fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Jak zwolnić działacza związkowego

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Jak zwolnić działacza związkowego

Kiedy można zwolnić działacza związkowego?

Zastanawiasz się, czy możliwe jest w ogóle zwolnienie członka zarządu zakładowej organizacji związkowej? Nie wiesz, czy potrzebna jest na to zgoda? A może chciałbyś zwolnić taką osobę wbrew stanowisku związku zawodowego? Z artykułu dowiesz się:

 • jakim działaczom związkowym przysługuje ochrona przed zwolnieniem,
 • jaki jest zakres ochrony,
 • jaki jest tryb zwalniania działaczy związkowych,
 • kiedy można zwolnić członka zarządu zakładowej organizacji związkowej wbrew stanowisku związku zawodowego.

Komu przysługuje ochrona?

Bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie możesz zwolnić pracowników należących do następujących grup:

 • członków zarządu zakładowej organizacji związkowej,
 • osoby będące członkami zakładowej organizacji związkowej upoważnione do reprezentowania tej organizacji wobec ciebie, jako pracodawcy pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

o ile osoby te zostały wskazane w uchwale zarządu, jako podlegające ochronie na podstawie przepisów o związkach zawodowych.

Innymi słowy, ochrona ta nie przysługuje wszystkim członkom i reprezentantom danej organizacji związkowej, a jedynie tym spośród nich, których wskazano w uchwale.

Co obejmuje ochrona reprezentanta związkowego?

Bez zgody zarządu organizacji związkowej nie możesz nie tylko zwolnić ww. pracownika ale także podejmować względem niego szeregu innych czynności mogących rzutować na jego warunki pracy i wynagradzania. Nie możesz zatem:

 • wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego na podstawie którego dana osoba wykonuje dla ciebie pracę,
 • zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść osoby wykonującej pracę zarobkową. Chodzi tutaj także o czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy na okres do 3 miesięcy w roku.

Jaki jest tryb uzyskiwania zgody zarządu organizacji związkowej?

W pierwszej kolejności powinieneś wysłać do zarządu organizacji związkowej wniosek o wyrażenie zgody na jedną ze ww. czynności. We wniosku zawrzyj również uzasadnienie. Pamiętaj o tym, że o zgodę należy wystąpić przed powzięciem danej czynności.

Zarząd organizacji związkowej, po otrzymaniu twojego pisma, ma dwie możliwości. Pierwszą z nich jest odmowa wyrażenia zgody. Ta powinna zostać wyrażona w następujących terminach:

 • 7 dni, gdy chodzi o rozwiązanie umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • 14 dni w pozostałych przypadkach.

Jeżeli zarząd organizacji związkowej nie dotrzyma ww. terminów, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie przez ciebie danej czynności względem pracownika. Zarząd może także udzielić formalnej odpowiedzi, w której wyraża zgodę.

Zwolnienie pracownika bez zgody organizacji związkowej

Nie jest konieczne uzyskiwanie zgody zarządu na zwolnienie pracownika, niezależnie od trybu, w przypadku ogłoszenia upadłości albo otwarcia postępowania likwidacyjnego. W innych przypadkach czynność taka będzie stanowiła naruszenie przepisów prawa pracy. Nie jest to jednak równoznaczne z przegraniem sprawy z pracownikiem o jego przywrócenie do pracy.

W niektórych przypadkach sąd pracy może bowiem uznać, że żądanie pracownika o przywrócenie go do pracy stanowi nadużycie jego prawa. W konsekwencji sąd może oddalić jego pozew. Prawo działacza związkowego do ochrony trwałości stosunku pracy nie ma bowiem charakteru bezwzględnego. Jego roszczenie o przywrócenie do pracy nie powinno być uwzględniane automatycznie bez zbadania okoliczności konkretnego przypadku, a przede wszystkim przyczyn zwolnienia.

Przyczynami, które usprawiedliwiałyby takie zwolnienie będą przede wszystkim:

 • rażące pogwałcenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • nadużywanie funkcji związkowej dla ochrony przed uzasadnionymi sankcjami prawa pracy,
 • ciężkie naruszenie obowiązków służbowych,
 • spożywanie alkoholu w czasie pracy, bądź wykonywanie pracy pod jego wpływem,
 • niszczenie mienia pracodawcy,
 • narażanie pracodawcy na szkodę majątkową,
 • lekceważenie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych w stopniu zagrażającym innym pracownikom, bądź mieniu pracodawcy.

Chodzi tu zatem przede wszystkim o rzeczywiste i konkretne naruszenia, które nie pozostają w związku z działalnością danej osoby w organizacji związkowej.

Decydując się na zwolnienie działacza związkowego pamiętaj jednak, że to na tobie będzie spoczywał ciężar wykazania, że takie wyjątkowo naganne, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych miało faktycznie miejsce. Dlatego też tak istotne jest szczegółowe uzasadnienie wniosku o wyrażenie zgody kierowanego do zarządu zakładowej organizacji związkowej oraz uzasadnienie zawarte w wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umowy o pracę. Sąd pracy bowiem nie uwzględni innych okoliczności aniżeli te, które wskażesz w uzasadnieniu ostatniego z wymienionych pism.

W przypadku zwolnienia ww. osoby wbrew stanowisku związku zawodowego musisz się liczyć ze skierowaniem sprawy na drogę sądową przez zwolnionego pracownika. W uzasadnieniu pozwu wskaże on, iż naruszyłeś przepisy prawa pracy. Będzie to prawdą, jednakże w odpowiedzi na pozew powinieneś wykazywać, że pomimo to żądanie pracownika nie zasługuje na uwzględnienie. Uzasadnieniem tego zaś będzie fakt rażącego i ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.