fbpx

Prawo gospodarcze

zorganizowana część przedsiębiorstwa
Prawo gospodarcze

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Wszystko co powinieneś wiedzieć o zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zastanawiasz się czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa? Szukasz optymalnego sposobu sprzedaży jednego z wyodrębnionych działów twojej firmy?

Czytaj dalej »
Likwidacja i rozwiązanie spółki cywilnej
Prawo gospodarcze

Likwidacja i rozwiązanie spółki cywilnej

Jak można zakończyć działalność spółki cywilnej – czyli likwidacja i rozwiązanie Jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i chciałbyś ją rozwiązać? Podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki

Czytaj dalej »
Suma komandytowa
Prawo gospodarcze

Suma komandytowa

Co to jest suma komandytowa Zastanawiasz się czym jest suma komandytowa? Nie wiesz, co to oznacza, że komandytariusz zawsze odpowiada do wysokości sumy komandytowej? A

Czytaj dalej »
Klauzula wykonalności
Prawo cywilne

Klauzula wykonalności

Czym jest klauzula wykonalności? Dysponujesz prawomocnym wyrokiem i chciałbyś wszcząć egzekucję? Zamierzasz skorzystać z klauzuli poddania się egzekucji zawartej w akcie notarialnym? A może zastanawiasz

Czytaj dalej »
Rygor natychmiastowej wykonalności
Prawo cywilne

Rygor natychmiastowej wykonalności

Co to jest rygor natychmiastowej wykonalności? Zastanawiasz się, czy w twojej sprawie sąd może nadać wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności? Chciałbyś zażalić się na takie postanowienie?

Czytaj dalej »
kara umowna
Prawo gospodarcze

Kara umowna

Co to jest kara umowna? Kara umowna jest bardzo ważną i mającą szerokie zastosowanie instytucją prawa zobowiązań. Jej podstawową funkcją jest zapewnienie naprawienia szkody wynikającej

Czytaj dalej »
weksel in blanco
Prawo gospodarcze

Weksel in blanco

Co to jest weksel in blanco i do czego służy? Weksel in blanco, zwany także wekslem niezupełnym jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Jest to

Czytaj dalej »
zbycie przedsiębiorstwa
Prawo gospodarcze

Zbycie przedsiębiorstwa

Kodeks cywilny wprowadza definicje pojęcia przedsiębiorstwa oraz ustala zasady umożliwiające przeniesienie jego własności w całości w ramach jednej umowy na nabywcę. Jak wygląda taka procedura

Czytaj dalej »