ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

W trakcie postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej sporządzana jest lista wszystkich wierzytelności obciążających dłużnika, a następnie plan podziału majątku upadłego oraz plan spłaty wierzycieli. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, że po zakończeniu procedury upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają długi upadłego, co daje mu szanse na nowe życie.

Ale nie wszystkie długi zostaną umorzone. Należy wziąć to pod uwagę przy ocenie zasadności ogłoszenia upadłości. Nie podlegają umorzeniu następujące długi:

  1. Zobowiązania, które powstały pod dacie ogłoszenia upadłości. Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości jest dopiero początkiem całego postępowania. Do tej kategorii zaliczymy także koszty postępowania.
  1. Wszelkie należności alimentacyjne ? czyli np.: zasądzone prawomocnym wyrokiem alimenty na małoletnie dziecko.
  1. Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Tym samym upadłość konsumencka nie oddłuży osoby, która spowodowała wypadek komunikacyjny i która z tego tytułu zobowiązana jest do wypłacania poszkodowanemu renty.
  1. Wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny ? chodzi tu zarówno o grzywny zasądzone prawomocnym wyrokiem karnym ale także grzywny nałożone jako kary porządkowe w trakcie postępowań sądowych.
  1. Należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody oraz wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
  1. Należności zasądzone tytułem nawiązki, z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny oraz należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie.
  1. Roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
  1. Wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Wskazane przypadki stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że wszystkie inne wierzytelności podlegają umorzeniu. Tylko te, wymienione powyżej, jako wyjątek od zasady ogólnej,  umorzone nie zostaną.

Przeczytaj także: Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Adwokat Iwo Klisz jako ekspert w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Adwokat Iwo Klisz, założyciel Kancelarii Klisz i Wspólnicy jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Adwokat Iwo Klisz i prawnicy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura