ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Adwokat dla Przedsiębiorcy

Kancelaria prawa gospodarczego Wrocław

Kancelaria Klisz i Wspólnicy to zespół zawodowych prawników (adwokatów i radców prawnych) dobrany w taki sposób, żeby kompleksowo odpowiadać na potrzeby osób, spółek i firm prowadzących działalność gospodarczą.

Adwokaci i radcowie prawni – specjaliści z zakresu prawa gospodarczego z Wrocławia

Są wśród nas specjaliści z zakresu prawa spółek handlowych, którzy zapewniają doradztwo w zakresie tworzenia, rozwoju i likwidacji spółek przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, spółek celowych oraz holdingów. Pomagamy zarówno startup – om, które w pierwszej kolejności muszą zdecydować się na określoną formę prowadzenia działalności gospodarczej (spółka, fundacja, j.d.g.) a także podmiotom istniejącym na rynku planującym połączenie (fuzję), podział dotychczas istniejących spółek lub dalszy rozwój w ramach grupy holdingowej.

Zatrudniamy adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie umów i kontraktów handlowych, którzy przygotowują oraz weryfikują umowy zawierane przez naszych Klientów. Nasi prawnicy nie tylko pomagają tworzyć treść umów, ale wspierają Klientów także w procesie ich negocjowania w ramach osobistego wsparcia na spotkaniu negocjacyjnym lub zdalnie. Specjalizujemy się w umowach inwestycyjnych, budowlanych, o świadczenie usług, umów IT oraz dotyczących praw autorskich i praw własności przemysłowej, a także umów związanych z nabyciem, najmem i dzierżawą nieruchomości.

W zespole Kancelarii Prawa Gospodarczego Klisz i Wspólnicy z Wrocławia mamy ekspertów od prawa nieuczciwej konkurencji, którzy pomagają naszym Klientom we właściwym zabezpieczeniu informacji mających dla nich kluczowe znaczenie (listy klientów, dostawców, cenniki, rabaty) wdrażając i weryfikując procedury przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, a także przygotowują umowy poufności (NDA) oraz o zakazie działalności konkurencyjnej z pracownikami i kontrahentami.

Eksperci z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wspierają naszych Klientów w przypadku naruszenia ich praw autorskich, patentowych, znaków towarowych i innych czynów nieuczciwej konkurencji. Zapewniamy także wsparcie prawne w branży kreatywnej (twórcom, fotografom, grafikom, modelom, agencjom kreatywnym i marketingowym)

Posiadamy specjalistów w zakresie prawa procesowego, którzy reprezentują naszych Klientach w skomplikowanych sprawach sądowych w postępowaniu gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami. Najczęściej procesy dotyczą realizacji prac budowlanych w procesie inwestycyjnym, zapłaty kar umownych oraz naruszenia praw autorskich i własności przemysłowej.

W naszej Kancelarii istnieje także departament windykacyjny, który zajmuje się odzyskiwaniem zaległości w ramach windykacji polubownej oraz w toku postępowania sądowego. Doradzamy także przy konstruowaniu procedury zamówień, która ułatwia dochodzenie należności od kontrahentów oraz wdrażamy mechanizmy prewencyjne.

W zespole Kancelarii Prawa Gospodarczego Klisz i Wspólnicy z Wrocławia znajdują się także prawnicy specjalizujący się w prawie pracy, którzy doradzają w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia, a także we wszystkich innych kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników wspierając wewnętrzne działy kadr i HR, a w przypadku mniejszych podmiotów, zastępując je.

Wspieramy naszych Klientów w ramach prawa Internetu w szczególności w zakresie zagadnień związanych z e-commerce oraz IT. Zapewniamy wparcie prawne przy tworzeniu i prowadzeniu sklepów internetowych, wdrażaniu serwisów oraz portali internetowych, budowania list mailingowych, marketingu internetowego, doradzamy Klientom w sprawach związanych z umowami na pozycjonowanie stron internetowych (SEO, SEM).

Mamy w swoim zespole prawników specjalizujących się w zakresie prawa ochrony danych osobowych zapewniających wsparcie przy wdrażaniu oraz przestrzeganiu RODO. Lider Kancelarii Klisz i Wspólnicy – adwokat Iwo Klisz ukończył studia podyplomowe dla osób realizujących zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) i posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające mu wykonywać czynności właściwe dla IOD w każdej organizacji.

Wśród naszych prawników są także specjaliści od podatków i prawa administracyjnego. Zapewniamy wsparcie w zakresie planowania podatkowego, a także postępowań przed organami administracji skarbowej, państwowej i samorządowej.

Zorganizowany i interdyscyplinarny zespół specjalistów, których wiedza i doświadczenie uzupełniają się wzajemnie pozwala świadczyć Kancelarii Prawa Gospodarczego Klisz i Wspólnicy usługi z zakresu compliance oraz wykonywanie kompletnych lub częściowych audytów prawnych organizacji, spółek i firm. Zapewniamy przygotowanie, wdrożenie i weryfikowanie procedur mających na celu działanie organizacji naszych Klientów zgodnie z przepisami prawa, minimalizującymi ryzyko odpowiedzialności finansowej, karnej czy związanej z pieniężnymi karami administracyjnymi dla samej organizacji, a także bezpieczeństwo finansowe dla osób z kadry zarządzającej.

Doradzamy Klientom w procesie zakończenia działalności gospodarczej w procesach rozwiązania lub likwidacji działalności bądź spółki, a także w ramach procedury ogłoszenia upadłości, w tym również upadłości konsumenckiej.

adwokat dla przedsiębiorcy
 

Adwokat Prawo Gospodarcze Wrocław

Kontakt:

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Telefon

+ 71 740 50 00

Formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku