fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Jak się rozwieść?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
jak się rozwieść

Kiedy nie ma już szans na przetrwanie związku małżeńskiego, jego strony muszą podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozwodu. Aby do tego doszło, muszą zostać spełnione warunki, ściśle określone obowiązującym prawem, trzeba również zadośćuczynić niezbędnym formalnościom. Choć rozwód jest bardzo poważnym krokiem, zdarzają się sytuacje, w których lepiej go uczynić, niż tkwić w nieszczęśliwym małżeństwie. Jak się rozwieść w miarę szybko i bezboleśnie?

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • jakie przesłanki umożliwiają orzeczenie rozwodu?
 • co decyduje o rozkładzie pożycia małżeńskiego?
 • czy podczas rozwodu jest możliwe zasądzenie alimentów?
 • jak wziąć szybki rozwód?
 • ile trwa rozwód?
 • gdzie złożyć pozew rozwodowy?
 • co powinien zawierać pozew o rozwód?
 • jak wygląda postępowanie rozwodowe?
 • co powinno znaleźć się w wyroku rozwodowym?
 • procedura rozwodowa – sprawdź czy potrzebujesz pomocy adwokata.

Jakie są przesłanki rozwodowe – jak się rozwieść?

Aby sąd rodzinny mógł orzec rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód, muszą zaistnieć tzw. pozytywne przesłanki rozwodowe, przy jednoczesnym nie ziszczeniu się negatywnych przesłanek rozwodowych.

Pierwsze z nich wskazane są w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi rozwód jest dopuszczalny tylko i wyłącznie wówczas, gdy  pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia (art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Ponieważ pożycie małżeńskie obejmuje prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego (określane mianem więzi gospodarczej) oraz utrzymywanie stosunków cielesnych przez małżonków, połączonych ścisłym węzłem uczuciowym, poprzez „rozkład pożycia małżeńskiego” rozumieć należy sytuację, w której przestała istnieć co najmniej jedna z wymienionych, zasadniczych elementów związku małżeńskiego: uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza, przy czym zjawisko to musi mieć charakter trwały i nie rokować szans na zmianę takiego stanu rzeczy.

Z kolei, orzeczenie przez sąd rodzinny rozwodu nie może mieć miejsca, gdy zaistnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, a więc gdy przeciwko rozwiązaniu małżeństwa przemawiają:

1) dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków,

2) zasady współżycia społecznego,

3) fakt, iż z żądaniem orzeczenia rozwodu wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (art. 56 § 2 oraz § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).  .

W świetle powyższego, pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o rozwodzie powinno być staranne rozważenie, czy zaistniały opisane powyżej przesłanki, warunkujące możliwość wydania takiego wyroku przez sąd rodzinny.

Warto wiedzieć także, iż istnieją dwa rodzaje rozwodów. Za porozumieniem stron (zwany też rozwodem bez orzekania o winie) oraz z orzekaniem o winie.

Pozew rozwodowy  – co musi zawierać pozew o rozwód?

Jeżeli decyzja o rozwodzie zostanie już podjęta, konieczne jest wytoczenie powództwa w tym przedmiocie, nazywane złożeniem pozwu, co spowoduje uruchomienie procedury rozwodowej przed sądem rodzinnym.

Jakie elementy musi zawierać pozew rozwodowy czyli jak się rozwieść? 

Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby pozew rozwodowy zawierał następujące elementy:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,

2) imię i nazwisko stron oraz pełnomocnika procesowego powoda, jeśli został on ustanowiony,

3) wskazanie numeru PESEL powoda oraz oznaczenie miejsca zamieszkania stron,

4) dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności faktycznych które je uzasadniają oraz wskazanie dowodów na ich poparcie. Na przykład iż wyłączną winę za rozkład małżeństwa ponosi strona pozwana,

5) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (obejmujące np. terapię małżeńską). A w przypadku gdy takich prób nie podjęto, także wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,

6) podpis strony albo jej pełnomocnika procesowego,

7) wymienienie załączników (art. 187, w zw. z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego).

Pozew rozwodowy – niezbędne załączniki

Jeżeli chodzi o dokumentację, jaką trzeba dołączyć do pozwu w charakterze załączników, to obejmuje ona przede wszystkim:

1) oryginał odpisu aktu małżeństwa,

2) jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci  – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,

3) dowód na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu o rozwód. Chyba, że złożony został wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, poparty oświadczeniem o stanie rodzinnym. W takim przypadku konieczne jest również złożenie oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym powoda, jako wnioskodawcy,

4) w przypadku zgłoszenia przez powoda żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami,

5) dowody winy pozwanej o rozwój strony.

Pozew powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach wraz z wszelkimi załącznikami. W razie, gdyby zawierał on braki formalne, na przykład brak opłaty sądowej czy też złożenia podpisu, sąd wezwie powoda do ich usunięcia, wyznaczając w tym celu termin 7 dni. Niezastosowania się do takiego wezwania skutkować będzie dokonaniem przez sąd zwrot pozwu, który tym samym nie wywoła żadnych skutków prawno – procesowych.

Wysokość opłaty od pozwu wynosi 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłata sądowa jest stała.

Jakie mogą być żądania pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód może zawierać szereg żądań strony powodowej, które powinny być przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd rodzinny, a mianowicie:

 • orzeczenia o wyłącznej winie pozwanego za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • podział majątku wspólnego,
 • władza rodzicielska, a więc który z małżonków ma sprawować opiekę nad dzieckiem i w jakim stopniu. A także czy możliwe jest porozumienie rodzicielskie,
 • uiszczanie przez współmałżonka świadczeń alimentacyjnych na rzecz powoda bądź małoletnich dzieci,
 • eksmisja współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Pamiętać jednak trzeba, iż jeżeli stronie zależy na jak możliwości uzyskania szybkiego rozwodu, żądania pozwu należy ograniczyć do absolutnego minimum. A więc zrezygnować z domagania się orzeczenia o podziale majątku wspólnego oraz co do świadczeń alimentacyjnych. Albowiem kwestie mogą zostać uregulowane w odrębnych postępowaniach. W celu przyśpieszenia postępowania można także nie wnosić o uznanie współmałżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Należy jednak zaznaczyć, że będzie to miało negatywny wpływ na ewentualne późniejsze dochodzenie od współmałżonka świadczeń alimentacyjnych.

prawo rodzinne adwokat Michał Dziedzic

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny Rodzinny. Co do zasady, pozew rozwodowy należy skierować do tego Sądu Okręgowego, w którego okręgu, a więc obszarze działania, małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może to być nawet inna miejscowość niż dotychczasowa, byleby znajdowała się okręgu tego samego organu sądowego.

Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu sądu, w którym znajdowało się ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, wyłącznie właściwy w sprawie rozwodowej jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma– sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sprawy rozwodowe – kancelaria adwokacka a postępowanie rozwodowe

Jeśli chciałbyś uzyskać szybki rozwód i sprawnie rozpocząć nowy etap w życiu, zastanów się czy nie lepiej będzie powierzyć sprawę rozwodową sprawdzonej kancelarii prawnej. Jedynie właściwie przeprowadzone postępowanie dowodowe i rzeczowe sporządzenie pozwu jest gwarancją tego, że cały proces nie będzie się ciągnąć latami. Wisząc nad Tobą niczym miecz Damoklesa. Nie tylko jednak zgromadzenie dowodów i dobrze napisany pozew o rozwód. A także późniejsze właściwe złożenie pozwu są o wiele prostsze z pomocą doświadczonego adwokata. Udział w pierwszej rozprawie i każdej kolejnej przy tak osobistej sprawie może być bardzo stresujący. Powierzenie sprawy rozwodowej w ręce radcy prawnego lub adwokata, który udzieli Ci adekwatnej do sytuacji porady prawnej i wesprze Cię kiedy będzie to konieczne, może okazać się najlepszą możliwą decyzją.

Przeczytaj także:

Pozdrawiam

adwokat Michał Dziedzic

adwokat Michał Dziedzic

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

ZAPRASZAMY NA NASZ KANAŁ YOUTUBE!

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

ZAJRZYJ NA MÓJ KANAŁ NA YOUTUBIE
ebook podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.