fbpx

 

Specjalizacja – prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych:

  1. związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów,
  2. dotyczących stosunków własnościowych,
  3. kwestii odszkodowawczych.

W ramach tych zagadnień:

  • udzielam porad prawnych,
  • uczestniczę w negocjacjach i mediacjach,
  • sporządzam i opiniuje:

– umowy sprzedaży,
– umowy o dzieło,
– umowy o roboty budowlane,
– umowy najmu,
– umowy dzierżawy,
– umowy pożyczki,
– umowy rachunku bankowego,
– umowy zlecenia,
– umowy agencyjne,
– umowy komisu,
– umowy spedycji,
– umowy ubezpieczenia (majątkowe, osobowe),
– umowy darowizny,
– umowy przekazania nieruchomości,
– umowy dożywocia,
– umowy spółki cywilnej,
– umowy leasingu,
– umowy świadczenia usług,
– umowa cesji,
– umowy wdrożeniowe i licencyjne.

  • Doradzam w zakresie sposobów zabezpieczeń praw wynikających z umów.
  • Prowadzę również sprawy sądowe  (pisanie pozwów, apelacji, pism procesowych) z zakresu:

– wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie,
– ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów,
– przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
– windykacyjne,
– ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej,
– odszkodowań z czynów niedozwolonych ( wypadki komunikacyjne),
– o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej,
– ochrony dóbr osobistych,
– skargi pauliańskiej,
– zniesienie współwłasności,
– zasiedzenie nieruchomości.

Umów się na spotkanie z prawnikiem specjalistą

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Jesteśmy we Wrocławiu
przy ul. Joachima Lelewela 23/7
(blisko placu Legionów)