fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Klauzula wykonalności

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Klauzula wykonalności

Czym jest klauzula wykonalności?

Dysponujesz prawomocnym wyrokiem i chciałbyś wszcząć egzekucję? Zamierzasz skorzystać z klauzuli poddania się egzekucji zawartej w akcie notarialnym? A może zastanawiasz się, kiedy klauzulę wykonalności można nadać przeciwko innej osobie niż pozwany? Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest klauzula wykonalności i jak ją uzyskać,
 • czym różni się klauzula wykonalności od klauzuli prawomocności,
 • w jakich przypadkach sąd może nadać klauzulę wykonalności przeciwko innym osobom niż pozwany,
 • kiedy sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu.

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności stanowi nadawane w drodze postanowienia sądowe stwierdzenie, że roszczenie stwierdzone tytułem egzekucyjnym (np. prawomocny wyrok sądowy, akt notarialny zawierający klauzulę poddania się egzekucji, orzeczenie nieprawomocne podlegające natychmiastowej wykonalności) podlega egzekucji sądowej.

Jak uzyskać klauzulę wykonalności

Klauzulę wykonalności nadaje sąd I instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie II instancji, klauzulę może nadać ten sąd. Tytułom egzekucyjnym nie pochodzącym od sądu (np. aktowi notarialnemu) klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą – sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Niekiedy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności podlegać będzie opłacie sądowej. Pamiętaj aby to sprawdzić przed wystąpieniem z wnioskiem. Opłatę będziesz musiał uiścić w wysokości:

 • 50 zł – nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji, a także nadania klauzuli wykonalności przeciwko:
  • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
  • lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu,
  • wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki,
 • 300 zł – od stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem, a także od stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ.

Klauzula prawomocności

Pamiętaj, nie wszystkie orzeczenia sądowe podlegają egzekucji, przykładowo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W takim przypadku sąd nie nadaje klauzuli wykonalności, a klauzulę prawomocności. Ta ostatnia stwierdza, że dane orzeczenie jest prawomocne, czyli nie przysługuje od niego zwyczajny środek odwoławczy (apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego).

Klauzula wykonalności na inne podmioty

W niektórych przypadkach, zamiast występować z odrębnym powództwem, możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności na tytuł egzekucyjny wydany przeciwko innej osobie. Dotyczy to m.in. następujących przypadków:

 • tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd może nadać klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna,
 • jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym (np. w przypadku przeniesienia wierzytelności, o którą toczył się proces albo nabycia przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego, z którymi związane są dane roszczenia).

Niekiedy do wszczęcia egzekucji konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko albo na rzecz innego podmiotu niż strona postępowania. Ma to miejsce przykładowo, gdy:

 • do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom,
 • jeżeli ustanowiono zarządcę masy majątkowej lub kuratora spadku albo gdy powołano wykonawcę testamentu, do egzekucji z mienia poddanego ich pieczy konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko tym osobom,
 • do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Klauzula wykonalności z urzędu

 Istnieje też przypadek, w którym klauzula wykonalności nadawana jest przez sąd z urzędu. Odnosi się to do orzeczenia zasądzającego alimenty. W tym wypadku również tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.