O autorze


aplikant adwokacki Eryk Trybuliński

Reprezentuję Klientów Kancelarii w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej, przygotowuję dokumenty potrzebne do ogłoszenia takiej upadłości, redaguje wnioski do sądu i udzielam porad prawnych w tym zakresie

KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 71 740 50 00
tel. kom 695 560 425

strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ:

Facebook co to jest upadłość konsumencka upadłości konsumenckiej adwokat Linkedin


Chciałbyś nas zapamiętać?

Polub naszą stronę na FB, a od czasu do czasu o sobie przypomnimy

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

W trakcie postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej sporządzana jest lista wszystkich wierzytelności obciążających dłużnika, a następnie plan podziału majątku upadłego oraz plan spłaty wierzycieli. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, że po zakończeniu procedury upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają długi upadłego, co daje mu szanse na nowe życie.

Ale nie wszystkie długi zostaną umorzone. Należy wziąć to pod uwagę przy ocenie zasadności ogłoszenia upadłości. Nie podlegają umorzeniu następujące długi:

  1. Zobowiązania, które powstały pod dacie ogłoszenia upadłości. Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości jest dopiero początkiem całego postępowania. Do tej kategorii zaliczymy także koszty postępowania.
  1. Wszelkie należności alimentacyjne – czyli np.: zasądzone prawomocnym wyrokiem alimenty na małoletnie dziecko.
  1. Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Tym samym upadłość konsumencka nie oddłuży osoby, która spowodowała wypadek komunikacyjny i która z tego tytułu zobowiązana jest do wypłacania poszkodowanemu renty.
  1. Wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny – chodzi tu zarówno o grzywny zasądzone prawomocnym wyrokiem karnym ale także grzywny nałożone jako kary porządkowe w trakcie postępowań sądowych.
  1. Należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody oraz wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
  1. Należności zasądzone tytułem nawiązki, z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny oraz należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie.
  1. Roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
  1. Wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Wskazane przypadki stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że wszystkie inne wierzytelności podlegają umorzeniu. Tylko te, wymienione powyżej, jako wyjątek od zasady ogólnej,  umorzone nie zostaną.

Iwo Klisz - adwokat Wrocław

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego i prawa gospodarczego, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim.

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
Więcej o autorze ...