fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Czy podział majątku wspólnego jest obowiązkowy?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
czy podział majątku wspólnego małżonków jest obowiązkowy?

Czy podział majątku wspólnego jest obowiązkowy? To jedno z najczęstszych pytań, jakie po rozwodzie zadają sobie byli małżonkowie. Nie da się ukryć, że rozwód jest trudnym doświadczeniem i wywołuje wiele emocji. Dlatego też perspektywa kolejnego postępowania sądowego, tym razem w przedmiocie podziału majątku wspólnego powoduje, że wiele osób się zastanawia, czy naprawdę jest on konieczny.

Dobra wiadomość jest taka, że co do zasady podział majątku wspólnego nie jest obowiązkowy. Jednakże w określonych sytuacjach byli małżonkowie nie będą mieli wyjścia i będą musieli go przeprowadzić. Bywa również tak, że pomimo iż teoretycznie można go uniknąć, to i tak warto podzielić majątek.

O tym w jakich sytuacjach podział majątku wspólnego jest obowiązkowy, w jakich nie, a także kiedy mimo wszystko warto go przeprowadzić, przeczytasz w tym artykule.

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

co należy do majątku wspólnego małżonkow

Zacznijmy jednak podstaw, czyli od przypomnienia co składa się na majątek wspólny małżonków.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Wyróżniamy wówczas majątek wspólny oraz majątki osobiste każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego małżonków należą, m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, czy też dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątków osobistych każdego z małżonków zaliczamy m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, oraz przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. W tym artykule dowiesz się więcej na temat tego co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

Należy pamiętać, że przyszli małżonkowie mogą w majątkowej umowie małżeńskiej (powszechnie zwanej intercyzą) przyjąć ustrój rozdzielności majątkowej. Taką umowę mogą również zawrzeć w trakcie trwania małżeństwa.

Kiedy nie można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków…

Małżeńska wspólność majątkowa jest tzw. współwłasnością łączną. Charakteryzuje się tym, iż w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym.

Jest to istotne, ponieważ w konsekwencji żaden z małżonków nie może rozporządzać swoim udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Co więcej, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku objętego wspólnością.

… a kiedy dokonanie podziału majątku wspólnego jest możliwe?

Aby w ogóle dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków było możliwe, najpierw musi ustać małżeńska wspólność majątkowa. Chwila ta jednakże nie zawsze zbiega się z momentem ustania małżeństwa wskutek rozwodu. Wystąpić o dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków można we wszystkich przypadkach, kiedy ustaje wspólność majątkowa. Takie sytuacje można podzielić na mające miejsce w trakcie trwania małżeństwa i związane z jego ustaniem.adwokat podział majątku

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać, gdy:

 • małżonkowie zawrą umowę o rozdzielność majątkową,
 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
 • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
 • sąd orzeknie separację małżonków.

W każdym z powyższych przypadków podzielić majątek można już w trakcie trwania małżeństwa.

Wspólność majątkowa ustaje zawsze z chwilą ustania samego małżeństwa, tj. w sytuacji:

 • orzeczenia rozwodu (wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego),
 • śmierci jednego z małżonków albo obojga małżonków,
 • unieważnienia małżeństwa (wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo).

W powyższych sytuacjach możliwość dokonania podziału majątku powstaje dopiero po zakończeniu małżeństwa.

W jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków?

w jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić na podstawie orzeczenia sądowego lub w drodze umowy zawartej pomiędzy małżonkami.

Podział sądowy

Do podziału majątku wspólnego na drodze sądowej może dojść:

 1. w wyroku orzekającym rozwód (ale tylko wtedy, jeżeli rozpoznanie kwestii podziału majątku wspólnego nie spowodowało nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym),
 2. w postanowieniu sądu rejonowego wydanym w odrębnym postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Jeżeli interesują Cię szczegóły na temat postępowania o podział majątku wspólnego zapoznaj się z artykułem pt. “Kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego małżonków”.

Umowny podział majątku wspólnego.

Małżonkowie mogą również podzielić wspólny majątek zawierając w tym celu odpowiednią umowę. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, konieczne jest jej zawarcie w formie aktu notarialnego.

Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat tego na czym polega podział majątku wspólnego małżonków: „Podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami – na czym polega?”

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków, czyli kiedy podział majątku wspólnego może okazać się niezbędny?

Zasadą jest, że z chwilą ustania wspólności ustawowej wspólność ta ulega przekształceniu. Od tej chwili małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Uważasz jednak, że to Ty w większym stopniu niż Twój małżonek przyczyniłeś się do zbudowania majątku wspólnego? W takiej sytuacji może się okazać, że dla Ciebie podział majątku wspólnego będzie obowiązkowy.

Wynika to stąd, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do jego powstania. Pamiętaj jednak, że w toku postępowania o podział majątku wspólnego będziesz to musiał odpowiednio udowodnić, na przykład za pomocą dokumentów albo świadków.

Warto wiedzieć, że przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego sąd uwzględnia także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dlaczego warto przeprowadzić podział majątku wspólnego małżonków?

Pomimo tego, że podział majątku wspólnego nie jest obowiązkowy, to niekiedy warto go przeprowadzić. Może być to dla Ciebie korzystne z kilku powodów:

 1. możesz dzięki temu zostać jedynym właścicielem pewnych składników majątku wspólnego,
 2. w postępowaniu o podział majątku możesz żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 3. nie będą Cię już łączyły z byłym małżonkiem żadne więzi finansowe.

Pozdrawiam

adwokat Michał Dziedzic

adwokat Michał Dziedzic

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

ebook podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.