga dochody niższe niż 1029,80 zł na osobę to nie otrzyma ona lokalu komunalnego. Zamiast tego może ubiegać się o lokal socjalny.

Co ważne, niedopuszczalne jest ustanawianie przez gminę dodatkowych warunków ubiegania się o zawarcie umowy najmu. Przesłanki wskazane wyżej są wyłączne. Ale uwaga, spełnienie tych kryteriów nie oznacza jeszcze, że od razu otrzyma się lokal komunalny. Osoby takie umieszczane są na liście osób oczekujących. Ich miejsce na tej liście zależy od liczby zdobytych punktów. W uchwale rady gminy powinna znajdować się szczegółowa tabela z punktacją. Dostaje się punkty  za okres oczekiwania na lokal, za aktualne warunki mieszkaniowe, za stan rodzinny itd.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach