Prawo nieruchomości

Adwokat Wrocław - Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Specjalizacja - prawo nieruchomości


adwokat wrocław

adwokat Iwo Klisz z Wrocławia

Każdego dnia najlepiej jak potrafię pomagam osobom i firmom w sprawach dotyczących nieruchomości

ZNAJDZIESZ MNIE TUTAJ:

Facebook Twitter Googleplus Linkedin

KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 71 740 50 00
tel. kom 695 560 425

strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

W ramach prowadzonej działalności zajmuję się prawem nieruchomości m.in.

 • Występuję w sprawach o podział i zniesienie współwłasności nieruchomości oraz o zasiedzenie własności nieruchomości 
 • Prowadzę sprawy i doradzam w zakresie wszystkich aspektów prawa nieruchomości oraz prawa lokalowego, w szczególności w stosunkach z deweloperami.
 • Sporządzam opinie prawne umów deweloperskich (kliknij tutaj)
 • Pomagam lokatorom gminnych mieszkań w sprawach o zapłatę zaległego czynszu (kliknij tutaj)

Zajmuję się także:

 • negocjacjami postanowień umowy deweloperskiej,
 • asekuracją podczas podpisywania przez klientów umów przenoszących własność (umów przyrzeczonych),
 • egzekwowaniem obowiązków dewelopera wynikających z umowy deweloperskiej,
 • prowadzeniem postępowań sądowych przeciwko deweloperom,
 • dochodzeniem odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy deweloperskiej,
 • dochodzeniem zapłaty kar umownych wynikających z umowy deweloperskiej.

 

Ponadto:

 • zajmuję się problematyką związaną z nieruchomościami (obrót, badanie stanu prawnego nieruchomości, hipoteka, postępowanie wieczystoksięgowe),
 • doradzam wspólnotom mieszkaniowym (w tym windykacja należnych opłat),
 • prowadzę sprawy dotyczące zaskarżania uchwał wspólnot do sądu,
 • doradzam spółdzielniom mieszkaniowym,
 • udzielam porad prawnych członkom wspólnot mieszkaniowych,
 • prowadzę sprawy sądowe dotyczące zaskarżenia uchwał  wspólnot mieszkaniowych,

Reprezentuję także moich Klientów przed organami administracyjnymi w szczególności w sprawach o:

 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i sporządzanie odwołań w tym zakresie,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku i sporządzanie odwołań w tym zakresie