adwokat wrocław kontakty z dzieckiem

 

– adwokat Iwo Klisz i radca prawny Anna Klisz
właściciele Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

Adwokat Iwo Klisz - Kontakty z dzieckiem​ Wrocław

Nazywam się Iwo Klisz i jestem adwokatem oraz założycielem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia.

Ze strony prawników z mojej Kancelarii możesz liczyć na fachową i specjalistyczną pomoc we wszystkich sprawach dotyczących prawa rodzinnego, a w szczególności spraw o kontakty z dzieckiem.

Spośród członków mojego zespołu do Działu Prawa Rodzinnego wybrałem tylko takie osoby, które cechuje wysoka kompetencja merytoryczna oraz wielka empatia, determinacja i jednocześnie odpowiednie wyczucie.

ADWOKAT WROCŁAW KONTAKTY Z DZIECKIEM

Przy okazji sprawy o rozwód często pojawia się kwestia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Kiedy rodzice nie mieszkają już razem, rodzą się konflikty związane z tym, jak podzielą się opieką nad potomstwem. Jeśli byli małżonkowie lub partnerzy nie są w stanie porozumieć się poza salą sądową, pozostaje im sądowne ustalenie zasad sprawowania opieki i kontaktów z dzieckiem. To jest moment, kiedy rodzice szukają pomocy adwokata lub radcy prawnego od spraw rodzinno-opiekuńczych. Jako adwokaci i radcowie często jesteśmy pytani o to:

 • Jak często ojciec musi widywać dzieci?
 • Czy mogę pozbawić byłego małżonka kontaktów z dzieckiem?
 • Jak złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?
 • Co zrobić, kiedy żona utrudnia kontakty z dzieckiem?

To tylko wycinek rozterek, które nawiedzają osoby szukające w internecie haseł typu adwokat kontakty z dzieckiem Wrocław czy adwokat wrocław kontakty z dzieckiem. Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie opieki i kontaktów z dzieckiem. Kwestie te pojawiają się przy okazji spraw o rozwód czy sporządzania pozwów o obniżenie alimentów. Dlatego chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem oraz pomagamy osobom szukającym adwokata we Wrocławiu, który może poprowadzić ich sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem i zasad sprawowania opieki nad małoletnimi.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub po rozstaniu

Polski prawodawca formułuje tę zasadę w ten sposób, że wychowanie przez oboje rodziców jest prawem każdego dziecka, a sam kontakt dziecka z rodzicami jest jego zarówno prawem, jak i obowiązkiem. Rodzic sprawujący stałą opiekę nad dzieckiem ma więc co do zasady obowiązek umożliwić drugiemu rodzicowi widzenie się z jego potomstwem. Sama kwestia tego, jak często mają być te kontakty oraz jak długotrwałe może być uzgodniona:

 • pozasądowo, kiedy rodzice dogadują się ze sobą i trzymają się ustaleń,
 • na mocy sądowej ugody,
 • na mocy orzeczenia sądu co do kontaktów rodzica z dzieckiem.

Kiedy można zakazać kontaktów z dzieckiem

Trzeba pamiętać, że sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem mogą toczyć się w drugą stronę. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest przepis, który mówi, że sąd zakaże utrzymywania kontaktów dziecka z rodzicem/rodzicami jeśli ich utrzymywanie poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza. Oznacza to, że na wniosek jednego z rodziców lub prawnego opiekuna sąd może ograniczyć kontakty lub całkowicie ich zakazać jeżeli wymaga tego dobro dziecka. W szczególności zaś sąd może:

 • zakazać spotykania się z dzieckiem,
 • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
 • zakazać porozumiewania się na odległość.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Instytucją, która ma możliwość prawnego ustalenia reguł dotyczących kontaktowania się rodziców z dziećmi jest sąd opiekuńczy. Dlatego każdą walkę o unormowanie widzeń zaczynamy od przygotowania i sporządzenia Wniosku o ustalenie kontaktów i można dodać wraz z wnioskiem o zabezpieczenie (potocznie Pozew o widzenie z dzieckiem). Każdy wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem musi zawierać:

 • nazwę i adres właściwego sądu,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane uczestnika postępowania (drugiego rodzica),
 • dane dziecka,
 • prośbę o uregulowanie kontaktów oraz zasad, na jakich kontakty mają się odbywać (np. bez obecności matki, z możliwością noclegów poza domem itd.),
 • określenie terminów widzeń, o jakie wnioskujemy,
 • prośbę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków (opcjonalnie),
 • prośbę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron,

Podane propozycje terminów widzeń powinny być poparte uzasadnieniem. Należy także opisać stan faktyczny dotyczący tego, jakie są relacje dziecka z wnioskodawcą, jaka odległość dzieli dom jednego rodzica od domu drugiego, w jakim stopniu dziecko jest samodzielne itd.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem a alimenty

Często w naszej praktyce spotykamy się z pytaniami o to, jak kontakty z dzieckiem wpływają na alimenty i na odwrót. Zasadniczo fakt płacenia alimentów lub uchylania się od obowiązku alimentacyjnego nie ma wpływu na możliwość kontaktowania się rodzica z dzieckiem.  Przykładowo sam fakt, iż ojciec nie płaci na dziecko nie jest podstawą, aby zakazać mu kontaktów z synem czy córką.  Matka nie ma więc formalnego prawa do utrudniania kontaktów dzieci z ojcem w takiej sytuacji. Jednakże sposób, w jaki realizowane są spotkania z dziećmi może rzutować na wysokość alimentów i być podstawą do ich obniżenia pod podwyższenia. Np. pierwotne orzeczenie uwzględniało wysokie koszty dojazdu ojca do dziecka, które mieszka w innym mieście. Z czasem jednak ojciec zaprzestał odwiedzin, więc matka może domagać się podwyższenia alimentów. To tylko jeden hipotetyczny przykład, który może się zdarzyć. Tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnego stanu faktycznego.

Ustalenie opieki nad dzieckiem

Ustalenie opieki nad dzieckiem po rozwodzie lub ustaniu związku nieformalnego to kolejna kwestia, która ściśle wiąże się z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Jeszcze w 2017 roku w aż 60% przypadków polskie sądy przyznawały wyłączną władzę rodzicielską matce. Obecnie jest to już 40%, a coraz częstszą sytuacją jest przyznawanie prawa do opieki nad dzieckiem obojgu rodzicom. Taka opieka naprzemienna gwarantuje także ojcom prawo do podejmowania decyzji w kwestii edukacji, leczenia i szeroko pojętego wychowania dziecka. Orzeczenie o wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej (potocznie opieka naprzemienna) może być konsekwencją dogadania się byłych małżonków/partnerów poza salą sądową lub może być przedmiotem wniosku złożonego wraz z pozwem o rozwód. Sąd może też samodzielnie ustalić taki model sprawowania opieki nad dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem – adwokat Wrocław

Interesuje Cię przygotowanie pozwu o widzenie z dzieckiem, wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem, wniosku o opiekę naprzemienną lub wniosku o ograniczenie kontaktów? Skontaktuj się z naszą kancelarią. Jako specjaliści od prawa rodzinnego i opiekuńczego we Wrocławiu świadczymy pomoc prawną osobom, którym zależy na prawnym uregulowaniu widzeń rodzica z dzieckiem.

Mój zespół – specjaliści od prawa rodzinnego – alimenty Wrocław

Dobrałem naprawdę wspaniałych ludzi. Rzetelnych, oddanych swojej pracy, prawdziwych profesjonalistów i dobrych prawników.

Każdy ma uprawnienia adwokata lub radcy prawnego i zanim stał się członkiem zespołu Kancelarii Klisz i Wspólnicy miał już pewne doświadczenia z zakresu prawa rodzinnego. Dzięki temu każdemu mogliśmy bardzo szybko przekazać naszą wiedzę i doświadczenie.

alimenty adwokat wrocław

Adwokat Wrocław Kontakty z Dzieckiem

Kancelaria Prawa Rodzinnego

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
 • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ALIMENTY
 • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Kancelaria Adwokacka Klisz i Wspólnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 1
(Budynek Times)

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie w godzinach od 9 do 16 w dni robocze pod numerem telefonu 71 740 50 00,pisząc na biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku