ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Jeśli decydujesz się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to kwestia kosztów związanych z tym procesem z pewnością jest dla Ciebie istotna. Wniosek składasz przecież nie bez powodu – już teraz zadłużenia przekraczają Twoje możliwości finansowe. Procedura upadłości konsumenckiej pociąga natomiast za sobą pewne wydatki – m.in. te związane z wynagrodzeniem dla syndyka. Pojawia się więc pytanie: jak wysokie są koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej? 

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest dużym wydatkiem. Warto jednak przypomnieć, że stanowi ono zaledwie pierwszy etap na drodze do oddłużenia.

Jeśli zdecydujesz się działać samodzielnie, poniesiesz wyłącznie koszt opłaty sądowej wysokości 30 złotych przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką.

Z kolei, jeśli postanowisz skorzystać z pomocy prawnika, koszty wzrosną o dwa kolejne wydatki. Pierwszy z nich to opłata od pełnomocnictwa wysokości 17 złotych. Drugi – wynagrodzenie dla adwokata, któremu powierzysz przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Przeczytaj także: Jak wygląda procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka – koszty postępowania po ogłoszeniu upadłości

Wydatki nie kończą się jednak na etapie wniesienia opłaty sądowej od wniosku o upadłość. Kolejne koszty będą wynikać m.in. z konieczności ustalenia składników Twojego majątku, zarządzania nim, przeprowadzania likwidacji masy upadłości i zapłaty związanych z tym podatków.

Dużą część kosztów postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd stanowi również wynagrodzenie syndyka. Jego wysokość zależy m.in. od czasu trwania postępowania, wielkości Twojego majątku, nakładu pracy syndyka, zakresu czynności, które musi podjąć i stopnia skomplikowania postępowania.

Trudno więc udzielić precyzyjnej odpowiedzi, ile dokładnie będzie wynosić wynagrodzenie syndyka w Twojej sprawie. Przepisy wprowadzają jednak konkretne widełki. W przypadku upadłości konsumenckiej sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości od jednej czwartej do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności takiego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co jednak ważne na tym etapie postępowania upadłościowego następuje likwidacja majątku, który staje się masą upadłości. I to właśnie pieniądze uzyskane w toku likwidacji upadłego, przeznacza się na częściową spłatę wierzycieli oraz pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. 

Inni czytali także: Kto ma możliwość ogłosić upadłość konsumencką?

Czy majątek dłużnika musi wystarczyć na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego?

Skoro wynagrodzenie syndyka i inne koszty postępowania pokrywane są z Twojego majątku, to od razu nasuwa się pytanie – a co gdy ten majątek jest niewystarczający?

Na pewno nie jest to przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie będzie to też powód umorzenia postępowania. Sąd może oddalić wniosek tylko, gdy nie spełniasz wymogu bycia konsumentem oraz osobą niewypłacalną. Tym samym nie musisz posiadać żadnego majątku, by móc skorzystać z drogi oddłużenia.

Przykład

Filip poważnie zachorował, przez co musiał zrezygnować z pracy. Przyznana mu wówczas renta nie wystarczała na spłatę zaległych pożyczek, opłatę bieżących rachunków i zaspokajanie podstawowych potrzeb. Z uwagi na swoją sytuację dość szybko wydał wszystkie oszczędności. Zaległości w spłacie rat i rachunków wynosiły ponad 3 miesiące.

Filip złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd pozytywnie go rozpatrzył, ponieważ Filip spełniał oba wymogi przewidziane przez przepisy – był konsumentem i osobą niewypłacalną.

Brak majątku nie stanowił przeszkody do ogłoszenia upadłości. Sąd przyznał syndykowi zaliczkę, pokrywając ze środków Skarbu Państwa koszty postępowania upadłościowego. Ustalił również, że z uwagi na swój stan zdrowia Filip nie będzie mógł regulować zobowiązań pieniężnych. Właśnie dlatego orzekł o umorzeniu postępowania bez ustalenia planu spłaty. Tym samym Filip nie musiał zwracać pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania ani spłacać wierzycieli.

Zaliczka na wydatki w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Co do zasady dłużnik składający wniosek, ma obowiązek zapłacić zaliczkę, która pozwoli pokryć koszty pojawiające się w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie jest to mała kwota, bo w 2023 roku wynosiła 7462,25 złotych.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że w przypadku upadłości konsumenckiej dłużnik w większości przypadków zaliczki płacić nie musi. Koszty postępowania będą pokrywane z funduszów masy upadłości, czyli kwot uzyskanych podczas likwidacji majątku upadłego.

Jeśli te okażą się niewystarczające, wydatki tymczasowo pokryje Skarb Państwa. Później zostaną one zwrócone ze środków uzyskanych w trakcie likwidacji masy upadłości lub uwzględnione w ramach planu spłaty wierzycieli.

Ile bierze adwokat za upadłość konsumencką?

Do wydatków pojawiających się w toku całej procedury upadłościowej obok opłaty od wniosku i kosztów syndyka można zaliczyć także wynagrodzenie dla adwokata. Nie ma co ukrywać, że wiele osób czuje się znacznie pewniej, gdy podczas przeprowadzenia postępowania może liczyć na wsparcie profesjonalisty od prawa upadłościowego.

A ile musisz zapłacić za taką pomoc? Wynagrodzenia poszczególnych prawników będą się między sobą różnić. Znaczenie będzie mieć stopień skomplikowania sprawy, a także inne czynniki, takie jak np. renoma kancelarii prawnej i doświadczenie adwokata. W sumie za poprowadzenie sprawy o upadłość konsumencką kancelarie liczą sobie zwykle od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Upadłość konsumencka – cennik kancelarii

Rozpiętość kosztów prawnika „od kilku do kilkunastu tysięcy” to jednak wciąż bardzo nieprecyzyjna informacja. Żeby więc dodać trochę konkretów, omówmy wydatki za pomoc prawną na przykładzie naszej kancelarii we Wrocławiu.

Pierwszym krokiem jest bezpłatna porada wstępna trwająca ok. 30 minut dla osoby zainteresowanej ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Na takim spotkaniu omawiamy konsekwencje ogłoszenia upadłości, tłumaczymy, jak przebiega procedura i kto może złożyć wniosek. Dzięki temu jesteś w stanie podjąć świadomą decyzję co do rozpoczęcia procedury upadłościowej.

Kolejnym etapem będzie godzinne spotkanie, na którym adwokat przeanalizuje Twoje dokumenty i udzieli konkretnych rad co do tego, jak postępować przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej i jak rozmawiać z syndykiem. Wbrew pozorom do upadłości konsumenckiej trzeba się bowiem odpowiednio przygotować. Koszt takiego spotkania to 400 złotych.

Na tym oczywiście pomoc naszej kancelarii w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej się nie kończy. W Twoim imieniu adwokat m.in. sporządzi wniosek o ogłoszenie upadłości, złoży go do sądu i zadba o wszystkie formalności. Za profesjonalne wsparcie w toku procedury upadłościowej zapłacisz w sumie ok. 4.000-5.000 złotych.

Zobacz: Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące kosztów upadłości konsumenckiej

Ile syndyk może zabrać z wynagrodzenia?

Syndyk może zająć do połowy wynagrodzenia, jeśli upadły konsument posiada zobowiązania niealimentacyjne. Jednocześnie musi pozostawić upadłemu konsumentowi kwotę odpowiadającą przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Z kolei, jeśli upadły konsument posiada zobowiązania alimentacyjne, do masy upadłości wejdzie aż 3/5 (60%) wynagrodzenia.

Co może zabrać syndyk przy upadłości konsumenckiej?

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej Twój majątek staje się masą upadłości i jest wyprzedawany przez syndyka. Oznacza to, że może on zabrać i spieniężyć większość Twojego dorobku. W skład masy upadłości nie wchodzą tylko konkretne elementy wymienione w ustawie – m.in. część wynagrodzenia za pracę niepodlegająca zajęciu, mienie wyłączone spod egzekucji czy określona część dochodu potrzebna do utrzymania się upadłego – jej wysokość będzie uzależniona od tego, czy upadły posiada inne osoby na utrzymaniu.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Adwokat Iwo Klisz jako ekspert w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Adwokat Iwo Klisz, założyciel Kancelarii Klisz i Wspólnicy jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Adwokat Iwo Klisz i prawnicy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura