fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Jak potrącić wierzytelność?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
jak potrącić wierzytelność?

W obrocie gospodarczym często zdarza się, że przedsiębiorca jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem względem innego podmiotu. Dłużnikiem, bo ma dług i powinien zapłacić odpowiednią sumę swojemu kontrahentowi. Wierzycielem, bo oczekuje od tego kontrahenta płatności (z innego tytułu). W takiej sytuacji, by uprościć sprawę, przychodzi nam z pomocą prawo, pozwalające na dokonanie potrącenia wierzytelności.

Potrącenie wierzytelności – jak to działa?

Potrącenie wierzytelności zostało uregulowane przepisami kodeksu cywilnego. Przepisy mówią, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony (art. 498 k.c.). Co to oznacza w praktyce? To, że wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Odejmujemy od większej kwoty mniejszą kwotę i jedynym, co pozostanie do uregulowania będzie różnica, którą otrzymamy.

Przykład:

Zenon prowadzi firmę budowlaną, a Kazimierz sklep komputerowy. Zenon kupił od Kazimierza sprzęt komputerowy o wartości 6 000 zł (czyli Kazimierz został wierzycielem Zenona), a Kazimierz, chcąc uporządkować przestrzeń przed sklepem, kupił od Zenona materiały budowlane, za które powinien zapłacić 12 000 zł (tym samym Zenon został wierzycielem Kazimierza). Jako że upłynął już termin, w którym Kazimierz powinien uregulować należność względem Zenona, ten postanowił dokonać potrącenia wierzytelności. Policzył zatem, że jeśli od 12 000 zł, które jest mu winny Kazimierz, odejmie 6 000 zł, które Zenon powinien zapłacić Kazimierzowi, to do uregulowania pozostanie jedynie 6 000 zł – przez Kazimierza na rzecz Zenona.

* Potrącić wierzytelność można tylko w przypadku wierzytelności pieniężnych, jak w przykładzie, lub w przypadku wierzytelności rzeczy tej samej jakości oznaczonych co do gatunku (art. 498 § 1 k.c.). Oznaczony co do gatunku, tzn. charakteryzujący się cechami typowymi dla całej grupy rzeczy. Przykładowo – umowa może dotyczyć komputera o konkretnych parametrach technicznych, ale nie komputera oznaczonego konkretnym numerem seryjnym (wówczas byłoby to już oznaczenie co do tożsamości).

Co istotne, by doszło do potrącenia, chociaż jedna wierzytelność musi być wymagalna (tej strony, która dokonuje potrącenia). To znaczy, że musi upłynąć termin spełnienia świadczenia. W podanym przykładzie minął termin zapłaty faktury wystawionej przez Zenona. W innych sytucjach terminy te mogą być oznaczone nie tylko przez np. faktury, ale mogą wynikać wprost z ustaw czy z decyzji administracyjnych.

Jak potrącić wierzytelność?

Potrącenie nie dokona się samo, gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki. Zenon i Kazimierz mogą być dla siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami (pierwsza przesłanka), jedna z wierzytelności może być wymagalna (druga przesłanka), a przedmiotem potrącenia mogą być pieniądze (trzecia przesłanka). Jednak bez oświadczenia o potrąceniu – nic się nie wydarzy. Co zatem należy zrobić? Najlepiej jest napisać oświadczenie o potrąceniu. Mimo że kodeks nie wymaga, by była to forma pisemna, lepiej zrobić to na piśmie, by mieć dowód w razie sporu sądowego. Na podstawie powyższego przykładu, takie oświadczenie mogłoby w uproszczeniu wyglądać następująco:

Ja, Zenon Iksiński potrącam moją wierzytelność w wysokości 6 000 zł wynikającą z umowy sprzedaży sprzętu komputerowego względem Kazimierza Ygrekowskiego z wierzytelnością w kwocie 12 000 zł, wynikającą z tytułu umowy sprzedaży materiałów budowlanych. Kazimierzowi Ygrekowskiemu pozostanie do zapłaty 6 000 zł na moją rzecz.

Należy pamiętać, że oświadczenie zostaje złożone z chwilą powstania możliwości zapoznania się z jej treścią przez drugą osobę. W razie oświadczenia dokonanego przez Internet, uznaje się, że oświadczenie jest złożone drugiej osobie z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej (art. 61 k.c.). Co to oznacza? Wystarczy, że Zenon wyśle e-mail do Kazimierza. Nie jest wymagane przyjęcie przez Kazimierza tego oświadczenia.

Potrącenie wierzytelności może także nastąpić w wyniku stosownej umowy między podmiotami. Taką możliwość gwarantuje w polskim prawie zasada swobody umów. W tym przypadku byłaby wymagana zgoda obu stron na potrącenie wierzytelności – zarówno Zenona, jak i Kazimierza.

Kiedy nie można dokonać potrącenia wierzytelności?

Występują pewne sytuacje, kiedy takiego potrącenia nie można dokonać. Z samego charakteru potrącenia wierzytelności wynikają dwa takie przypadki. Pierwszy to ten, gdy przedmiot umowy jest oznaczony co do tożsamości. To znaczy, że nie można zastąpić go żadnym innym (pamiętamy o objaśnionym wyżej wymogu oznaczenia co do gatunku!). Drugi przypadek występuje, gdy roszczenie nie jest jeszcze wymagalne. Tutaj nawiązujemy do ustalonych terminów.

Ustawa  wymienia także kilka innych konkretnych przypadków, w których wierzytelności nie mogą być umorzone poprzez potrącenie (art. 505 k.c.):

  1. Wierzytelności nieulegające zajęciu – związane przede wszystkimi z przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego.
  2. Wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania. Nie można zatem potrącać np. alimentów, do których przekazywania dana osoba została formalnie zobowiązana, czy wierzytelności wynikających z umowy o rentę.
  3. Trzeci przypadek dotyczy wierzytelności wynikających z czynów niedozwolonych.
  4. Czwarty z kolei to wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne. Musi wynikać to wynikać bezpośrednio z przepisów.

Mam nadzieję, że kwestia kompensacji (potrącenia) została nieco rozjaśniona. Biorąc powyższe pod uwagę, warto pamiętać o instytucji potrącenia wierzytelności i ułatwiać sobie życie – dokładnie tak, jak Zenon i Kazimierz!

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.