fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Czy wolno badać pracownika alkomatem?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Badanie pracownika alkomatem a RODO

Badanie pracownika alkomatem a RODO

Zastanawiasz się czy możesz poddać pracownika badaniu alkomatem? Nie wiesz jak powinieneś postąpić, gdy masz podejrzenie, że pracownik jest nietrzeźwy? Chciałbyś wiedzieć, czy pracownik sam może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli jego trzeźwości? Z artykułu dowiesz się:

  • jaki jest tryb badania trzeźwości pracownika,
  • jak powinien postąpić pracodawca, gdy ma uzasadnione podejrzenie jego nietrzeźwości,
  • czy pracownik może sam zwrócić się o zbadanie stanu jego trzeźwości,
  • czy nietrzeźwość pracownika stanowi uzasadnienie dla zwolnienia dyscyplinarnego?

Badanie trzeźwości pracownika

Po dostosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), pod znakiem zapytania stanęło przeprowadzanie profilaktycznych i wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników. Trzeźwość danej osoby uznawana jest bowiem za informację o stanie zdrowia. Stanowisko takie prezentuje także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli organ przeprowadzający kontrolę prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

Obecnie natomiast, możesz legalnie przetwarzać tego typu informacje o pracowniku tylko za jego zgodą oraz wyłącznie w przypadku, gdy to on je tobie przekazał. W zasadzie wyklucza to możliwość dokonywania kontroli trzeźwości twojej załogi przez ciebie lub osobę upoważnioną. Nie oznacza to jednak, że kontrola taka w ogóle nie może zostać przeprowadzona. Możliwe to będzie w dwóch przypadkach:

  • jeżeli zwraca się o to do ciebie pracownik,
  • gdy mając podejrzenie nietrzeźwości pracownika zwracasz się o zbadanie tej okoliczności przez Policję.

Samodzielnie zaś, nawet za zgodą pracownika, nie możesz zainicjować badania jego trzeźwości. Jeżeli zatem inicjatywa pochodzi od ciebie, jako pracodawcy, wezwij Policję.

Natomiast, gdy o badanie takie zwraca się pracownik, a w zakładzie pracy znajduje się odpowiednie  urządzenie pomiarowe, możesz dokonać takiego pomiaru. W przypadku, gdy badanie wykazałoby stan nietrzeźwości, powinieneś uniemożliwić pracownikowi podjęcie pracy, wezwać Policję w celu weryfikacji badania.

Inne obowiązki pracodawcy

Nietrzeźwość pracownika może stanowić istotne zagrożenie dla całego zakładu pracy, dlatego nie możesz poprzestać na oczekiwaniu na Policję. Reakcji wymaga już samo powzięcie przez ciebie, że pracownik:

  • stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo
  • spożywał alkohol w czasie pracy.

W tego typu sytuacjach masz obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy. Pamiętaj przy tym, że masz obowiązek podać pracownikowi do wiadomości okoliczności stanowiące podstawę twojej decyzji. Jeżeli przekazujesz je ustnie, zadbaj o obecność przy tej czynności przynajmniej jednego świadka.

Nietrzeźwość a zwolnienie dyscyplinarne

Możesz rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, m.in. gdy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pracowniczych. Za jeden z przykładów takiego zachowania uznaje się właśnie przebywanie w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwym.

Pamiętaj, że możesz rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu jego nietrzeźwości tylko na podstawie wyników badania wykonanego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (w większości przypadków będzie to Polica), a nie przez osobę upoważnioną przez ciebie albo wykonującą badanie z własnej inicjatywy (np. pracownik ochrony, bezpośredni przełożony pracownika).

Naruszenie tych zasad może skutkować nawet orzeczeniem przez sąd przywrócenia pracownika do pracy, bądź zasądzenia na jego rzecz odszkodowania odpowiadającego wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia.

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.