Wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7

Katowice

ul. Sobieskiego 27/30

Poznań

ul. Bóżnicza 1/14

Gdańsk

ul. Kartuska 31c/1

Warszawa

ul. Zamieniecka 62/64

Prawo gospodarcze

granice swobody umów
Prawo gospodarcze

Granice swobody umów

Zasada swobody umów jest czołową zasadą prawa zobowiązań, mającą wpływ na kształtowanie niemal wszystkich umów zawieranych w polskim obrocie prawnym. Nazywana jest również zasadą kontraktowania

Czytaj dalej »
rękojmia za wady
Prawo gospodarcze

Rękojmia za wady

Zastanawiasz się co to jest rękojmia za wady? Nie wiesz, jakie roszczenia przysługują tobie z tytułu rękojmi? Szukasz informacji na temat sposobów korzystania z rękojmi.

Czytaj dalej »
gwarancja jakości
Prawo gospodarcze

Gwarancja jakości

Nie wiesz czym różni się gwarancja jakości od rękojmi za wady? Chciałbym prawidłowo sformułować kartę gwarancyjną? Zastanawiasz się, jaki wpływ na roszczenia z gwarancji ma

Czytaj dalej »
warunek i termin
Prawo gospodarcze

Warunek i termin

Warunek i termin – zastanawiasz się czym się różnią? Nie wiesz co to jest warunek zawieszający i rozwiązujący? Szukasz informacji na temat prawidłowego sposobu skonstruowania

Czytaj dalej »
Umowa o roboty budowlane
Prawo gospodarcze

Umowa o roboty budowlane

Zastanawiasz się jakie klauzule zawrzeć w umowie o roboty budowlane? Nie wiesz, na jakich zasadach odpowiadają strony umowy? Szukasz informacji na temat obligatoryjnych elementów umowy

Czytaj dalej »
Umowa spedycji
Prawo gospodarcze

Umowa spedycji

Umowa spedycji związana jest z rozwojem handlu, a zwłaszcza z transportem towarów. Polega ona na tym, iż spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności

Czytaj dalej »