Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Kto nie może skorzystać z abolicji długów czynszowych we Wrocławiu w 2019r.

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Kto nie może skorzystać z abolicji długów czynszowych we Wrocławiu w 2019r.

Kto nie może prosić o umorzenie czynszu najmu lokalu komunalnego

 Wprowadzona uchwałą Rady Miasta Wrocławia z dnia 12 marca 2019r. abolicja długów za korzystanie z lokali komunalnych we Wrocławiu obejmuje swoim zakresem bardzo szeroki zakres osób, które mogą z programu skorzystać. Zakres ten nie jest jednak nieograniczony. Uchwała wprowadza kategorie osób, które w żadnych okolicznościach nie mogą skorzystać z programu.

Kto nie skorzysta z programu umorzenia długów:

Z możliwości uczestnictwa w programie restrukturyzacji zadłużenia wyłączeni są dłużnicy, którzy:

1. Dokonali sami lub wspólnie z innymi osobami samowolnego zajęcia nieruchomości:

Dotyczy to wszystkich osób, które zajęły pustostany należące do zasobu lokali komunalnych. W praktyce takie sytuacje zdarzają wcale nie tak rzadko. Odzyskanie takich mieszkań jest długotrwałe i choć Gmina wcześniej czy później lokal odzyska, w praktyce często minie wiele czasu nim to nastąpi. W tym czasie zdarza się też, że osoby zajmujące bezprawnie lokal nie płacą za korzystanie z niego. Gmina nie zamierza iść na rękę takim osobom, nie ma możliwości umorzenia ich zadłużenia. Takie wierzytelności będą dochodzone przez Gminę na drodze sądowej.

Przykład: Pan Jan nie miał stałego miejsca zamieszkania. Pomieszkiwał u rodziny. Od znajomych dowiedział się, że zmarła lokatorka jednego z mieszkań komunalnych we Wrocławiu. Znajomi pomagali starszej pani i posiadali klucze do lokalu, które przekazali Panu Janowi. Ten zaś zajął pusty lokal. Nie płacił nigdy Gminie za korzystanie z niego. Gmina nie akceptowała takiego stanu rzeczy i co miesiąc naliczała Panu Janowi odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Pan Jan nie może skorzystać z abolicji, jego długi nie zostaną umorzone, ponieważ zajął on lokal samowolnie.

2. Dopuszczają się dewastacji nieruchomości

Najemca z mocy prawa jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. W praktyce lokali komunalnych często niestety zdarza się, że lokatorzy nie dbają o powierzone im lokale. W żadnym wypadki nie mają oni jednak prawa dewastować lokal oraz części wspólne nieruchomości (np.: klatkę schodową). Brak dbania o stan lokalu może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu. Osoby, które dewastują nieruchomość nie będą mogły skorzystać z umorzenia długów.

Przykład: Pan Andrzej nie dba ani o swój lokal, ani o części wspólne nieruchomości. Wielokrotnie dopuszczał się dewastacji windy i klatki schodowej. Niszczył skrzynkę pocztową, malował po ścianach. Gmina wzywała go do zaprzestania naruszeń. W aktach lokalowych znajduje się wiele wzmianek o podejmowanych przeciwko Panu Andrzejowi działaniach, podobnie jak wiele skarg płynących od sąsiadów. Pan Andrzej nie będzie mógł skorzystać z abolicji długów. Gmina nie zgodzi się na ich umorzenie.

 3. Używają w nieruchomości instalacji zagrażających bezpieczeństwu nieruchomości, osób z nich korzystających lub osób zajmujących inne nieruchomości.

Lokale komunalne nie są idealne, a ich stan często pozostawia wiele do życzenia. Często są wyposażona jedynie w stare i mało efektywne instalacje, takie jak piec kaflowy. Nie uprawnia to jednak lokatorów do korzystania z instalacji zamiennych, instalowanych lub tworzonych własnoręcznie, z pominięciem odpowiednich przepisów, legalizacji czy przepisów BHP. W praktyce znaczenie będzie miało jak zachowa się lokator w przypadku odkrycia przez Gminę korzystania z instalacji niebezpiecznej. Jeżeli zaprzestanie z korzystania zgodnie z wezwaniem Gminy to powinien móc skorzystać z programu.

Przykład 1: Pan Andrzej postanowił usprawnić instalację grzewczą w lokalu. Na własną rękę zmontował piec gazowy. Jego piec nie posiada żadnych atestów. Nie został dopuszczony do używania przez profesjonalistę. Korzystanie z takiego pieca zagraża nie tylko Panu Andrzejowi, ale też całej kamienicy. Jeżeli Pan Andrzej nie zaprzestanie z korzystania z takiej instalacji, nie będzie mógł skorzystać z abolicji długów.

 Przykład 2: Pan Tomasz zamontował na balkonie swojego lokalu skomplikowaną instalację elektryczną w celu ozdobienia balkonu. Instalacja składa się z wielu lampek i kabli. Instalacja zagraża jednak mieszkańcom kamienicy, którzy boją się częstych zwarć elektrycznych oraz możliwości zaprószenia ognia. Jeżeli Pan Tomasz nie zdemontuje instalacji nie będzie mógł skorzystać z abolicji długów.

 4. Oddają nieruchomość w dowolną formę posiadania innym osobom, bez uzyskania zgody Gminy

W zasadzie każdej umowie najmu lokalu komunalnego znajduje się zapis, że najemca nie jest uprawniony aby lokal komukolwiek użyczać czy podnająć. Oczywiście z najemcą może mieszkać jego rodzina. Najemca nie może jednak dysponować lokalem jak swoim własnym. Wynika to z istoty lokali komunalnych i zadań Gminy. Lokale komunalne mając pomagać mieszkańcom Gminy w zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych. Lokatorem mogą być osoby, które nie mają innego prawa do lokalu oraz które spełniają warunki finansowe. Jeśli chcesz na mieszkaniu zarabiać to trzeba wyjść na rynek prywatny. Podnajem lokalu jest także uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy najmu, o czym warto pamiętać.

Przykład 1: Pani Janina postanowiła wyprowadzić się z lokalu komunalnego i zamieszkać w mieszkaniu jej partnera. Nie zdała jednak lokalu komunalnego, chcąc go zachować dla siebie na przyszłość. Aby lokal nie stał pusty postanowiła go wynająć (podnająć) i czerpać z tego zysk. Wszystko to oczywiście w tajemnicy przed Gminą. W takiej sytuacji Pani Janina nie może skorzystać z abolicji. Jej długi nie zostaną umorzone.

 Przykład 2: Państwo Nowak mieli wysokie zadłużenie. W Polsce mieli problemy z pracą. Wyprowadzili się za granicę i od kilku lat mieszkają w Anglii. Lokal komunalny podnajęli odpłatnie znajomym. Nie informowali Gminy o całej sytuacji. Gmina jednak zrobiła wywiad środowiskowy i wszystko się wydało. Państwo Nowak nie będą mogli skorzystać z abolicji. Ich zadłużenie nie zostanie umorzone.

5. Są przedsiębiorcami, a zadłużenie związane jest z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą(dotyczy to również dłużników, którzy dokonali czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej).

W praktyce dotyczyć to będzie głównie osób, którzy korzystali z usługowych lokali komunalnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioski osób, które zostały wymienione powyżej zostaną rozpatrzone negatywnie. Nie będą mogli skorzystać z abolicji i umorzyć swoich długów na zasadach ustalonych w uchwale. Do rozważenia pozostają inne możliwości, takie jak odpracowanie długu, próba dogadania się z Gminą poza programem lub upadłość konsumencka.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura