ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Ile trwa upadłość konsumencka z majątkiem i bez majątku?

ile trwa upadłość konsumencka

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich długów i podejmiesz trudną decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, z pewnością zależy Ci, by cała procedura przebiegła jak najszybciej. I tu właśnie pojawia się pytanie: jak długo trwa postępowanie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Odpowiedź jest złożona, bo zależy m.in. od tego, czy masz jakikolwiek majątek, jaka jest skala Twoich zadłużeń i jak szybko syndyk przeprowadzi poszczególne czynności. 

Jak długo trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Standardowo po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej majątek upadłego jest przeznaczany na pokrycie kosztów postępowania oraz spłatę wierzycieli, zgodnie z planem podziału funduszów masy upadłości. Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy upadły nie posiada majątku?

Dobra wiadomość jest taka, że na pewno nie będzie to przeszkodą do ogłoszenia upadłości. Musisz spełniać tylko 2 warunki: mieć status konsumenta i być osobą niewypłacalną. Żaden przepis nie wspomina natomiast o tym, że konsument musi posiadać majątek, by sąd pozytywnie rozpatrzył jego wniosek. Brak majątku znacząco skróci natomiast cały czas trwania postępowania upadłościowego.

Dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej zacząć od wyjaśnienia, jak przebiega upadłość konsumencka z majątkiem.

Przeczytaj także: Kto nie może ogłosić upadłości

Czas trwania upadłości konsumenckiej z majątkiem

Przepisy przewidują 2 miesiące na wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej, licząc od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.  Przynajmniej tyle w teorii, bo w praktyce czas ten może się nieco się wydłużyć – zwykle do 3-4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Po wydaniu postanowienia przez sąd rozpoczyna się natomiast właściwe postępowanie upadłościowe. Syndyk przeprowadza czynności związane z ustaleniem składu majątku oraz jego sprzedażą. Proces likwidacji majątku upadłego zwykle trwa do 1,5 roku. To już samo w sobie znacznie wydłuża czas trwania upadłości konsumenckiej.

A to wciąż nie koniec. Po ustaleniu elementów wchodzących w skład masy upadłości, ich sprzedaży i pokrycia kosztów postępowania oraz spłaty zobowiązań następuje kolejny krok – ustalenie i zatwierdzenie planu spłaty wierzycieli. Plan ten musisz konsekwentnie realizować przez określony czas, który zwykle wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Sprawdź także: Procedura upadłości konsumenckiej krok po kroku

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku?

Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w przypadku złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez osobę, która majątku nie posiada. Wówczas nie ma czego wyprzedawać. Działania syndyka po rozpoznania wniosku przez sąd będą się więc ograniczać właściwie do ustalenia wierzytelności i sprawdzenia, czy twierdzenia upadłego o braku majątku są zgodne z prawdą.

Co więcej, gdy upadły nie posiada żadnego majątku, pominięty może zostać nie tylko sam etap sprzedaży majątku, ale także ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jeśli bowiem sąd dojdzie do wniosku, że nie jesteś w stanie regulować żadnych zadłużeń, umorzy Twoje długi bez ustalania planu spłaty.

Tym samym, gdy jako dłużnik nie masz majątku ani perspektyw realizacji planu spłaty, od momentu złożenia wniosku do całkowitego oddłużenia może minąć zaledwie kilka miesięcy. Choć trzeba jeszcze dodać, że wiele zależy tu po pierwsze od obłożenia sądu (a tym samym czasu oczekiwania na rozpoznanie wniosku), jak i szybkości przeprowadzania przez syndyka poszczególnych czynności w trakcie całego postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej.

Ile czasu ma syndyk na zebranie wierzycieli?

Gdy sąd wyda postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jednym z podstawowych zadań syndyka w trakcie postępowania upadłościowego będzie ustalenie, ilu masz wierzycieli i jakie zadłużenia pozostały Ci do spłaty.

Z tego powodu po ogłoszeniu upadłości syndyk będzie zawiadamiał wierzycieli o uruchomieniu postępowania upadłościowego. Zgodnie z przepisami powinno to nastąpić niezwłocznie po rozpatrzeniu Twojego wniosku. Jak widzisz, ustawa nie podaje więc żadnego precyzyjnego terminu.

Konkretny czas na działanie przewidziano natomiast dla wierzycieli. Mają oni 30 dni od momentu zgłoszenia upadłości w bazie Krajowego Rejestru Zadłużonych na poinformowanie syndyka, czy potwierdzają wierzytelność i chcą brać udział w postępowaniu upadłościowym. Brak takiej informacji zwykle spowoduje, że dług nie zostanie uwzględniony przy spłacie zadłużenia z likwidowanego majątku, a następnie przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli. Wyjątek stanowią tu wierzytelności uwzględniane z urzędu.

Ile trwa uprawomocnienie planu spłaty?

Zakładając, że majątek likwidowany przez syndyka nie wystarczył na spłatę wszystkich zadłużeń, kolejnym etapem będzie realizacja planu spłaty wierzycieli.

Syndyk ma obowiązek przygotować projekt planu spłaty po zakończeniu likwidacji masy upadłości. Prześle go Tobie i wierzycielom, by umożliwić wam zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni. Później taki projekt planu spłaty wraz z uzasadnieniem przedstawiany jest sądowi. I dopiero wtedy sam sąd ustanawia na tej podstawie już „właściwy” plan spłaty.

Orzeczenie wydane przez sąd nie obowiązuje jednak od razu. Wierzyciele mają jeszcze 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie tego planu, a następnie 7 dni na ewentualne złożenie zażalenia – liczone od momentu doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Jeśli wierzyciele nie skorzystają ze swojego uprawnienia, plan spłaty stanie się prawomocny.

Ile czasu syndyk może prowadzić plan spłaty?

Plan spłaty zwykle ustala się na maksymalnie 36 miesięcy, a zasady regulowania zobowiązań dostosowuje się do Twojej sytuacji finansowej. Tym samym całkiem prawdopodobny jest scenariusz, w którym w ramach realizacji takiego planu wierzyciele wcale nie uzyskają wszystkich należnych im pieniędzy.

Przykład

Ze względu na swoją niewypłacalność Marta zdecydowała się ogłosić upadłość konsumencką i z pomocą kancelarii prawnej przygotowała wymagany wniosek. W toku postępowania ustalono, że suma wszystkich zgłoszonych wierzytelności oraz tych uwzględnionych z urzędu wynosiła 500.000 złotych. Sprzedaż składników majątku Marty w ramach licytacji masy upadłości wystarczyła do spłaty 200.000 złotych zadłużenia. 

Po spieniężeniu majątku przez syndyka sąd ustalił plan spłaty na 3 lata. Ponieważ ustalony przez sąd plan spłaty wierzycieli był dostosowany do sytuacji finansowej Marty, w ramach jego realizacji zmniejszyła dług jedynie o kolejne 60.000 złotych. Sąd wydał wówczas postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłej – pozostałych 140.000 złotych. 

Dodajmy jeszcze, że to, na jaki czas ustala się plan spłaty, zależy od tego, jak dużą część wierzytelności uda się zaspokoić przy jego realizacji oraz co było powodem Twojej niewypłacalności.

  • Gdy w ramach wykonania planu spłaty uregulujesz co najmniej 70% zobowiązań objętych tym planem, zostanie on ustalony na maksymalnie rok;
  • Jeśli w drodze takiego planu spłacisz co najmniej 50% zobowiązań, może on objąć maksymalnie 2 lata;
  • Gdy sąd dojdzie do wniosku, że niewypłacalność lub istotne zwiększenie jej stopnia wynika z Twojego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, musi ustalić plan spłaty na co najmniej 36 miesięcy do maksymalnie 7 lat.

Inni czytali także: Koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące upadłości konsumenckiej i wniosku o upadłość

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisami już z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłości. Od tej chwili syndyk będzie więc zajmował m.in. Twoje wynagrodzenie. Potrwa to aż do momentu zakończenia postępowania upadłościowego, czyli zwykle do ustalenia planu spłaty, ewentualnie do umorzenia zobowiązań przez sąd bez ustalania takiego planu spłaty.

Ile się czeka na sprawę o upadłość konsumencką?

Na samo rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd ma 2 miesiące. Warto jednak mieć świadomość, że wydanie postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej to dopiero pierwszy krok na drodze do oddłużenia. Znacznie dłużej trwa właściwe postępowanie upadłościowe. Wtedy przeprowadzana jest likwidacja majątku (a jeśli dłużnik nie posiada majątku, ten etap jest pomijany). Później następuje ustalenie i realizacja planu spłaty wierzycieli. W praktyce więc postępowanie może zakończyć się na kilka miesięcy od ogłoszenia upadłości (jeśli jest to upadłość bez majątku i dłużnik nie jest w stanie realizować planu spłaty) lub trwać nawet kilka lat.

Ile sąd ma czasu na ogłoszenie upadłości?

Postępowanie o upadłość konsumencką uruchamiane jest na wniosek, w większości przypadków składany przez samego dłużnika. Cała procedura oddłużenia rozpoczyna się więc z momentem rozpatrzenia takiego wniosku przez sąd i wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przepisy przewidują przy tym konkretny czas trwania ogłoszenia upadłości. Sąd ma na to 2 miesiące od momentu otrzymania kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Adwokat Iwo Klisz jako ekspert w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Adwokat Iwo Klisz, założyciel Kancelarii Klisz i Wspólnicy jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Adwokat Iwo Klisz i prawnicy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura