O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo. 

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Prawo pracy

Kancelaria prawa pracy Wrocław

Prawo pracy to jedna z głównych specjalizacji Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia.

W ciągu 8 lat istnienia Kancelarii na rynku profesjonalnych usług prawnych przeprowadziliśmy ponad 200 postępowań sądowych z zakresu prawa pracy przed sądem we Wrocławiu, a także innymi sądami pracy w Polsce. Często sprawy trwały po kilka lat, a swój finał znajdowały w Sądzie Najwyższym.

Prowadzone przez nasz Zespół procesy sądowe dotyczyły najczęściej:

  • wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
  • niezgodnego z przepisami dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę,
  • zwolnienia pracowników objętych szczególną ochroną (kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, działacze związkowi, społeczni inspektorzy pracy itp.),
  • wypłaty odprawy pieniężnej w związku ze zwolnieniem pracownika,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • roszczeń związanych z likwidacją stanowiska pracy (faktycznej, pozornej, ukrytej)
  • odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji,
  • odszkodowania za mobbing i dyskryminację,
  • roszczeń pracowników związanych z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę

W procesach sądowych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Dzięki temu nie tylko znamy przepisy i orzecznictwo, ale także rozumiemy zakres interesów każdej ze stron sporu przed sądem pracy. To pozwala prowadzić zlecone nam sprawy efektywnie, a także zwiększa szanse na wypracowanie pomiędzy stronami ugodowego zakończenia sporu w sposób, który będzie opłacalny dla obu stron (win – win).

Adwokat Prawa Pracy – Iwo Klisz, założyciel Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Założyciel Kancelarii adwokat Iwo Klisz jest związany z prawem pracy od początku swojej kariery zawodowego prawnika. Jest autorem wielu publikacji i artykułów w prasie branżowej z zakresu prawa pracy, byłym wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, a także prelegentem na konferencjach i szkoleniach dotyczących szeroko pojętego prawa pracy.

Zespół prawa pracy w Kancelarii Klisz i Wspólnicy stale się powiększa. Profesjonalizm naszych prawników został wielokrotnie doceniony przez redaktorów portali branżowych i informacyjnych, którzy zwracają się do nas o komentarze eksperckie związane z zagadnieniami dotyczącymi  prawa pracy.

Komentarz radcy prawnego Malwiny Stasiewicz dla portalu spiderweb.pl dotyczący błędów w treści przepisów tarczy antykryzysowej – link

Komentarz radcy prawnego Malwiny Stasiewicz dla portalu pulshr.pl dotyczący zgłoszonego projektu rozszerzenia przepisów antymobbingowych – link

Komentarz radcy prawnego Malwiny Stasiewicz dla portalu WP.pl oraz money.pl dotyczący zasad wdrażania pracy zdalnej – link

Komentarz radcy prawnego Malwiny Stasiewicz dla portalu pulshr.pl w sprawie warunków świadczenia pracy w dobie pandemii coronawirusa covid – 19 – link

Adwokat specjalista z prawa pracy dla pracodawców

Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia obsługuje z zakresu prawa pracy pracodawców z branż automotiv, transportowej i spedycyjnej, a także przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i budowlane.

Współpraca z pracodawcami polega głównie na wsparciu Szefów Działów Kadr, którzy konsultują z naszymi prawnikami procedury działań kadrowych takich jak zmiana warunków pracy i płacy, zwolnienia indywidualne i grupowe, zmiana systemu czasu pracy lub zakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy, statuty, układy zbiorowe pracy), a także kwestie związane z zakazem konkurencji i tajemnicą przedsiębiorstwa oraz przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

W tym zakresie przygotowujemy notatki i opinie prawne, redagujemy i opiniujemy pisma, którymi posługuje się Dział Kadr, a także analizujemy i przygotowujemy funkcjonującą u pracodawcy dokumentację.

Współpraca Kancelarii z Działem Kadr pozwala szybciej uporać się z nawałem pracy, który w tych działach jest codziennością, a nadto znacznie zmniejsza ryzyko negatywnych konsekwencji, które mogą wyniknąć z działań podejmowany w tym zakresie przez pracodawcę na polu prawa pracy.

Nie ograniczamy się do obsługi pracodawców z Wrocławia. Nasi Klienci to firmy z całego kraju.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: www.prawnik-dla-pracodawcy.pl

Adwokat specjalista z prawa pracy dla pracowników

Nie jesteśmy tylko prawnikami dla przedsiębiorców. Zapewniamy pomoc i wsparcie także dla pracowników, którzy stają do nierównej walki z pracodawcą obwarowanym specjalistami ze swoich działów prawnych i drogimi prawnikami.

Nasze wieloletnie doświadczenie i występowanie zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników sprawia, że nie obawiamy się walczyć jak równy z równym z prawnikami największych pracodawców w kraju. Pozywamy banki, grupy kapitałowe, holdingi i inne organizacje, wobec których pracownik czuje się bezsilny.

Nasi prawnicy pomagają pracownikom uzyskiwać od takich podmiotów odszkodowania związane z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę, stosowaniem wobec pracownika mobbingu lub dyskryminacji albo wynikające z umów o zakazie konkurencji, a także odprawy pieniężne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i wiele innych świadczeń, które należą się pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy.

Przeczytaj opinie zadowolonych Klientów Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Klienci cenią nas za rzetelność, terminowość, słowność i profesjonalizm. Na sali sądowej czują się przy nas bezpiecznie i godnie. Poza salą rozpraw jesteśmy doceniani za dobrym szybki i miły kontakt. Przeczytaj sam.

Ekspercki blog prawniczy dla pracowników i pracodawców

Wyrazem naszego szczególnego zainteresowania prawem pracy jest ekspercki blog prawniczy dotyczący prawa pracy zatytułowany Wypowiedzenie umowy o pracę i prowadzony przez adwokata Iwo Klisz. Na blogu omawiamy kwestie związane z ustaniem umowy o pracę, a także roszczenia pracowników wynikające z naruszenia przepisów prawa pracy przy rozwiązywaniu umowy o pracę.

Więcej na: www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl

 

Zajrzyj na na nasz Kanał na You Tube

Adwokat Iwo Klisz wyjaśnia temat dotyczący likwidacji stanowiska pracy i czy jest ona powodem, żeby zwolnić pracownika.

Adwokat Iwo Klisz tłumaczy od jakich warunków zależy, czy w zakładzie pracy dojdzie do zwolnień grupowych.

Kontakt:

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Telefon

+ 48 695 560 425

Formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku