fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Kiedy ochrona przedemerytalna jest wyłączona?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
ochrona przedemerytalna

Jeżeli niewiele brakuje Ci do emerytury z pewnością wiesz, że w prawie pracy występuje tzw. okres ochronny. Zwany również jako ochrona przedemerytalna. Wynika ona z art. 39 kodeksu pracy. Artykuł ten stanowi, że jeżeli pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracodawca nie może mu wypowiedzieć umowy o pracę. Sa jednak sytuacje, w których okres ochrony przedemerytalnej jest wyłączony, a pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym.

W artykule wskaże kiedy pracodawca ma możliwość zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym i czy pracownik może jakoś się przed tym “bronić”.

Ochrona przedemerytalna – kiedy nie działa?

Na początku skupimy się na wyjątkach wymienionych w kodeksie pracy, które nie budzą większych zastrzeżeń. Są to sytuacje, w których pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym, pomimo ochrony z art. 39 kp.

#1 Renta

Okresu ochronnego z art. 39 kp nie stosuje się wobec pracownika, który uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Należy podkreślić, że koniecznym warunkiem jest uzyskanie renty, a nie jedynie stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy. Renta musi być zatem oficjalnie przyznana przez organ rentowy.

#2 Upadłość pracodawcy

Jeżeli pracodawca ogłosi upadłość, może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym. Przedsiębiorcy muszą na czas składać wnioski o ogłoszenie upadłości, ponieważ, jeżeli tego nie zrobią, grożą im poważne kary (cywilne oraz karne). Upadłość ogłasza się wtedy, gdy podmiot jest niewypłacalny, czyli nie może pokryć swoich zobowiązań finansowych. Jeżeli w Twoim miejscu pracy zaczynają się problemy finansowe, może się okazać, że niedługo Twój okres ochronny z art. 39 kp nie będzie miał znaczenia (jeżeli Twój pracodawca ogłosi upadłość, a na pewno to zrobi, jeżeli będzie miał poważne problemy finansowe).

#3 Likwidacja pracodawcy

Likwidacja pracodawcy również skutkuje brakiem ochrony z art. 39 kp. Należy jednak pamiętać, że samo ogłoszenie upadłości czy likwidacji nie sprawia, że Twoja umowa o pracę zostaje rozwiązana. Pracodawca i tak i tak musi Twoją umowę wypowiedzieć lub rozwiązać ją na mocy porozumienia z Tobą.

#4 Dorabiający emeryt

Warto również podkreślić, że jeżeli emeryt, któremu przysługuje już emerytura dalej pracuje nie podlega ochronie wynikającej z art. 39 kp. Przepis dotyczy tylko pracowników, którzy w mniej niż 4 lata nabędą prawo do emerytury. Jeżeli to prawo zostało już nabyte, pracodawca może zwolnić takiego pracownika.

Zwolnienie pracownika z jego winy

Kodeks Pracy zawiera również katalog sytuacji, w których można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia. Są to przypadki, które dotyczą również osobę, która jest chroniona ma mocy art. 39 kp. Zatem pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Ochrona przedemerytalna a choroba

Pracodawca jest równieżuprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli niedzolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące
    – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

Dodatkowo pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn niż wskazane powyżej. Pod warunkiem, że trwa ona dłużej niż 1 miesiąc.

Co jeszcze robią pracodawcy, aby zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym?

Trzeba pamiętać, że zasady wynikające z ochrony przedemerytalnej dotyczą nie tylko wypowiedzenia umowy o pracę, ale również wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Art. 43 kp stanowi jednak, że można je wypowiedzieć wobec pracownika, któremu zostało nie więcej niż 4 lata do emerytury, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

  1. wprowadzenie nowych zasad wynagrodzenia dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy;
  2. stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania;

Dzięki powyższym ograniczeniom pracodawca może starać się wypowiedzieć Ci warunki pracy lub płacy w okresie ochronnym. Przykładowo, aby “zmusić” Cię do rezygnacji z pracy. Może to jednak zrobić tylko, jeżeli zaistnieją powyższe przesłanki. W przeciwnym razie działanie pracodawcy jest bezprawne.

Przeczytaj również:

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.