ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Jak napisać odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie?

Jak napisać odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Jak napisać odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie? To jedno z pierwszych pytań, jakie zadają sobie byli małżonkowie po tym, jak otrzymali z sądu wniosek o podział majątku wspólnego.

Chcesz wiedzieć jak poprawnie napisać odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego? Co zawrzeć w jej treści? Gdzie wysłać? W tym artykule podpowiemy, jak to zrobić.

Inni czytali także:

Najważniejsze elementy, czyli jak poprawnie napisać odpowiedź wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków jest pismem procesowym. W związku z tym, jak każde pismo procesowe, powinna zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane (,,Sąd Rejonowy w ….” wraz ze wskazaniem adresu sądu),
 2. imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania stron,
 3. oznaczenie rodzaju pisma (czyli tytuł ,,Odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków”),
 4. sygnaturę akt sprawy o podział majątku,
 5. treść odpowiedzi,
 6. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 7. uzasadnienie,
 8. podpis (na końcu wniosku),
 9. wymienienie załączników (czyli wszystkich dokumentów, które składasz do sądu razem z odpowiedzią na wniosek).

Warto na chwilę zatrzymać się przy sygnaturze akt sprawy – jej wskazanie znacznie usprawni postępowanie. Znajdziesz ją w piśmie z sądu, do którego załączony był wniosek o podział majątku wspólnego.

Zastanawiasz się co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz, albo wskażesz niepoprawną sygnaturę? W takiej sytuacji administracja sądowa będzie miała trudności z przekazaniem Twojego pisma do właściwych akt. Niewątpliwie przedłuży to całe postępowanie, a niekiedy może doprowadzić do sytuacji, że Twoje pismo nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę.

Co należy wskazać w treści odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Przede wszystkim powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie, czy podzielasz stanowisko byłego małżonka zawarte we wniosku. Czyli czy zgadzasz się z twierdzeniami co do składu oraz wartości poszczególnych składników majątku, jak również z zaproponowanym sposobem podziału.

Jeżeli tak, to wystarczy, że napiszesz, iż przyłączasz się do stanowiska wnioskodawcy, czyli Twojego byłego małżonka. Wówczas postępowanie o podział majątku wspólnego nie powinno nastręczyć zbyt wielu trudności.

Sytuacja komplikuje się, jeżeli masz odmienne stanowisko co do składników majątku, ich wartości lub proponowanego sposobu podziału. Albo chcesz, żeby konkretne przedmioty stały się własnością nie Twojego małżonka, ale Twoją. Krótko mówiąc – masz własną wizję podziału majątku.

W takiej sytuacji w treści wniosku, oprócz podstawowych elementów, powinieneś określić:

 1. wartość majątku wspólnego małżonków – jeśli nie zgadzasz się z wartością majątku wskazaną przez byłego małżonka,
 2. skład majątku wspólnego (czyli wszystkie ruchomości, nieruchomości oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych),
 3. któremu z małżonków Twoim zdaniem powinny przypaść konkretne składniki majątku,
 4. czy żądasz od drugiego małżonka spłaty z tytułu wyrównania udziałów w majątku wspólnym.

Pamiętaj, żeby w swojej odpowiedzi odnieść się do wszystkich kwestii poruszonych we wniosku o podział majątku wspólnego. Wskaż, z którymi twierdzeniami się zgadzasz, albo też co według Ciebie nie jest prawdą. Znacznie ułatwi to sądowi zrozumienie Twojego stanowiska w sprawie.

Pamiętaj, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków możesz również dochodzić zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń, oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,,Na czym polega podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami?”

Chcesz dochodzić od drugiego małżonka zwrotu nakładów, jakie poczyniłeś na majątek wspólny? To właśnie w odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego powinieneś zawrzeć takie żądanie.

Jakie dowody należy zawrzeć w odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Załóżmy, że nie zgadzasz się ze stanowiskiem byłego małżonka wskazanym we wniosku, ponieważ według Ciebie niektóre ze składników majątku mają inną wartość. Aby udowodnić swoje twierdzenia powinieneś przedstawić dowody na ich poparcie.

Do najczęściej wykorzystywanych dowodów w tego typu postępowaniach należą:

 1. przesłuchanie stron,
 2. zeznania świadków,
 3. dokumenty potwierdzające nabycie składników majątku i ich wartość,
 4. opinia biegłego rzeczoznawcy.

Do odpowiedzi powinieneś załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające kto, za ile, i z jakich środków nabył poszczególne składniki majątku małżonków. W tym celu przydatne okażą się wszelkie faktury, potwierdzenia przelewów z rachunków bankowych, druki zamówień, oraz odpisy z ksiąg wieczystych.

Warto się również zastanowić jakie osoby posiadają wiedzę na temat poszczególnych składników majątku wspólnego, oraz okoliczności ich nabycia. Jeżeli w Twoim otoczenie są takie osoby, możesz złożyć wniosek o przesłuchanie ich w charakterze świadków. W tym artykule dowiesz się więcej na temat tego kto może być świadkiem w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków.

Z kolei opinia biegłego rzeczoznawcy może się przydać, gdy kwestionujesz wartość poszczególnych składników majątku wskazaną we wniosku, i jednocześnie nie dysponujesz żadnymi innymi dowodami, które mogłyby ją potwierdzić. Pamiętaj jednak, że za sporządzenie opinii biegły pobiera wynagrodzenie, które pokrywają uczestnicy postępowania.

adwokat podział majątku

O czym jeszcze musisz pamiętać składając odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Wniosek do sądu należy złożyć w dwóch egzemplarzach (zarówno samo pismo, jak i wszystkie załączniki). Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla sądu, zaś drugi dla drugiego małżonka, czyli wnioskodawcy. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność doręczenia przez sąd wszystkich dokumentów drugiej stronie postępowania.

Jeżeli tego nie zrobisz, sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych wniosku i złożenia drugiego pakietu dokumentów. Pamiętaj jednak, że może to znacznie wydłużyć postępowanie.

Mam już gotową odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków. Co dalej?

Odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków możesz złożyć bezpośrednio w sądzie w biurze obsługi interesanta. Możesz również wysłać go listem poleconym na adres sądu.

Na koniec bardzo ważna kwestia, o której nie wolno Ci zapomnieć! Jeżeli sąd doręczając wniosek o podział majątku wspólnego małżonków jednocześnie wezwał Cię do złożenia odpowiedzi i wskazał termin, w jakim powinieneś jej udzielić, to koniecznie zastosuj się do tego wezwania.

Wniosek złóż więc najpóźniej w ostatnim dniu wskazanego terminu. Możesz to zrobić bezpośrednio w sądzie, ale wystarczające będzie, jeżeli wyślesz go tego dnia listem poleconym. Koniecznie zachowaj potwierdzenie nadania na dowód, że zmieściłeś się w wyznaczonym przez sąd terminie.

Adwokat w postępowaniu o podział majątku

 Nasza Kancelaria we Wrocławiu specjalizuje się w sprawach o podział majątku po rozwodzie. Prowadzimy tego typu postępowania na terenie całego kraju, dlatego jeśli potrzebujesz w tym zakresie pomocy nie wahaj się przed tym, żeby się z nami skontaktować.
 
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.