Prawo pracy

Odprawa emerytalna
Prawo pracy

Odprawa emerytalna

W dzisiejszym artykule piszę o świadczeniu, które przysługuje pracownikom przechodzącym na emeryturę. Można powiedzieć, że odprawa emerytalna to, uregulowana w ustawie, forma gratyfikacji pracownika za

Czytaj dalej »
ochrona wynagrodzenia za pracę
Prawo pracy

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest ochronie wynagrodzenia za pracę, która uregulowana jest w Kodeksie Pracy. Pod pojęciem tym znajduje się zespół przepisów prawnych dotyczących pensji pracowników.

Czytaj dalej »
zatrudnianie młodocianych
Prawo pracy

Zatrudnianie młodocianych

Realia współczesnego świata stawiają przed młodymi ludźmi coraz więcej wyzwań – także dotyczących kariery zawodowej. Wśród nastolatków coraz częściej można zaobserwować tendencję do podejmowania pracy

Czytaj dalej »
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy
Prawo pracy

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem pandemii COVID-19 wykazały jak wielu przedsiębiorców myli ubezpieczenie chorobowe z ubezpieczeniem zdrowotnym. Bezsprzecznie zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy to ważna kwestia.

Czytaj dalej »
praca w niedziele i święta
Prawo pracy

Praca w niedziele i święta

Co do zasady praca w niedziele i święta jest niedozwolona. Z założenia są to dni, które pracownik powinien poświęcić na odpoczynek. Zdarzają się jednak sytuacje,

Czytaj dalej »
praca w porze nocnej
Prawo pracy

Praca w porze nocnej

Powszechnie przyjmuje się, że pracuje się w dzień, a w nocy wypoczywa. Praca w niektórych zawodach wiąże się z tym, że taki układ dnia nie

Czytaj dalej »