adwokat Iwo Klisz
adwokat Iwo Klisz

Jak można zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

rezygnacja z zarządu

W marcu tego roku w życie weszła spora nowelizacja KSH, o której pisaliśmy m.in. tutaj. Jedną ze znaczących zmian było wprowadzenie przepisów regulujących sposób rezygnacji członka zarządu w spółce w przypadku, gdy jest on jedynym członkiem zarządu. Pomyślałem, że to dobry powód, aby napisać kompleksowy artykuł na temat rezygnacji z zasiadania w zarządzie. W tym wpisie opiszę zatem jak:

  • należy złożyć rezygnację z członkostwa w zarządzie w spółki w sytuacji, gdy w spółce są również inne osoby w zarządzie?
  • wygląda procedura złożenia rezygnacji przez jedynego (ostatniego) członka zarządu?
  • należy postępować, gdy wszyscy członkowie zarządu składają rezygnację jednocześnie?
  • prawidłowo złożyć rezygnację z członkostwa w zarządzie jednoosobowej spółki?

“Klasyczna” rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki

W sytuacji, gdy w spółce występuje wieloosobowy zarząd i tylko jeden z jego członków chce złożyć rezygnację, powinien on przedłożyć oświadczenie o rezygnacji spółce reprezentowanej zgodnie z art. 205 § 2 KSH. Przytoczony przepis stanowi, że oświadczenia składane spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Wynika z tego, że jeżeli członek zarządu chce złożyć rezygnację wystarczy, że doręczy ją innemu członkowi zarządu lub prokurentowi (o ile jest powołany w spółce). Doręczenie może nastąpić osobiście, a także korespondencyjnie. Oświadczenie o rezygnacji może zostać wysłane zarówno na adres siedziby spółki, jak i adres siedziby zarządu.

Jeżeli chodzi o skuteczność złożonej rezygnacji, to trzeba pamiętać, że jest to jednostronna czynność prawna. Skutkiem tego jest fakt, że choć spółka nie musi wyrazić zgody na rezygnację, to staje się ona skuteczna (wywiera skutek prawny) dopiero w chwili, gdy spółka (czyli inny członek zarządu lub prokurent) będzie w stanie zapoznać się ze złożoną rezygnacją.

Rezygnacja ostatniego członka zarządu – zmiany 2019

Przechodząc do opisu jednej ze zmian tegorocznej nowelizacji KSH, chciałbym podkreślić, że opisana niżej procedura znajduje zastosowanie w dwóch sytuacjach:

  • rezygnacji jedynego (ostatniego) członka zarządu,
  • rezygnacji całego zarządu jednocześnie.

Postępowanie, o którym mowię, jest opisane w art. 202 § 6 KSH, który brzmi następująco:

§ 6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 233(1) , chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Spróbujmy “rozbić” ten przepis na czynniki pierwsze.

Rezygnujący członek zarządu musi zwołać zgromadzenie wspólników. W tym celu należy zawiadomić wszystkich wspólników o zgromadzeniu przesyłając im na minimum dwa tygodnie przed planowanym zgromadzeniem zaproszeń wraz z oświadczeniem o rezygnacji. Można to zrobić listem poleconym, przesyłką kurierską, a także pocztą elektroniczną (o ile wspólnik wyraził na to zgodę).

Rezygnacja jest skuteczna dopiero dzień po zgromadzeniu wspólników. Nie jest zatem w praktyce możliwa “natychmiastowa” rezygnacja jedynego członka zarządu. Proces ten musi trwać przynajmniej dwa tygodnie, a w praktyce jeszcze dłużej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że nawet jeżeli część wspólników się nie pojawi, albo nawet zgromadzenie w ogóle się nie odbędzie (pomimo prawidłowego zawiadomienia wspólników) rezygnacja staje się skuteczna dzień po planowanym zgromadzeniu.

Ostatnia rzecz warta uwagi to możliwość uregulowania tej kwestii w sposób odmienny w umowie spółki.

Rezygnacja członka zarządu, który jest jedynym wspólnikiem

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z jedynym członkiem zarządu w spółce będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem, złożenie rezygnacji jest bardzo podobne proceduralnie do zawierania umów między członkiem zarządu a jednoosobową spółką. W tej sytuacji oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie aktu notarialnego. Następnie urzędnik przesyła dokumenty do sądu rejestrowego, który odnotowuje zmianę w KRS.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.