ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Wywiad z adwokatem Michałem Dziedzicem

Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Rozmowa z adwokatem z Wrocławia specjalizującym się w sprawach o kontakty z dzieckiem

Bez wątpienia, sprawa o kontakty z dzieckiem to niezwykle istotna kwestia. Zarówno z perspektywy rodzica, jak i dziecka. Często jednak trudno rodzicom dziecka osiągnąć porozumienie w tym zakresie. W dzisiejszym wywiadzie spytaliśmy adwokata Michała Dziedzica – eksperta z zakresu prawa rodzinnego – jak w praktyce wygląda ustalanie kontaktów z dzieckiem. Próbowaliśmy również dowiedzieć się, czy Pan Mecenas ma jakieś wskazówki i rady, jeżeli chodzi o regulowanie kontaktów z dzieckiem. Zapraszam do lektury!

Dzień dobry Panie Mecenasie. Zacznijmy od podstaw. Kiedy najczęściej mamy do czynienia z koniecznością uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Dzień dobry. Oczywiście najczęstszą sytuacją, w której jest to konieczne, jest rozwód rodziców dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jedyne przypadki, w których trzeba starać się o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

A kiedy jeszcze zdarzają się takie sytuacje?

Rodzice mogą nie być po rozwodzie, ale mogą np. mieszkać osobno i jedno z nich może utrudniać kontakty z dziećmi. Są też sytuacje, w których pary posiadające dzieci żyją w konkubinacie. W przypadku jakichkolwiek sporów, w takich przypadkach również można wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Czy tylko rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o uregulowanie kontaktów?

Nie. O uregulowanie kontaktów może wnieść również rodzeństwo, dziadkowie, czy powinowaci w linii prostej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość złożenia takiego wniosku także innym osobom (niespokrewnionym), jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Dziękuję za informację. Czy sprawę kontaktów z dziećmi można uregulować przy okazji rozwodu, czy trzeba wszczynać oddzielne postępowanie?

W wyroku rozwodowym sąd zazwyczaj orzeka o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem, chyba, że małżonkowie zgodnie wnioskują, aby tej kwestii nie rozstrzygać. Małżonkowie mają również możliwość w trakcie sprawy przedstawić wspólne porozumienie w tym zakresie, regulujące kwestie kontaktów po rozwodzie. Może ono zawierać ogólne ustalenia dotyczące codziennych i weekendowych kontaktów, ale także bardziej szczegółowe odnośnie świąt, ferii, czy wakacji.

Czy takie porozumienie sąd zawsze zatwierdza?

Jak przy większości kwestii związanych z prawem rodzinnym, sąd akceptuje i zatwierdza porozumienie rodziców, jeśli jest ono w zgodzie z dobrem dziecka. Jeżeli jego zdanie nie jest, może w tym zakresie zasądzić inne zasady.

 

Ok, dziękuję. A jeżeli musimy wnieść sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem bez rozwodu, to jak to zrobić?

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Obecnie taki wniosek podlega opłacie w kwocie 100 zł. Najlepiej wraz z nim złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania procesu.

Na czym polega taki wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy sądowej?

Jak niestety wiadomo, sprawy sądowe trwają dość długo. Dlatego często wnosi się o zabezpieczenie kontaktów. Sąd rozpatruje wniosek o zabezpieczenie w pierwszej kolejności i dzięki temu strony wiedzą, jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem do momentu zakończenia postępowania sądowego. We wniosku o zabezpieczenie kontaktów przedstawiamy naszą propozycję – jak chcemy, by wyglądały kontakty.

Dziękuję za informację. Przejdźmy teraz do treści wniosku i spraw merytorycznych. Co w ogóle należy rozumieć pod pojęciem kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem to tak naprawdę ilość czasu i sposób jego spędzania przez rodziców z dzieckiem. Dziecko zazwyczaj mieszka z jednym rodzicem, a drugi ma określony czas w tygodniu, który może z nim spędzać. Przepisy konkretyzują jednak, co możemy rozumieć jako kontakty z dzieckiem. Sąd może bowiem dokładnie określić, do czego i jak często ma prawo rodzic względem dziecka.

I co to za czynności?

Kontakty z dzieckiem obejmują zasadniczo dwie grupy aktywności. Przebywanie z dzieckiem, czyli m.in. spotkania, czy zabieranie go poza miejsce zamieszkania, np. na basen, a także porozumiewanie się z nim za pośrednictwem telefonu, e-maili, czy Skype. Są to jednak tylko przykłady, a sąd może orzec o innych sposobach utrzymania kontaktów z dzieckiem.

Sąd może szczegółowo określić, ile razy możemy np. dzwonić do dziecka na Skype?

Tak. Sąd może wskazać np. że rodzic może dzwonić do dziecka na Skype w środy i soboty o godzinie 17:00, a rozmowy mają trwać godzinę.

Czym kieruje się sąd ustalając kontakty z dzieckiem?

Zawsze na pierwszym miejscu jest dobro dziecko. Sąd ma obowiązek również wysłuchać rozsądnych życzeń dziecka w tym zakresie.

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej ma wpływ na kontakty z dzieckiem?

Oczywiście ograniczenie władzy rodzicielskiej może stanowić argument za tym, aby kontakty były rzadsze. Jednakże przepisy wyraźnie wskazują, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymania ze sobą kontaktów. Dlatego też, nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powinno prowadzić do całkowitego zerwania stosunków.

Czy w ramach sprawy o uregulowanie kontaktów możemy również ograniczyć je drugiemu rodzicowi?

Tak – proces uregulowania kontaktów z dzieckiem to nie tylko nowe zasady spotykania się z dzieckiem. Sąd może również ograniczyć spotkania, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, a nawet ich zakazać, jeżeli poważnie zagrażają one dobru dziecka.

W jaki sposób sąd ogranicza kontakty z dzieckiem?

Przykładowo sąd może zakaz zabierania dziecka poza jego stałe miejsce zamieszkania, zezwolić na spotkania tylko w obecności kuratora, czy ograniczyć sposoby kontaktu na odległość. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Czy orzeczenie o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem może zostać zmienione?

Tak – w sytuacji, gdy wymaga tego dobro dziecka. Zmiana może polegać zarówno na zaostrzeniu środków, jak i na ich złagodzeniu. Jeżeli sąd stwierdzi, że obecne zasady kontaktów nie wywołują pożądanych skutków z punktu widzenia dobra dziecka, zakaże ich utrzymania lub zmieni ich częstotliwość. Może mieć miejsce również sytuacja odmienna. Sąd może również stwierdzić brak podstaw do dalszego utrzymywania zakazu kontaktów.

Co w sytuacji, gdy rodzic nie stosuje się do orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem?

Sąd może wtedy zagrozić jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Gdy to nie skutkuje, sąd nakazuje jej zapłatę tej sumy i na podstawie tego orzeczenia można rozpocząć egzekucję.

A jak wygląda sprawa o kontakty z dziadkami?

Kontakty dziecka z dziadkami, to niezwykle interesująca kwestia, ale obawiam się, że to temat na inną, bardziej szczegółową rozmowę.

Bardzo dziękujemy za rozmowę o regulowaniu kontaktów z dzieckiem.

Również dziękuję.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

  • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
  • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
  • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
  • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
  • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
  • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.