fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Dozwolony użytek

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
dozwolony użytek

Chciałbyś wykorzystać cudzy utwór ale nie wiesz, czy jest to legalne? Zastanawiasz się w jakich celach można powołać się na dozwolony użytek, a kiedy nie jest to możliwe? Szukasz informacji na temat beneficjentów praw autorskich i ich uprawnień do korzystania z cudzych utworów? Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest dozwolony użytek,
 • w jakich sytuacjach można powołać się na dozwolony użytek,
 • kiedy dozwolony użytek nie jest dopuszczalny,
 • kto jest beneficjentem praw autorskich i jakie uprawnienia mu przysługują.

Dozwolony użytek – definicja i rodzaje

Dozwolonym użytkiem nazywany prawo do nieodpłatnego korzystania z cudzego utworu, który już uprzednio został rozpowszechniony. Wyróżnia się wiele form dozwolonego użytku, którymi są:

 • dozwolony użytek osobisty, czyli korzystanie z utworu na potrzeby własne, nie związane z prowadzoną działalności gospodarczą, bądź zawodową. Co ważne, zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym. W szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Jeżeli zatem utwór jest w posiadaniu jednej osoby, to w ramach dozwolonego użytku mogą z niego korzystać także ww osoby,
 • prawo cytatu, które polega na umieszczeniu utworu albo jego fragmentu w treści innego utworu,
 • rozpowszechnianie utworów poprzez sieci kablowe i anteny zbiorcze, które dotyczy reemisji w czasie rzeczywistym programów emitowanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną. O ile jest nieodpłatne i dotyczy nie więcej niż 50 gospodarstw domowych,
 • prawo przedruku sprawozdań, aktualności, wypowiedzi i fotografii reporterskich,
 • korzystanie z utworów w celach dydaktycznych i naukowych, a także przez biblioteki, archiwa i szkoły,
 • dozwolony użytek w czasie ceremonii i uroczystości, o ile odtworzenie utworu nie wiąże się osiąganie korzyści majątkowych,
 • korzystanie z utworów na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych,
 • prawo publicznego wystawiania utworów, korzystania z utworów wystawionych w miejscach publicznych, bądź zamieszczonych w encyklopediach i atlasach, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody (np. jest on nieznany, nie żyje, nie sposób odnaleźć jego adresu lub byłoby to nadmiernie kosztowne w porównaniu z korzyściami osiąganymi przez osobę używającą utworu),
 • korzystanie z utworów w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży,
 • wykorzystanie cudzego utworu na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury,
 • korzystanie z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu,
 • korzystanie z utworów w związku z odbudową lub remontem obiektu budowlanego, w tym zakresie Wolno korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego,
 • dozwolony użytek przez beneficjentów.

Wyłączenia z dozwolonego użytku osobistego

Dozwolony użytek osobisty nie daje prawa do korzystania z utworu w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponadto, nie upoważnia on do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego. Nie upoważnia także do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu. Chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Granice dozwolonego użytku

Wykorzystując cudzy utwór w ramach dozwolonego użytku należy przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim, można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Rzecz jasna o ile informacje te są znane.

Dozwolony użytek nie może również naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Nie jest zatem możliwe rozpowszechnianie utworu, a także wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Interes twórcy przejawia się zaś w prawie do wynagrodzenia za komercyjne korzystanie z utworu oraz ochronie jego praw autorskich przed naruszeniem.

Beneficjenci praw autorskich

Ustawodawca do przepisów o prawach autorskich wprowadził specjalną kategorię podmiotów, którymi są tzw. beneficjenci. Są nimi:

 • niewidome lub
 • z dysfunkcją narządu wzroku niepoddającą się korekcji w takim stopniu, aby sprawność wzroku takiej osoby stała się zasadniczo równoważna ze sprawnością wzroku osoby bez takiej dysfunkcji, i która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub
 • z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, które w związku z tym nie są w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub
 • które ze względu na inną dysfunkcję fizyczną nie są w stanie trzymać książki lub posługiwać się nią lub też skupić wzroku lub poruszać oczami w stopniu umożliwiającym normalne czytanie.

Wskazane grupy osób mogą korzystać z utworów w ramach dozwolonego użytku, którego granice są szersze aniżeli opisane wyżej. Obejmuje on bowiem także prawo do zwielokrotniania utworów, a także ich rozpowszechniania między beneficjentami. Z drugiej strony, jednostki działające na rzecz beneficjentów (tzw. upoważnione podmioty), muszą zamieszczać na swoich stronach internetowych dodatkowe informacje o sposobie korzystania z cudzych utworów na potrzeby beneficjentów.

Przeczytaj także:

Utwór pracowniczy
Autorskie prawa osobiste
Autorskie prawa majątkowe
Naruszenie praw autorskich

dozwolony użytek

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

POBIERZ DARMOWEGO EBOOKA: PRAWO AUTORSKIE

W poradniku kompleksowo omówiliśmy:

  • podstawowe zagadnienia dotyczące
   prawa autorskiego,
  • autorskie prawa majątkowe i osobiste
   oraz wskazaliśmy komu przysługują,
  • kwestię utworu,
  • utworu pracowniczego,
  • licencji oraz
  • pól eksploatacji,
  • prawo cytatu
  • zagadnienie przeniesienia praw autorskich.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci ebooka.