Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Ile czasu trwa postępowanie restrukturyzacyjne?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Szukasz informacji na temat przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego? Zastanawiasz się, jak długo może trwać wykonywanie planu restrukturyzacyjnego? Nie wiesz, czy postępowanie restrukturyzacyjne i wykonanie układu jest tym samym? W artykule znajdziesz informacje na temat:

  • podstawowych ram czasowych postępowania restrukturyzacyjnego,
  • okresu wykonywania środków restrukturyzacyjnych,
  • momentu wszczęcia i zakończenia restrukturyzacji.

Czynności wstępne

 W pierwszej kolejności powinieneś przygotować wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli podstawą do złożenia wniosku jest stan twojej niewypłacalności, masz tylko 30 dni na jego złożenie ? licząc od dnia stwierdzenia tego stanu. Dla wniosków składanych w stanie zagrożenia niewypłacalnością nie przewidziano natomiast terminu. Po skompletowaniu wniosku i załączników musisz złożyć go w sądzie i opłacić ? opłata sądowa wynosi 1.000 zł.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Po wpłynięciu twojego wniosku do sądu, ten ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego termin ten wynosi tydzień. Jeśli jednak istnieje konieczność wyznaczenia przez sąd rozprawy, to wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni od wniesienia.

            Chwila wydania postanowienia zatwierdzającego twój wniosek jest dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Spis wierzytelności i plan restrukturyzacyjny

Po otwarciu postępowania nadzorca sądowy, bądź zarządca sporządzają spis wierzytelności oraz skład masy układowej (mienia, którym dysponuje twoja firma). W zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzają oni także plan restrukturyzacyjny.  Na wykonanie tych czynności ustawa przewiduje 30 dni.

Przyjęcie układu

Istotą restrukturyzacji jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami. Służą temu sporządzany przez dłużnika i nadzorcę plan restrukturyzacyjny oraz układ. W planie przedstawiane są propozycje dłużnika w spłacie zobowiązań. Układ stanowi zaś formalne przyjęcie planu wraz z ewentualnymi modyfikacjami zgłoszonymi przez wierzycieli i zaakceptowanymi przez dłużnika.

            Dyskusja nad planem i propozycjami układowymi odbywa się na zgromadzeniach wierzycieli. Zgromadzenie zwołuje nadzorca, bądź zarządca. W tym celu zawiadamia on wszystkich uprawnionych na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia. Niekiedy układ zostaje przyjęty już na pierwszym zgromadzeniu, innym razem zgromadzeń odbywa się kilka.

Zatwierdzenie układu

Przyjęty przez wierzycieli układ trafia do sądu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. W zależności od rodzaju postępowania, sąd bądź w terminie tygodnia wyznacza rozprawę w celu rozpoznania układu, bądź też zatwierdza go na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch tygodni. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje jednak zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni.

Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu. Z tą chwilą odzyskujesz pełen zarząd nad swoim przedsiębiorstwem.

Plan restrukturyzacyjny

W drodze układu wierzyciele przyjmują twoje propozycje restrukturyzacyjne. Po ich zatwierdzeniu przez sąd, będziesz zobligowany do wykonywania układu. W zależności od przyjętych w nim środków restrukturyzacyjnych, może to trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Przypomnijmy, że środkami restrukturyzacyjnymi są np. redukcja zatrudnienia, wypowiedzenie części umów z kontrahentami, rozłożenie zadłużenia na raty, itp.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Prócz ww. terminów, w toku postępowania mogą zaistnieć jeszcze inne zdarzenia wpływające na jego długość. Przykładowo:

  • konieczność przeprowadzenia dowodu,
  • konieczność powzięcia uchwały przez radę wierzycieli ? ta ma dwa tygodnie na jej podjęcie od dnia zwrócenia się do niej,
  • złożenie zażalenia na decyzję na postanowienie sądu bądź sędziego-komisarza ? zażalenie wnosi się w terminie 7 dni, zaś sąd II instancji ma, co do zasady, 30 dni na jego rozpoznanie,
  • wniesienie sprzeciwu przez wierzyciela co do umieszczenia wierzytelności w spisie ? jest na to dwa tygodnie od obwieszczenia spisu wierzytelności.

Przeczytaj także:

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.