ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Co grozi za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu? Kara za jazdę po alkoholu

Zastanawiasz się co grozi za prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu? Tak naprawdę wszystko zależy od ilości i rodzaju wypitego trunku. Dlaczego? Ponieważ przekłada się to na zawartość alkoholu we krwi. A w zależności od tego jak była wysoka, mogłeś się dopuścić przestępstwa lub wykroczenia.

Zapamiętaj tą istotną różnicę – to od niej tak naprawdę zależy co grozi za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Konsekwencje z kolei mogą być dotkliwe- odebranie prawa jazdy, pieniądze, które wpłacić będziesz musiał na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym lub pomocy postpenitencjarnej , zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas – a czasem nawet możesz podlegać karze pozbawienia wolności.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?

Przestępstwo popełniasz w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Występuje on zawsze, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo stężenie alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Co grozi za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, gdy kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości?

Jakie są kary za jazdę po pijanemu?

Jazda po alkoholu w stanie nietrzeźwości zawsze jest przestępstwem. Wiąże się z tym surowsza odpowiedzialność, niż w przypadku wykroczenia, jakim jest prowadzenie samochodu po użyciu alkoholu. Przestępstwo to podlega odpowiedzialności karnej.

Kwestia odpowiedzialności karnej za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości została uregulowana w art. 178a Kodeksu karnego. Wynika z niego, że ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jazda po alkoholu – konsekwencje dla pijanych kierowców

Kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych, co niejednokrotnie nastręcza wielu trudności. Wyjaśnijmy sobie zatem, że grzywna może być wymierzona w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych. Jedna stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ale też wyższa od 2000 złotych. Oznacza to, że najniższa grzywna, jak może zostać wymierzona to 100 złotych, a najwyższa aż 1 080 000 złotych. Przy ustalaniu wysokości grzywny sąd weźmie pod uwagę Twoją sytuację majątkową i osobistą (np. czy jesteś zatrudniony, ile masz dzieci na utrzymaniu itp.).

Z kolei ograniczenie wolności polegające na obowiązku wykonywania prac społecznych lub potrąceniu wynagrodzenia, może wynieść maksymalnie 2 lata.

Kara będzie dotkliwsza w przypadku, gdy byłeś już wcześniej prawomocnie skazany za kierowanie w stanie nietrzeźwości i jesteś notowany w krajowym rejestrze karnym. Może wówczas wynieść od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Jazda po spożyciu alkoholu – dodatkowe okoliczności

Jak widzisz, za jazdę pod wpływem alkoholu grożą najróżniejsze konsekwencje. Musisz jednak wiedzieć, że wydając orzeczenie sąd weźmie pod uwagę także inne okoliczności towarzyszące zdarzeniu.

Istotne będzie oczywiście to, ile alkoholu wykryto u Ciebie w wydychanym powietrzu. Od stężenia alkoholu we krwi bardzo dużo zależy, jednak wydając wyrok w sprawie nietrzeźwych kierowców sąd zwraca także uwagę na okoliczności całego zajścia. Co jeszcze będzie podlegać ocenie?

W celu uzyskania odpowiedzi musisz przede wszystkim zastanowić się, dlaczego stan nietrzeźwości czy obecność alkoholu w organizmie kierowcy wpływają na powstanie mnóstwa wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych?

Jazda w stanie nietrzeźwości i po spożyciu alkoholu – co sąd bierze pod uwagę?

Po użyciu alkoholu, zgodnie stwierdźmy- przede wszystkim obniża się koncentracja. W takiej sytuacji bardzo łatwo o niedostosowanie prędkości do stanu pojazdu czy drogi lub warunków ruchu. Pijany kierowca będący pod działaniem alkoholu zapomina o ilości punktów karnych na koncie, kwestii takiej jak niechroniące przed wypadkami popełnionymi pod wpływem alkoholu ubezpieczenie oc czy o działaniu zgodnym z logiką.

Oprócz rozmiarów powyższych przewinień (czy przekroczyłeś prędkość o 30 czy o 70 km/h, czy spowodowałeś wypadek, czy naraziłeś inne osoby czy tylko siebie, czy masz punkty karne na liczniku, czy byłeś wcześniej karany), sąd weźmie także pod uwagę fakt od kiedy masz prawo jazdy. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, iż czym krótszy będzie to okres, tym mniejsza kara- za jazdę pod wpływem alkoholu zawsze przewidziane są surowe kary.

Jazda po alkoholu – chwila na zastanowienie

Zdecydowanie warto pamiętać o tym zawsze, zanim zdecydujemy się usiąść za kółkiem nawet po wypiciu, wydawać by się mogło, kilku niegroźnych piw czy kieliszków ulubionego wina. W awaryjnej sytuacji, kiedy spożyliśmy jakikolwiek napój wysokoprocentowy, a jednak musimy usiąść za kółkiem, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z domowego alko-testu czy alkomatu, który można kupić nawet za pośrednictwem Internetu. Nierzadko może okazać się, że choć czujemy się całkowicie trzeźwi- względem prawa, niestety wcale tacy nie jesteśmy.

Konsekwencje podjęcia złej decyzji w takiej chwili mogą podążać za nami przez wiele lat – jeśli nie przez całe życie.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem?

Z wykroczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu alkoholu. Co to oznacza? Zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, albo w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Co grozi za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, gdy kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu?

Odpowiedzialność za jazdę samochodem w stanie po użyciu napojów wysokoprocentowych reguluje art. 87 Kodeksu wykroczeń.

Stanowi on, że kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Uściślając należy wskazać, że orzeczony areszt nie może być krótszy niż 5, ani przekraczać 30 dni. Z kolei grzywna może wynieść od 50 do 5000 złotych.

W jakich sytuacjach sąd orzeknie areszt, a w jakich grzywnę za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jeżeli przepis daje możliwość wyboru pomiędzy karą aresztu a inną karą, areszt można orzec tylko wtedy, gdy czyn popełniono umyślnie.

Dodatkowo za orzeczeniem kary aresztu przemawia waga czynu lub okoliczności, które świadczą o demoralizacji sprawcy (uprzednia kara więzienia, wysokie stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, poprzednie zatrzymania za jazdę po alkoholu).

Jeżeli zatem nie jest to Twoje pierwsze wykroczenie tego typu i byłeś już karany za jazdę po alkoholu, to jest spora szansa, że sąd zdecyduje o zastosowaniu surowszej kary w postaci aresztu, uznając grzywnę za niewystarczająco dotkliwą.

Jak adwokat specjalizujący się w sprawach karnych prowadzi obronę w sprawie oskarżonego o prowadzenie w po alkoholu?

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Zarówno w przypadku przestępstwa prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości jak i wykroczenia prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak wynika bowiem z art. 42 § 2 Kodeksu karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu mechanicznego przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jeżeli jednak taka osoba w momencie popełnienia czynu znajdowała się pod wpływem alkoholu, to sąd obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Ma także możliwość orzeczenia wyroku obejmującego wydanie zakazu prowadzenia pojazdów konkretnego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jeżeli sprawca był już wcześniej skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, albo też prowadził pojazd w takim stanie w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, to sąd orzeknie dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Przepisy nie wskazują jakie okoliczności należy uznać za szczególnie uzasadnione. Każdy taki przypadek będzie szczegółowo analizowany. Sąd będzie badał nie tylko okoliczności dotyczące przestępstwa, ale także samego sprawcy. W tym także to jaka jest szansa, że jeśli wyrokiem nie będzie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, oskarżony zostanie ukarany za jazdę po alkoholu ponownie.

Pamiętaj jednak, że sąd tylko raz weźmie tego typu okoliczności pod uwagę. Jeżeli bowiem ponownie zdarzy Ci się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, to sąd orzeknie wobec Ciebie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Przeczytaj: Jaka kara za przestępstwo składania fałszywych zeznań?

Co w sytuacji, gdy prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu spowodujesz wypadek?

Osobną kwestią jest spowodowanie wypadku podczas jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Kara jest w takim wypadku znacznie surowsza niż grzywna na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym czy inne świadczenie pieniężne.

Jeżeli bowiem będąc pod wpływem alkoholu spowodowałeś katastrofę w komunikacji, sprowadziłeś niebezpieczeństwo takiej katastrofy lub spowodowałeś wypadek, którego konsekwencją jest ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć poszkodowanego, to sąd orzeknie obowiązkowo karę pobawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Jak wygląda przesłuchanie oskarżonego przed sądem?

Co ciekawe, takie same konsekwencje poniesie sprawca, który zbiegł z miejsca wypadku licząc na to, że uniknie kary. Przepisy zrównują bowiem ucieczkę z miejsca zdarzenia z jazdą samochodem pod wpływem alkoholu.

 

Jak widzisz, z prowadzeniem samochodu (a już w ogóle, jeśli zdarzy Ci się nieszczęśliwe spowodowanie wypadku, kiedy ilość alkoholu przekroczy dopuszczalną normę w wydychanym powietrzu – wiąże się wiele konsekwencji. Choć wymiar kary i wszystko, co grozi kierowcy za prowadzenie pojazdów mogą być różne – lepiej nigdy tego nie robić. Co jednak, jeżeli z jakiegoś powodu zostaniesz złapany za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda po alkoholu a utrata prawa jazdy- pomoc prawna

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w postaci porady prawnej odnośnie kwestii takich jak jazda pod wpływem alkoholu, w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza standardowymi godzinami pracy. Wypełnienie poniższego formularza i umieszczenie informacji kontaktowych pozwoli nam szybko się z Państwem skontaktować.

Inni czytali: Przebieg przesłuchania w charakterze świadka w sprawie karnej

Jeśli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu jest większe niż dopuszczalne, najlepszym wyjściem będzie natychmiastowy kontakt z adwokatem i opisanie sprawy w najmniejszych detalach. W niektórych sytuacjach może okazać się, że prawo jazdy nie zostanie zabrane dożywotnio. Jeśli stężenie alkoholu w organizmie wynosi niewiele więcej ponad dopuszczalną normę, nie zawsze musisz obawiać się zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze.

Przeczytaj także: Kiedy można powołać się na obronę konieczną?

Niekiedy karą okaże się grzywna na rzecz Pomocy Postpenitencjarnej czy na fundusz pomocy pokrzywdzonym w wypadkach drogowych. Świadczenie pieniężne jako forma kary za jazdę “po spożyciu”, szczególnie, jeśli masz mało punktów karnych czy żadnych wyroków na koncie a ilość alkoholu w wydychanym powietrzu nie odbiegała w sposób znaczny od dopuszczalnej normy- jest stosowane bardzo często.

Ubezpieczenie OC niestety nie chroni Cię w przypadku prowadzenia pojazdów “pod wpływem” – znajduje się w tak zwanych wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jeśli zależy Ci na tym, aby kary za jazdę po pijaku były możliwie najniższe i nie chciałbyś utracić prawa jazdy na zawsze, najbardziej pomocnym rozwiązaniem może okazać się powierzenie sprawy prawnikom, którzy zajmują się rozwiązywaniem takich problemów na co dzień.

Inni czytali również: Jak działa stan wyższej konieczności?

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Adwokat Iwo Klisz jako ekspert w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Adwokat Iwo Klisz, założyciel Kancelarii Klisz i Wspólnicy jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Adwokat Iwo Klisz i prawnicy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura