fbpx

Specjalizacja – prawo gospodarcze

Adwokat Wrocław

Wiodącą specjalizacją prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej jest prawo gospodarcze.

Pomagam przedsiębiorcom w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kancelaria składa się z zespołu prawników wyspecjalizowanych w następujących obszarach działalności:

 • prawo korporacyjne (zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego, jednoosobowej działalności gospodarczej, przekształcenia, podziały i łączenie podmiotów gospodarczych);
 • prawo kontraktowe (sporządzanie i redagowanie kontraktów handlowych, sprawdzanie i analiza zawartych umów pod kątem szans na pozytywny wynik ewentualnego procesu);
 • spory gospodarcze (sprawy sądowe pomiędzy przedsiębiorcami, mediacje, sprawy przed sądami polubownymi);
 • windykacja należności (sprawy sądowe i postępowania egzekucyjne przed komornikiem).

Sprawy gospodarcze – doradzam na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej

1) w fazie rozpoczęcia:

 • sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,
 • sporządzanie regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 • rejestracja przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego,

2) w fazie działalności:

 • rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • podwyższenie kapitału zakładowego,
 • zmiany prowadzące do zwiększenia lub zmniejszenia ilości wspólników,
 • przygotowanie projekty dokumentów, w tym uchwał, umów o współpracy oraz porozumień wspólników,
 • przygotowanie wszelkiego rodzaju kontraktów cywilnoprawnych wraz z negocjowanie ich warunków,
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądem I i II instancji, a także Sądem Najwyższym, (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności ),
 • sprawy pracownicze
 • łączenie i podział spółek

3) w fazie schyłkowej:

 • rozwiązywanie i likwidacja spółek
 • postępowania upadłościowe i naprawcze