Prawo pracy

praca zdalna
Prawo pracy

Praca zdalna

Pandemia COVID 19 wpłynęła w sposób bardzo znaczący na wiele dziedzin życia społecznego, nie omijając też kwestii związanych ze stosunkami pracy. Konieczność podjęcia przez pracodawców

Czytaj dalej »
Regulamin pracy zdalnej
Prawo pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej jest dokumentem obowiązującym u danego pracodawcy, którego celem jest uregulowanie organizacji pracy tego rodzaju i zasad jej wykonywania przez pracowników. Ma on

Czytaj dalej »
Odwołanie od decyzji ZUS
Prawo pracy

Odwołanie od decyzji ZUS

Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często dotyczą najbardziej newralgicznych spraw życiowych dla wielu ludzi. Rozstrzygają one sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, takich jak

Czytaj dalej »
Prawo pracy

Nagana dla pracownika

Jedną z form represji, jaką pracodawca może zastosować wobec swojego pracownika, jest nagana dla pracownika. Musi on jednak pamiętać, że jej użycie jest ściśle ograniczone

Czytaj dalej »
dodatek stażowy
Prawo pracy

Komu przysługuje dodatek stażowy?

Dodatek stażowy, zwany także dodatkiem za wysługę lat, kojarzymy najczęściej z pracownikami ,,budżetówki”. Osoby pracujące w jednostkach budżetowych są bowiem obowiązkowo objęte tym rodzajem dodatku

Czytaj dalej »
sygnalista
Prawo pracy

Kim jest sygnalista?

W polskim porządku prawnym obecnie brak definicji ustawowej pojęcia ?sygnalisty?, a także aktu prawnego, który regulowałby tę materię prawną. Słowo to jest tłumaczeniem z języka

Czytaj dalej »