Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Jakie ograniczenia w zakresie działalności firmy nakłada postępowanie restrukturyzacyjne?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Jakie ograniczenia w zakresie działalności firmy nakłada postępowanie restrukturyzacyjne

Nie wiesz, czy w czasie postępowania restrukturyzacyjnego zachowasz zarząd nad swoją firmą? Szukasz informacji na temat roli nadzorcy sądowego? A może, jako wierzyciel będziesz zasiadał w radzie wierzycieli? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • sposoby zarządu przedsiębiorstwem w czasie restrukturyzacji,
 • roli nadzorcy sądowego i zarządcy,
 • kompetencji rady wierzycieli.

Zwykły zarząd firmą

Co do zasady, w czasie restrukturyzacji będziesz mógł samodzielnie zarządzać przedsiębiorstwem. Dotyczy to jednak tylko czynności zwykłego zarządu, czyli podejmowaniem decyzji w zakresie bieżącego funkcjonowania firmy. Przykładowo, nadal będziesz prowadził sprawy pracownicze, zarządzał aktualną produkcją, bądź sprzedażą, zawierał umowy z dostawcami i klientami, itd.

            Zwróć uwagę, że zakres tych czynności może zostać ograniczony w planie restrukturyzacyjnym. Wtedy pierwszeństwo będą miały postanowienia tego planu. Przykładowo, jeśli w planie zobowiązałeś się do redukcji zatrudnienia, to nie możesz go zwiększać. Gdy zobowiązałeś się do ograniczenia kosztów produkcji, musisz wnikliwie analizować ceny dostawców i kooperantów.

            Na niektóre czynności wchodzące w skład bieżącego zarządu, konieczne może być także uzyskanie zgody rady wierzycieli, o czym niżej.

Rola nadzorcy sądowego

Większość czynności przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody nadzorcy sądowego. Od tej zasady są dwa wyjątki:

 • na niektóre czynności zgody wyraża rada wierzycieli,
 • jeśli ustanowiono zarządcę, decyduje on o wszystkich sprawach, poza tym przekazanymi radzie wierzycieli.

Czynności przekraczające zwykły zarząd, to np. sprzedaż albo zakup mienia znacznej wartości, a także podejmowanie czynności, które zwykle nie mieszczą się w twojej działalności albo mają wpływ na sposób wykonania planu restrukturyzacyjnego.

            Pamiętaj, że czynność taka dokonana bez zgody nadzorcy sądowego będzie nieważna. Zgodę możesz jednak uzyskać zarówno przed jej powzięciem, jak i w okresie 30 dni od jej wykonania. Nadzorca sądowy ma także kompetencje nadzorcze i może weryfikować sposób prowadzenia przez ciebie zarządu w sprawach bieżących.

Rola zarządcy

Zarządcę, zamiast nadzorcy, powołuje się w postępowaniu sanacyjnym (rodzaj restrukturyzacji), a także w każdym innym postępowaniu, gdy:

 • chociażby nieumyślnie, naruszyłeś prawo w zakresie sprawowania zarządu, czego skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli lub możliwość takiego pokrzywdzenia w przyszłości,
 • oczywiste jest, że sposób sprawowania zarządu przez ciebie nie daje gwarancji wykonania układu lub ustanowiono kuratora,
 • nie wykonujesz poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego, w szczególności nie złożyłeś w wyznaczonym przez sędziego-komisarza terminie propozycji układowych zgodnych z prawem.

Zarządca przejmuje zarząd nad twoim przedsiębiorstwem. Jest on uprawniony zarówno do bieżącego zarządu, jak i podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd. Na niektóre czynności potrzebuje on jednak zgody rady wierzycieli. W przypadku powołania zarządcy nie będziesz miał żadnych kompetencji w zakresie zarządzania firmą.

Rada wierzycieli

Radę wierzycieli tworzą przedstawiciele wierzycieli. W przypadku, gdy rada wierzycieli nie zostanie powołana, jej kompetencje będzie pełnił sędzia-komisarz. Ten ostatni jest wyznaczonym przez sąd restrukturyzacyjny sędzią nadzorującym postępowanie.

            Rada wierzycieli udziela pomocy nadzorcy sądowemu albo zarządcy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszów masy układowej lub sanacyjnej, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli, oraz wyraża opinię w innych sprawach.

Zgody rady wierzycieli, pod rygorem nieważności, wymagają następujące czynności:

 • obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem,
 • przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem,
 • obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej innymi prawami,
 • zaciąganie kredytów lub pożyczek,
 • zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub innej podobnej umowy,
 • sprzedaż nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 500.000 zł.

Postępowanie restrukturyzacyjne ma pomóc tobie wyjść ze stanu zagrażającego bankructwem. Aby to osiągnąć ustawa ogranicza tobie prawo zarządzania twoim przedsiębiorstwem. Pomoc nadzorcy sądowego i rady wierzycieli ma zapewnić zewnętrzną kontrolę nad firmą i przeciwdziałać pogarszaniu się jej stanu.

Jakie ograniczenia w zakresie działalności firmy nakłada postępowanie restrukturyzacyjne

Przeczytaj także:

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.