fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Jak prowadzić obronę w sprawie o prowadzenie pojazdu po alkoholu?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu to jedne z najczęstszych przewinień, z jakimi miałem do czynienia w swojej praktyce. Jest to również jedne z najczęściej popełnianych przestępstw (wykroczeń) w naszym kraju. Klienci, którzy zwracają się do mnie o pomoc, często pytają:

 • jak będzie wyglądać ich odpowiedzialność,
 • czy stracą prawo jazdy,
 • czy ich czyn będzie zakwalifikowany jako przestępstwo, czy może tylko jako wykroczenie,
 • jaką linię obrony należałoby w takich przypadkach przyjąć?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu – podstawa prawna

Zgodnie z aktualną regulacją zawartą w Kodeksie karnym oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyróżnić możemy:

 • stan po użyciu alkoholu – gdy zawartość alkoholu w organizmie człowieka wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo gdy obecność w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3,
 • stan nietrzeźwości – gdy zawartość alkoholu w organizmie człowieka wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Uznaje się zatem, że musi to być wartość wyższa od wyżej wskazanych lub prowadząca do jej przekroczenia. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego:

nie będzie stanem nietrzeźwości wartość wynosząca 0,25 mg w wydychanym powietrzu. Musi to być bowiem wartość wyższa lub prowadząca do takiego stężenia,

np. gdy po dwóch badaniach zatrzymany będzie miał odpowiednio 0,24 mg oraz 0,26 mg.

Zaznaczenia od razu wymaga, że częstą i błędną praktyką informacji podawanych w telewizji czy radiu jest, iż zatrzymany miał na przykład „1,5 promila w wydychanym powietrzu”. Przy badaniu zawartości w wydychanym powietrzu podawane są  bowiem mg w 1 dm3.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie?

Wprowadzenie powyższego rozróżnienia będzie miało istotne znaczenie dla odpowiedzialności sprawcy. W przypadku, gdy sprawca prowadzi pojazd mechaniczny (np. samochód, motor) w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (droga publiczna, strefa zamieszkania czy strefa ruchu) i znajduje się w stanie nietrzeźwości, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast gdy sprawca prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Surowszą odpowiedzialność będzie ponosił również kierujący, który będąc w stanie nietrzeźwości popełnia chociażby takie przestępstwa, jak:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
 • sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy czy
 • spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała.

Wtedy sąd może orzec karę w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Natomiast w sytuacji spowodowania wypadku, w którym następstwem jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby, w wysokości nie niższej niż 2 lata pozbawienia wolności. Sąd orzeka również w takich przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Pod pewnymi warunkami nawet dożywotnio.

Pamiętaj!

W powyższych przypadkach ucieczka z miejsca zdarzenia traktowana jest tak samo jak w przypadku kierującego znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów (od 1 roku do 15 lat) w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dzieje się tak, gdy z okoliczności wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża takiemu bezpieczeństwu.

Istotne aspekty dla oskarżonego (obwinionego).

Moje doświadczenie procesowe wskazuje, że oskarżony (obwiniony w sprawie o wykroczenie) powinien zwrócić szczególną uwagę na kilka poniższych aspektów. Czy:

 • urządzenie (alkomat) służące do badania posiadało aktualne świadectwo legalizacji,
 • funkcjonariusz przeprowadził dwie próby badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu; (druga próba powinna odbyć się po 15 minutach od pierwszego badania),
 • funkcjonariusz przeprowadził badanie po upływie co najmniej 15 minut od zakończenia spożywania przez kierującego alkoholu, wyrobów tytoniowych czy papierosów elektronicznych,
 • przed przeprowadzeniem każdego z badań dokonano wymiany ustnika i czy opakowanie zostało otworzone w obecności osoby badanej,
 • droga, na której został zatrzymany kierujący jest drogą wewnętrzną czy drogą publiczną.

Zachowanie wymaganej procedury, w szczególności odpowiednie odstępy czasowe między przeprowadzanymi badaniami, może mieć istotne znaczenie przy pociągnięciu kierowcy do odpowiedzialności karnej. W sytuacji, gdy osoba badana w pierwszym wyniku będzie miała wartość 0,25 mg/dm3, natomiast w drugim wartość niższą, będzie odpowiadać jedynie za wykroczenie. Odpowiednio, gdy osoba badana w pierwszym wyniku będzie miała 0,10 mg/dm3, a w drugim wartość niższą, nie będzie w ogóle podlegać odpowiedzialności karnej.

Niezachowanie odpowiedniej procedury skutkuje możliwością zakwestionowania przez osobę badaną otrzymanych wyników. Koniecznym w takim przypadku może okazać się również zasięgnięcie opinii biegłego. Biegły mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy, przedstawi:

 • jak niezachowanie powyższych procedur wpłynęło na wynik przeprowadzonego badania,
 • jaki wpływ na otrzymany wynik miało chociażby niezachowanie odpowiednich odstępów czasowych między badaniami, brak wymiany ustnika, palenie tytoniu czy papierosów elektronicznych.

Pamiętaj! Badanie krwi

Jeżeli odmówisz poddania się badaniu wydychanego powietrza, policjant może użyć środków przymusu celem przeprowadzenia badania krwi. Takie badanie przysługuje Ci również, gdy:

 • zażądasz go mimo przeprowadzonego badania wydychanego powietrza,
 • Twój stan (z powodu spożycia alkoholu czy choroby) uniemożliwia przeprowadzenie badania lub
 • nastąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego urządzenia (alkomatu) służącego do badania.

Niejednokrotnie w takich sprawach konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Szczególnie w sytuacjach wątpliwych z punktu widzenia skuteczności pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Z praktyki wiem, że nierzadko w takich opiniach zdarzają się błędy. Wówczas to pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Obrońca bazując na przepisach prawa, wytycznych naukowych oraz swoim doświadczeniu z innych spraw może pomóc Tobie skutecznie zakwestionować niekorzystną opinię.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Spowodowanie wypadku może rodzić jeszcze inne negatywne konsekwencje dla Ciebie. Wyrządzenie szkody innemu uczestnikowi po spożyciu alkoholu może wiązać się z koniecznością zapłaty odszkodowania. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, ubezpieczycielowi przysługuje tzw. regres ubezpieczeniowy. Jest to zwrot wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest on wypłacany między innymi w przypadku, gdy kierujący wyrządził szkodę po użyciu alkoholu lub  w stanie nietrzeźwości.

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez policję po spożyciu alkoholu, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy adwokata. Oprócz wyżej przytoczonych istotnych aspektów z punktu widzenia zatrzymanego, istnieje jeszcze cały szereg czynników mogących wpływać na Twoją odpowiedzialnością karną i odszkodowawczą. Za każdym razem przyjęcie odpowiedniej linii obrony wymaga indywidualnej konsultacji oraz zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

Pozdrawiam

Bartosz Kuczyński

Bartosz Kuczyński

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: