adwokat Eryk Trybuliński
adwokat Eryk Trybuliński

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Dzisiejszy wpis poświęcę zagadnieniu, kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. W poprzednim wpisie zaznaczyłem już, że nie każda osoba fizyczna może ogłosić swoje bankructwo korzystając z przepisów o upadłości konsumenckiej. Dzisiaj rozwinę ten problem i przedstawię Ci przykłady osób, które upadłością mogą ogłosić, ale wyłącznie jako przedsiębiorcy.

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić:

  1. Osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą tzn. która prowadzi we własnym imieniu jednoosobową działalność gospodarczą. Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy działalność ta jest zarejestrowana (wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) czy też nie. Liczy się faktyczne wykonywanie działalności.

Przykład: Jan Kowalski prowadzi sklep internetowy. Pozostaje jednak w tzw. szarej strefie. Nigdy nie zgłaszał nikomu, że prowadzi działalność. Pomimo takiego obowiązku nie jest zarejestrowany w CEIDG jako przedsiębiorca. Nie ulega wątpliwości, że w myśl kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest on przedsiębiorcą, prowadzi przecież działalność zarobkową i zawodową. Nie może on zatem ogłosić upadłości konsumenckiej.

 

  1. Osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą ale zawiesiła jej prowadzenie, również nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Co do zasady przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie nie oznacza jednak trwałego zaprzestania prowadzenia działalności, a jedynie jej ograniczenie. Przedsiębiorca może wykonywać pewne czynności zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodu. Zawieszoną działalność można także podjąć. Tym samym uznać trzeba, że zawieszenie tylko działalności nie uprawnia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 

  1. Wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy bez ograniczenia odpowiadają za długi spółki. Chodzi tu o wspólników spółki jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Z mocy prawa ich odpowiedzialność jest bowiem nieograniczona.

 

  1. Komandytariusze i akcjonariusze, którzy odpowiadają za długi spółki również nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności, gdy w nazwie spółki znajdzie się imię i nazwisko komandytariusza lub akcjonariusza.

Przykład: Jan Kowalski jest komandytariuszem spółki „ODNOWA Janusz Wilk, Mirosława Wilk, Jan Kowalski sp. k.” Pomimo tego, że formalnie nie jest on komplementariuszem, to w związku z faktem, że jego nazwisko znalazło się w nazwie spółki odpowiada on za długi tak jak komplementariusz. Nie może on zatem ogłosić upadłości konsumenckiej.

 

  1. Rolnicy, którzy oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego prowadzą jeszcze inną działalność gospodarczą lub zawodową. Podlegają oni wtedy pod przepisy o upadłości przedsiębiorców.

Pobierz darmowy e-book o upadłości konsumenckiej!

A w nim między innymi: lista sądów upadłościowych oraz formularz wniosku.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach