Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Kto może skorzystać z umorzenia długów za lokal komunalny

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Kto może skorzystać z umorzenia długów za lokal komunalny

Kto może skorzystać z programu restrukturyzacji zaległości czynszowych we Wrocławiu w 2019r?

Program umorzenia długów za lokale komunalne kierowany jest do osób fizycznych posiadających zadłużenie związane z korzystaniem z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego we Wrocławiu które:

1. Są najemcą lub dzierżawcą nieruchomości:

Sytuacja jest tutaj najbardziej jasna. Jeśli jesteś najemcą lub dzierżawcą lokalu komunalnego czyli masz umowę, która nie została wypowiedziana to możesz skorzystać z programu umorzenia długów.

Przykład: Pani Krystyna jest najemcą lokalu od 1995r. W tym roku podpisała umowę z Gminą. W latach 2005-2007 Pani Krystyna miała poważne problemy ze zdrowiem. Koszt leczenia był wysoki i przez to nie było ją stać na zapłatę czynszu. Obecnie kwota zadłużenia wraz z odsetkami wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Gmina Wrocław nie wypowiedziała dotychczas  umowy najmu. Pani Krystyna może skorzystać z abolicji.

2. Są osobami zamieszkującymi w nieruchomości lub z niej korzystającymi wraz z najemcą lub dzierżawcą i zobowiązaną do solidarnego z tymi osobami ponoszenia opłat z tytułu czynszu i innych opłat niezależnych od właściciela.

Przepisy prawa cywilnego stanowią, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. W mojej praktyce zdarza się często, że Gmina dochodzi należności od pełnoletnich dzieci najemcy lub ich partnerów życiowych. Jeżeli faktycznie zamieszkują z najemcą to są odpowiedzialni także za zadłużenie lokalu. Mogą zatem skorzystać z abolicji.

Przykład 1: Wspomniana wcześniej Pani Krystyna jest najemcą lokalu. Razem z nią zamieszkuje trójka jej dzieci. 40-letni Adam, 35-letnia Maria oraz 10-letni Marek. Gmina Wrocław nie wypowiedziała dotychczas  umowy najmu. Pani Krystyna może skorzystać z abolicji bo jest najemcą. Odpowiedzialni za długi są prócz Krystyny (najemcy) także Adam i Maria. Mogą oni skorzystać z abolicji. Niepełnoletni Marek w ogóle nie odpowiada za zadłużenie.

 Przykład 2: Pani Anna jest najemcą lokalu komunalnego. Mieszka wraz ze swoim konkubentem. Zgłosiła w Gminie fakt wspólnego zamieszkiwania. Konkubent Pani Anny nie jest najemcą, ale ponieważ jest osobą pełnoletnią i stale zamieszkuje w lokalu jest solidarnie odpowiedzialny za zapłatę czynszu. W przypadku zadłużenia może on skorzystać z abolicji.

3. Są osobami zajmującymi nieruchomość bez tytułu prawnego

Z umorzenia długów mogą skorzystać także osoby, które zajmują lokal bez tytułu prawnego tj. np.: osoby, którym Gmina Wrocław wypowiedziała stosunek najmu, albo które zamieszkiwały z najemcą, ale po jego śmierci nie wstąpiły w stosunek najmu. Takie osoby zamiast czynszu zobowiązane są do płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Nie dotyczy to osób, które samowolnie zajęły lokal.

Przykład 1: Pan Zbigniew był najemcą lokalu komunalnego. Ze względu na to, że zadłużenie przekroczyło trzy pełne okresy płatności, a Pan Zbigniew pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu nie uregulował zaległości, Gmina wypowiedziała mu stosunek najmu. Pan Zbigniew nie wyprowadził się jednak z lokalu i dalej go zajmuje. Jest zobowiązany co miesiąc płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Pan Zbigniew może skorzystać z abolicji.

 Przykład 2: Pan Tomasz nigdy nie był najemcą lokalu. Od znajomych dowiedział się, że jeden z lokali komunalnych stoi pusty. Dostał się do lokalu i zajął go samowolnie. Nie pytał Gminy o zgodę, nie wpisał się na listę osób oczekujących na lokal komunalny we Wrocławiu. Za lokal nie płaci odszkodowania, a jego zadłużenie z tego tytułu ciągle rośnie. Pan Tomasz nie może skorzystać z abolicji.

4. Są osobą niezamieszkującą (niezajmującą) nieruchomości lecz posiadającą zadłużenie za wcześniejszy okres, w którym nieruchomość zamieszkiwała (zajmowała) w którejkolwiek z form, o których mowa wcześniej.

Często się zdarza, że Gmina dochodzi zaległości za ubiegłe lata, podczas gdy potencjalny dłużnik już w lokalu dawno nie mieszka. Nic go już nie wiąże z lokalem, prócz hipotetycznego długu. Takie osoby mogą skorzystać z programu, jeżeli chcą. Warto jednak zastanowić się czy warto.

Przykład:. Niektórzy moi klienci zgłaszają się do mnie bo otrzymali wezwanie do zapłaty od Gminy. Jako młodzi ludzie zamieszkiwali z rodzicami, którzy byli najemcami lokali komunalnych. Nie wiedzieli, ze rodzice nie płacili czynszu. Rodzice umarli, młodzi się dawno wyprowadzili. Na lokalu w ogóle im nie zależy. Gmina dochodzi teraz od nich zaległości za czas ich zamieszkania, często sprzed wielu lat. Takie osoby mogą skorzystać z abolicji. W tym wypadu zalecam jednak dokładną analizę sprawy. Być może jest inne rozwiązanie niż skorzystanie z programu.

 Krąg osób mogących skorzystać z programu umorzenia długów komunalnych jest szeroki. Odpowiada on praktycznie wszystkim występującym w praktyce sytuacjom życiowym. Kolejny wpis będzie o tym kto nie może skorzystać z abolicji długów.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura