Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Ile dni urlopu na żądanie

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

ile dni urlopu na żądanie

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 4 dni urlopu na żądanie. Co istotne, wymiar tych 4 dni urlopu nie jest uzależniony w żaden sposób od stażu pracy. Tyle samo dni urlopu na żądanie będzie miała osoba uprawniona do 20 i do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Po drugie urlop na żądanie to jedynie specjalny tryb udzielania zwykłego urlopu wypoczynkowego. Cztery dni urlopu na żądnie nie powiększają “normalnie” przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Zatem jeśli pracownik wykorzysta cały urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym, to nie może domagać się udzielenia urlopu na żądanie, mimo że w tym roku kalendarzowym jeszcze z takiego urlopu nie korzystał, ponieważ wykorzystał całą przysługującą mu “pulę” dni urlopu wypoczynkowego.

Warto natomiast wskazać, że pracownikowi przysługuje tylko 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku, niezależnie od tego, u ilu pracodawców wykonywał pracę. Tzn. jeśli pracownik przez pierwsze trzy miesiące roku kalendarzowego wykonywał pracę u jednego pracodawcy i w ramach tego zatrudnienia wykorzystał (zużył) już wszystkie 4 dni przysługującego mu urlopu na żądnie, to kolejnych pracodawców w tym samym roku kalendarzowym nie będzie mógł skorzystać z żadnego dnia wolnego udzielonego w trybie urlopu na żądanie. Liczba dni wykorzystanego urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym jest wskazywana w świadectwie pracy, zatem kolejni pracodawcy będą mieli wiedzę odnośnie tego, ile takich dni pracownik już w danym roku wykorzystał.

Czy niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejne lata?

Jeśli pracownik nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu dni urlopu na żądanie nie wykorzystując jednocześnie wszystkich dni zwyczajnego urlopu wypoczynkowego, to dni te przechodzą na przyszły rok, ale już jako “zwyczajny” niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że jeśli w danym roku pracownik wykorzystał tylko jeden dzień urlopu na żądanie, a jednocześnie zostało mu trzy dni urlopu wypoczynkowego, to w następnym roku będzie dysponował tylko czterema dniami urlopu na żądanie. Te trzy dni tego rodzaju urlopu, które zostały mu z zeszłego roku, mogą mu zostać udzielone w normalnym trybie, a nie w trybie ?na żądanie?.

Urlop na żądanie w równoważnym systemie czasu pracy.

Nieco problematyczna jest sytuacja, kiedy urlopu na żądanie domaga się pracownik zatrudniony w oparciu o równoważny system czas pracy. Kiedy żądanie dotyczy dnia, w którym pracownik wg harmonogramu pracuje nie więcej niż 8 godzin, zagadnienie nie jest skomplikowane. Problem pojawia się, kiedy w danym dniu pracownik miał pracować dłużej niż 8 godzin. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zgodnie z kodeksem pracy urlopu wypoczynkowego udziela się na godziny, a urlopu na żądanie na dniówki. Wobec tego, w wypadku, gdy pracownik otrzymuje urlop na żądanie w dniu, w którym dana dniówka jest dłuższa niż standardowy 8 godzinny dzień pracy, należy od ?puli? urlopu wypoczynkowego odliczyć mu tyle godzin ile miała trwać praca w tym dniu, a od ?puli? urlopu na żądanie odliczyć tylko 1 dzień.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.